Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis

Kim Arne Heitmann

Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2018
Tirsdag
09.01.2018
Onsdag
10.01.2018
Torsdag
11.01.2018
Fredag
12.01.2018
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 UB 132
IDR-1321-1 Felles forelesninger
FELLES: Teori volleyball
K.A. Heitmann
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:45
10:15-11:45 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 1
GR 1: Volleyball (1)
K.A. Heitmann
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:30
12:00-13:30 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 2
GR 2: Volleyball (1)
K.A. Heitmann
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-15:15
13:45-15:15 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 3
GR 3: Volleyball (1)
K.A. Heitmann
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 3
Uke
3
Mandag
15.01.2018
Tirsdag
16.01.2018
Onsdag
17.01.2018
Torsdag
18.01.2018
Fredag
19.01.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.U05E
MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
I. Frenning
K.A. Heitmann
 
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:45
10:15-11:45 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 1
GR 1: Volleyball (2)
K.A. Heitmann
       
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:30
12:00-13:30 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 2
GR 2: Volleyball (2)
K.A. Heitmann
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
K.A. Heitmann
   
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-15:15
13:45-15:15 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 3
GR 3: Volleyball (2)
K.A. Heitmann
     
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 4
Uke
4
Mandag
22.01.2018
Tirsdag
23.01.2018
Onsdag
24.01.2018
Torsdag
25.01.2018
Fredag
26.01.2018
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:45
10:15-11:45 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 1
GR 1: Volleyball (3)
K.A. Heitmann
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-2330-1 Forelesning
Treningslære/ fysiologi (cellebiologi)
K.A. Heitmann
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:45
10:15-11:45 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 3
GR 3: Volleyball (4)
K.A. Heitmann
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:30
12:00-13:30 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 2
GR 2: Volleyball (3)
K.A. Heitmann
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:30
12:00-13:30 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 1
GR 1: Volleyball (4)
K.A. Heitmann
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-15:15
13:45-15:15 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 3
GR 3: Volleyball (3)
K.A. Heitmann
   
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-15:15
13:45-15:15 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 2
GR 2: Volleyball (4)
K.A. Heitmann
 
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 5
Uke
5
Mandag
29.01.2018
Tirsdag
30.01.2018
Onsdag
31.01.2018
Torsdag
01.02.2018
Fredag
02.02.2018
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-2330-1 Forelesning
Treningslære/ fysiologi (styrke)
K.A. Heitmann
       
11:00        
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 2
GR 2: Svøm (5) Livredning
K.A. Heitmann
15:00      
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2018
Tirsdag
06.02.2018
Onsdag
07.02.2018
Torsdag
08.02.2018
Fredag
09.02.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-2330-1 Forelesning
Treningslære/ fysiologi (styrke)
K.A. Heitmann
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 3
GR 3: Svøm (5) Livredning
K.A. Heitmann
   
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 1
GR 1: Svøm (5) Livredning
K.A. Heitmann
   
15:00    
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 7
Uke
7
Mandag
12.02.2018
Tirsdag
13.02.2018
Onsdag
14.02.2018
Torsdag
15.02.2018
Fredag
16.02.2018
Lørdag
17.02.2018
Søndag
18.02.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
K.A. Heitmann
       
09:00            
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.325
IDR-2330-1 Forelesning
Treningslære/ fysiologi (eksplosivitet)
K.A. Heitmann
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:45
10:15-11:45 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 1
GR 1: Volleyball (5)
K.A. Heitmann
     
11:00            
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:30
12:00-13:30 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 3
GR 3: Volleyball (5)
K.A. Heitmann
     
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-15:15
13:45-15:15 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 2
GR 2: Volleyball (5)
K.A. Heitmann
     
14:00            
15:00              
16:00          
Aktiviteter i tidsrommet 16:00-18:00
16:00-18:00
IDR-1321-1 Felles forelesninger
FELLES: Observasjon BK Tromsø (Tromsøhallen)
K.A. Heitmann
 
17:00            
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 8
Uke
8
Mandag
19.02.2018
Tirsdag
20.02.2018
Onsdag
21.02.2018
Torsdag
22.02.2018
Fredag
23.02.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
K.A. Heitmann
       
09:00        
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
K.A. Heitmann
 
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 2.år 5-10 trinn
H. Brox
H.R. Folkenborg
B. Grønvik
K.A. Heitmann
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
F.S. Larsen
H.M. Sollid
J. Ytreberg
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 9
Uke
9
Mandag
26.02.2018
Tirsdag
27.02.2018
Onsdag
28.02.2018
Torsdag
01.03.2018
Fredag
02.03.2018
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.105-AUD
LRU-2642-2 Forelesning
K.A. Heitmann
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar
K.A. Heitmann
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 10
Uke
10
Mandag
05.03.2018
Tirsdag
06.03.2018
Onsdag
07.03.2018
Torsdag
08.03.2018
Fredag
09.03.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar
K.A. Heitmann
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.105-AUD
LRU-2642-2 Forelesning
K.A. Heitmann
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:45
10:15-11:45 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 1
GR 1: Volleyball PMO
K.A. Heitmann
   
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Felles forelesninger
FELLES: Volleyball turnering
K.A. Heitmann
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:30
12:00-13:30 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 2
GR 2: Volleyball PMO
K.A. Heitmann
   
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-15:15
13:45-15:15 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 3
GR 3: Volleyball PMO
K.A. Heitmann
   
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Felles forelesninger
FELLES: Volleyball turnering
K.A. Heitmann
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 11
Uke
11
Mandag
12.03.2018
Tirsdag
13.03.2018
Onsdag
14.03.2018
Torsdag
15.03.2018
Fredag
16.03.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-13:30
12:00-13:30 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 2
GR 2: Volleyball PMO
K.A. Heitmann
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-16:00
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:45-15:15
13:45-15:15 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Volleyball gr. 1
GR 1: Volleyball PMO
K.A. Heitmann
   
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
LRU-2200-2 Undervisning
Undervisning -Felles LRU-1642 og LRU-2200
T.M. Hammer
K.A. Heitmann
14:00    
15:00      
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 12
Uke
12
Mandag
19.03.2018
Tirsdag
20.03.2018
Onsdag
21.03.2018
Torsdag
22.03.2018
Fredag
23.03.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 KRAFT K1-1
KRAFT K1-11
KRAFT K1-12
KRAFT K1-13
KRAFT K1-14
IDR-1321-1 Felles forelesninger
FELLES: Volleyball PMO ekstra
K.A. Heitmann
     
09:00        
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H5 5.402
IDR-2330-1 Seminar
Arbeidskrav treningslære/ fysiologi
K.A. Heitmann
B. Welde
       
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 14
Uke
14
Mandag
02.04.2018
Tirsdag
03.04.2018
Onsdag
04.04.2018
Torsdag
05.04.2018
Fredag
06.04.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LRU-2200-2 Undervisning
T.M. Hammer
K.A. Heitmann
 
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar
K.A. Heitmann
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Undervisning
K.A. Heitmann
 
11:00      
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 15
Uke
15
Mandag
09.04.2018
Tirsdag
10.04.2018
Onsdag
11.04.2018
Torsdag
12.04.2018
Fredag
13.04.2018
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.112
LRU-1642-2 Seminar
K.A. Heitmann
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 16
Uke
16
Mandag
16.04.2018
Tirsdag
17.04.2018
Onsdag
18.04.2018
Torsdag
19.04.2018
Fredag
20.04.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar
K.A. Heitmann
T.K. Vårnes
       
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar
K.A. Heitmann
       
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H5 5.402
IDR-2330-1 Forelesning
Eksamensforberedelse/ evaluering
T.M. Hammer
K.A. Heitmann
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 17
Uke
17
Mandag
23.04.2018
Tirsdag
24.04.2018
Onsdag
25.04.2018
Torsdag
26.04.2018
Fredag
27.04.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Undervisning
K.A. Heitmann
   
09:00        
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Kim Arne Heitmann - Førsteamanuensis i uke 18
Uke
18
Mandag
30.04.2018
Tirsdag
01.05.2018
Onsdag
02.05.2018
Torsdag
03.05.2018
Fredag
04.05.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00