Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor

Kai-Arne Nyborg

Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
04.01.2018
12:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
11.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
16.01.2018
11:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1208S-2 Undervisning K.A. Nyborg
Torsdag
18.01.2018
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1208-2 Forelesning K.A. Nyborg
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1208S-2 Undervisning K.A. Nyborg
Fredag
19.01.2018
10:15-13:00 MV.110 E.103
BLU-1208-2 Seminar gr. 2
Seminar.gr2
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
23.01.2018
12:15-16:00 TEO-H1 1.317
PFF-5024-2 Undervisning K.A. Nyborg
Onsdag
24.01.2018
13:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-1208-2 Seminar gr. 1 K.A. Nyborg
Torsdag
25.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.01.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Torsdag
01.02.2018
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning
Praksisforberedende møte
M. Dardanou
H. Habbestad
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
08.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
C.H. Moen
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
14.02.2018
09:00-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning K.A. Nyborg
Torsdag
15.02.2018
09:00-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
20.02.2018
08:15-16:00 TEO-H1 1.317
BOOKING- Booking MBE076
Seminar i regi av Religionsdidaktisk forskningsgruppe ved ILP
B-O. Andreassen
S.E. Kraft
K.A. Nyborg
Onsdag
21.02.2018
08:15-16:00 TEO-H1 1.258
BOOKING- Booking MBE076
Seminar i regi av Religionsdidaktisk forskningsgruppe ved ILP
B-O. Andreassen
S.E. Kraft
K.A. Nyborg
Torsdag
22.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.03.2018
12:15-16:00 TEO-H1 1.317
PFF-5024-2 Undervisning K.A. Nyborg
Onsdag
07.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Torsdag
08.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.03.2018
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
29.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
05.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
06.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning A. Myrstad
K.A. Nyborg
Torsdag
12.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.04.2018
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning K.A. Nyborg
Tirsdag
17.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Onsdag
18.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
Undervisning
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
13:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1208S-2 Undervisning K.A. Nyborg
Torsdag
19.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Fredag
20.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1208-2 Forelesning
Undervisning
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.04.2018
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1208-2 Forelesning M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Tirsdag
24.04.2018
12:15-16:00 TEO-H1 1.317
PFF-5024-2 Undervisning K.A. Nyborg
Onsdag
25.04.2018
08:15-11:00 MV.110 K.112
BLU-1208-2 Seminar gr. 1 M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
11:15-14:00 MV.110 K.112
BLU-1208-2 Seminar gr. 2
Seminar.gr2
M. Dardanou
A. Myrstad
K.A. Nyborg
Torsdag
26.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Timeplan for Kai-Arne Nyborg - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
04.05.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik