Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Maria Dardanou - Førstelektor

Maria Dardanou

Uke 1
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
12:15-14:00 - 17.01.2018
Undervisning
Lærer:
M. Dardanou
Torsdag
08:15-10:00 - 18.01.2018
Undervisning
Lærer:
M. Dardanou
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 24.01.2018
Forelesning
Lærer:
M. Dardanou
Torsdag
08:15-10:00 - 25.01.2018
Seminar gr. 2
Seminar.gr2
Lærer:
M. Dardanou
10:15-11:00 - 25.01.2018
Seminar gr. 2
Seminar.gr2
Lærer:
M. Dardanou
Fredag
08:15-10:00 - 26.01.2018
Seminar gr. 1
Lærer:
M. Dardanou
10:15-11:00 - 26.01.2018
Seminar gr. 1
Lærer:
M. Dardanou
Uke 5
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 30.01.2018
Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
Lærer:
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 01.02.2018
Undervisning
Praksisforberedende møte
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 08.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-16:00 - 15.02.2018
Felles undervisning
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 22.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
08:15-12:00 - 23.02.2018
Undervisning
Uke 9
Mandag
10:15-12:00 - 26.02.2018
Felles undervisning
12:15-16:00 - 26.02.2018
Felles undervisning
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
09:15-14:00 - 05.03.2018
Samlinger
Tirsdag
11:15-14:00 - 06.03.2018
Samlinger
14:00-15:00 - 06.03.2018
Samlinger
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:00-16:00 - 15.03.2018
Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Fredag
12:15-16:00 - 16.03.2018
Undervisning
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 05.04.2018
Undervisning
12:15-15:00 - 05.04.2018
Undervisning
Lærer:
M. Dardanou
Fredag
08:15-12:00 - 06.04.2018
Undervisning
12:15-14:00 - 06.04.2018
Forelesning
Lærer:
M. Dardanou
Uke 15
Mandag
09:15-16:00 - 09.04.2018
Samlinger
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 16
Mandag
11:15-12:00 - 16.04.2018
Forelesning
Tirsdag
08:15-12:00 - 17.04.2018
Undervisning
Onsdag
08:15-12:00 - 18.04.2018
Forelesning
Undervisning
14:15-16:00 - 18.04.2018
Seminar gr. 3
Torsdag
14:15-15:45 - 19.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
08:15-10:00 - 20.04.2018
Seminar gr. 2
10:15-12:00 - 20.04.2018
Seminar gr. 1
Uke 17
Mandag
12:15-13:00 - 23.04.2018
Forelesning
Tirsdag
14:15-16:00 - 24.04.2018
Forelesning
Onsdag
08:15-11:00 - 25.04.2018
Seminar gr. 1
11:15-14:00 - 25.04.2018
Seminar gr. 2
Seminar.gr2
Torsdag
14:15-15:45 - 26.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
10:15-12:00 - 27.04.2018
Forelesning
12:15-14:00 - 27.04.2018
Forelesning
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag