Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Hella Veierud Busch - Universitetslektor

Hella Veierud Busch

Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.01.2018
10:15-12:00 TEO-H1 1.333
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
18.01.2018
10:15-12:00 SVHUM B1003
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Fredag
19.01.2018
10:15-12:00 TEO-H1 1.229
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
23.01.2018
12:15-16:00 TEO-H1 1.233
PFF-5025-2 Undervisning
H.V. Busch
Onsdag
24.01.2018
10:15-12:00 SVHUM C1003
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Torsdag
25.01.2018
14:15-16:00 TEO-H1 1.323
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.01.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Onsdag
31.01.2018
12:15-16:00 TEO-H1 1.413
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Fredag
02.02.2018
12:15-14:00 TEO-H4 4.251
PFF-3000-1 Pedagogikk
Prosjektgruppe 6. Rom uten prosjektør
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.02.2018
10:15-16:00 TEO-H1 1.203
TEO-H1 1.205
TEO-H1 1.209
TEO-H1 1.211
TEO-H1 1.286
Klikk for å vise/skjule alle
PFF-3000-1 Pedagogikk
10 prosjektgrupper
B-O. Andreassen
H.V. Busch
E.M. Furu
W. Gjerde
T.B. Jensen
H-G. Køller
R.I. Larsen
Tirsdag
06.02.2018
08:15-14:00 TEO-H1 1.203
TEO-H1 1.205
TEO-H1 1.209
TEO-H1 1.211
TEO-H1 1.286
Klikk for å vise/skjule alle
PFF-3000-1 Pedagogikk
10 prosjektgrupper
H.V. Busch
E.M. Furu
W. Gjerde
T.B. Jensen
H-G. Køller
R.I. Larsen
Onsdag
07.02.2018
08:15-10:00 TEO-H1 1.203
TEO-H1 1.205
TEO-H1 1.209
TEO-H1 1.211
TEO-H1 1.286
Klikk for å vise/skjule alle
PFF-3000-1 Pedagogikk
10 prosjektgrupper
H.V. Busch
E.M. Furu
W. Gjerde
T.B. Jensen
H-G. Køller
R.I. Larsen
Torsdag
08.02.2018
10:15-12:00 TEO-H1 1.307
TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.323
TEO-H1 1.325
Klikk for å vise/skjule alle
PFF-1016-1 Praksisseminar
B-O. Andreassen
H.V. Busch
A.B. Fyhn
W. Gjerde
T.B. Jensen
S. Karlsen
H-G. Køller
R.I. Larsen
A. Strandbu
G. Vedeler
14:15-16:00 TEO-H1 1.258
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
14.02.2018
12:15-14:00 TEO-H1 1.217
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Torsdag
15.02.2018
12:15-14:00 TEO-H4 4.251
PFF-3000-1 Basisgruppe 6
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.03.2018
12:15-16:00 TEO-H1 1.233
PFF-5025-2 Undervisning
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
14.03.2018
14:15-16:00 TEO-H1 1.333
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Torsdag
15.03.2018
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
24.04.2018
12:15-16:00 TEO-H1 1.233
PFF-5025-2 Undervisning
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
02.05.2018
10:15-12:00 TEO-H1 1.417
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
Samtale om praksis og veiledning
H.V. Busch
Torsdag
03.05.2018
14:15-16:00 TEO-H1 1.417
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
Fredag
04.05.2018
08:15-12:00 SVHUM C1005
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
Veiledning i faggrupper
H.V. Busch
Timeplan for Hella Veierud Busch - Universitetslektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
09.05.2018
10:15-12:00 TEO-H1 1.425
PFF-3000-1 Norskdidaktikk
H.V. Busch
NB: Semester 2018 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25