Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Hella Veierud Busch - Universitetslektor

Hella Veierud Busch

Uke 2
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 09.01.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 18.01.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Fredag
10:15-12:00 - 19.01.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Uke 4
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 23.01.2018
Undervisning
Lærer:
H.V. Busch
Onsdag
10:15-12:00 - 24.01.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Torsdag
14:15-16:00 - 25.01.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 30.01.2018
Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
Lærer:
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Onsdag
12:15-16:00 - 31.01.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Torsdag
Fredag
12:15-14:00 - 02.02.2018
Pedagogikk
Prosjektgruppe 6. Rom uten prosjektør
Lærer:
H.V. Busch
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 08.02.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
12:15-14:00 - 14.02.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Torsdag
12:15-14:00 - 15.02.2018
Basisgruppe 6
Lærer:
H.V. Busch
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 06.03.2018
Undervisning
Lærer:
H.V. Busch
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 14.03.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Torsdag
12:00-16:00 - 15.03.2018
Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 24.04.2018
Undervisning
Lærer:
H.V. Busch
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 02.05.2018
Norskdidaktikk
Samtale om praksis og veiledning
Lærer:
H.V. Busch
Torsdag
14:15-16:00 - 03.05.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Fredag
08:15-12:00 - 04.05.2018
Norskdidaktikk
Veiledning i faggrupper
Lærer:
H.V. Busch
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 09.05.2018
Norskdidaktikk
Lærer:
H.V. Busch
Torsdag
Fredag
NB: Semester 2018 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25