Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor

Linda Hjemgård Johansen

Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2018
Tirsdag
09.01.2018
Onsdag
10.01.2018
Torsdag
11.01.2018
Fredag
12.01.2018
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 1 (A og C)
L. Hjemgård Johansen
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 2 (B)
L. Hjemgård Johansen
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
LRU-2200-2 Undervisning
Undervisning -Felles LRU-1642 og LRU-2200
L. Hjemgård Johansen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.113
MV.110 K.114
LRU-2200-2 Undervisning
L. Hjemgård Johansen
E.H. Sagelv
13:00      
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 5-10 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
B. Haugseth
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
K. Killie
F.S. Larsen
H.E. Moe
M-A. Moen
M. Olufsen
H.M. Sollid
O.K. Straum
K-A. Sæther
Y. Sørensen
J. Ytreberg
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 3
Uke
3
Mandag
15.01.2018
Tirsdag
16.01.2018
Onsdag
17.01.2018
Torsdag
18.01.2018
Fredag
19.01.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15
BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15
BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 1 (A og C)
L. Hjemgård Johansen
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.114
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 2 (B)
L. Hjemgård Johansen
11:00
12:00    
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 J.101
LRU-2200-2 Undervisning
Undervisning -Felles LRU-1642 og LRU-2200
L. Hjemgård Johansen
 
15:00  
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 4
Uke
4
Mandag
22.01.2018
Tirsdag
23.01.2018
Onsdag
24.01.2018
Torsdag
25.01.2018
Fredag
26.01.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LRU-2200-2 Undervisning
L. Hjemgård Johansen
 
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 J.101
LRU-2200-2 Undervisning
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.301
MV.110 E.302
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
 
11:00    
12:00          
13:00          
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 5
Uke
5
Mandag
29.01.2018
Tirsdag
30.01.2018
Onsdag
31.01.2018
Torsdag
01.02.2018
Fredag
02.02.2018
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 1
GR 1: Svøm (4)
L. Hjemgård Johansen
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
IDR-1321-1 Felles forelesninger
FELLES: Teori livredning
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 1
GR 1: Svøm (3) Livredning/ vanntilvenning
L. Hjemgård Johansen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 3
GR 3: Svøm (4)
L. Hjemgård Johansen
 
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 2
GR 2: Svøm (3) Livredning/ vanntilvenning
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 3
GR 3: Svøm (3) Livredning/ vanntilvenning
L. Hjemgård Johansen
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 2
GR 2: Svøm (4)
L. Hjemgård Johansen
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2018
Tirsdag
06.02.2018
Onsdag
07.02.2018
Torsdag
08.02.2018
Fredag
09.02.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 7
Uke
7
Mandag
12.02.2018
Tirsdag
13.02.2018
Onsdag
14.02.2018
Torsdag
15.02.2018
Fredag
16.02.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Forelesning
Undervisning AC+B
L. Hjemgård Johansen
 
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 8
Uke
8
Mandag
19.02.2018
Tirsdag
20.02.2018
Onsdag
21.02.2018
Torsdag
22.02.2018
Fredag
23.02.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Forelesning
Undervisning AC+B
L. Hjemgård Johansen
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 9
Uke
9
Mandag
26.02.2018
Tirsdag
27.02.2018
Onsdag
28.02.2018
Torsdag
01.03.2018
Fredag
02.03.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
LRU-2200-2 Undervisning
Undervisning -Felles LRU-1642 og LRU-2200
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.U05E
LRU-2200-2 Undervisning
L. Hjemgård Johansen
     
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
       
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 10
Uke
10
Mandag
05.03.2018
Tirsdag
06.03.2018
Onsdag
07.03.2018
Torsdag
08.03.2018
Fredag
09.03.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.U05E
LRU-2200-2 Undervisning
L. Hjemgård Johansen
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 3
GR 3: Svøm (7) Livredningsprøve
L. Hjemgård Johansen
 
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 2
GR 2: Svøm (7) Livredningsprøve
L. Hjemgård Johansen
 
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 1
GR 1: Svøm (7) Livredningsprøve
L. Hjemgård Johansen
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 11
Uke
11
Mandag
12.03.2018
Tirsdag
13.03.2018
Onsdag
14.03.2018
Torsdag
15.03.2018
Fredag
16.03.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.U05E
LRU-2200-2 Undervisning
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LRU-2642-2 Tur
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LRU-2642-2 Tur
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LRU-2642-2 Tur
L. Hjemgård Johansen
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.301
MV.110 E.302
LRU-2200-2 Seminargruppe
Undervisning
L. Hjemgård Johansen
E.H. Sagelv
 
11:00  
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 1 (A og C)
L. Hjemgård Johansen
13:00  
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 5-10 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
B. Haugseth
L. Hjemgård Johansen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
K. Killie
F.S. Larsen
H.E. Moe
M. Olufsen
H.M. Sollid
O.K. Straum
K-A. Sæther
Y. Sørensen
J. Ytreberg
15:00  
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 12
Uke
12
Mandag
19.03.2018
Tirsdag
20.03.2018
Onsdag
21.03.2018
Torsdag
22.03.2018
Fredag
23.03.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.301
MV.110 E.302
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
LRU-2200-2 Undervisning
Undervisning -Felles LRU-1642 og LRU-2200
L. Hjemgård Johansen
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.U05E
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
09:00    
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 1
GR 1: Svøm (8) Livredningsprøve
L. Hjemgård Johansen
 
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 2
GR 2: Svøm (8) Livredningsprøve
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.205
LRU-2200-2 Seminargruppe
Undervisning
L. Hjemgård Johansen
13:00    
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.U05E
IDR-1321-1 Svømming gr. 3
GR 3: Svøm (8) Livredningsprøve
L. Hjemgård Johansen
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 14
Uke
14
Mandag
02.04.2018
Tirsdag
03.04.2018
Onsdag
04.04.2018
Torsdag
05.04.2018
Fredag
06.04.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
LER-1352-2 Forelesning
Undervisning AC+B
T.F. Eidissen
L. Hjemgård Johansen
     
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 1 (A og C)
T.M. Hammer
L. Hjemgård Johansen
   
15:00          
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 15
Uke
15
Mandag
09.04.2018
Tirsdag
10.04.2018
Onsdag
11.04.2018
Torsdag
12.04.2018
Fredag
13.04.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LRU-2642-2 Tur
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
       
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:00
09:15-15:00
LRU-2200-2 Undervisning
Undervisning -Felles LRU-1642 og LRU-2200
L. Hjemgård Johansen
E.H. Sagelv
   
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
LRU-2642-2 Forelesning
K.H. Danielsen
L. Hjemgård Johansen
   
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
IDR-1321-1 Felles forelesninger
FELLES: Svøm (9) Livredningsprøve
L. Hjemgård Johansen
   
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
IDR-1321-1 Felles forelesninger
FELLES: Svøm (9) Livredningsprøve
L. Hjemgård Johansen
   
15:00      
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 16
Uke
16
Mandag
16.04.2018
Tirsdag
17.04.2018
Onsdag
18.04.2018
Torsdag
19.04.2018
Fredag
20.04.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.U05E
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
     
09:00        
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 1 (A og C)
L. Hjemgård Johansen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.U05E
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
   
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 2 (B)
L. Hjemgård Johansen
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 17
Uke
17
Mandag
23.04.2018
Tirsdag
24.04.2018
Onsdag
25.04.2018
Torsdag
26.04.2018
Fredag
27.04.2018
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-2642-2 Forelesning
L. Hjemgård Johansen
       
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
LER-1352-2 Gruppe 1 (A og C)
L. Hjemgård Johansen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.112
LRU-2200-2 Undervisning
L. Hjemgård Johansen
 
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Linda Hjemgård Johansen - Universitetslektor i uke 18
Uke
18
Mandag
30.04.2018
Tirsdag
01.05.2018
Onsdag
02.05.2018
Torsdag
03.05.2018
Fredag
04.05.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00