Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Mona Kvivesen - Universitetslektor

Mona Kvivesen

Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
04.01.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.01.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Torsdag
11.01.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
16.01.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Onsdag
17.01.2018
08:30-11:30 ALTA_BT3 A104
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.01.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
20.02.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Onsdag
21.02.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
27.02.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Torsdag
01.03.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.03.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
13.03.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Torsdag
15.03.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
20.03.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 2094
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Torsdag
22.03.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
27.03.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.04.2018
08:30-11:30 ALTA_BT3 A104
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Torsdag
05.04.2018
08:30-11:30 ALTA_BT3 A104
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.04.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
24.04.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Torsdag
26.04.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.05.2018
08:30-11:30 ALTA_BT3 A104
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 20
Uke 20
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.05.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen
Timeplan for Mona Kvivesen - Universitetslektor i uke 21
Uke 21
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
22.05.2018
08:30-11:30 ALTA_BT2 1068
LRU-1350F-2 Forelesninger
M. Kvivesen