Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor

Marit Ludvigsen Sundelin

Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
04.01.2018
12:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.01.2018
08:15-09:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Ordinær forelesning J.O. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning

 Opptak+live
M.L. Sundelin
Torsdag
11.01.2018
10:15-13:00 MV.110 K.112
BLU-1210-1 Ordinær gr. A A.M. Pesch
M.L. Sundelin
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
12.01.2018
08:15-11:00 MV.110 K.112
BLU-1210-1 Ordinær gr. B A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.01.2018
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning J.O. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning M.L. Sundelin
Tirsdag
16.01.2018
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. D A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Onsdag
17.01.2018
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. C A.M. Pesch
M.L. Sundelin
11:15-12:00 MV.110 E.103
BLU-1210-1 Samling forelesning M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
26.01.2018
08:15-11:00 MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 E.201
MV.110 E.203
BLU-1210-1 Ordinær gr. A J.O. Johansen
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
M. Wiik
11:15-14:00 MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 E.201
MV.110 E.203
BLU-1210-1 Ordinær gr. B J.O. Johansen
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
M. Wiik
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
29.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning M.L. Sundelin
10:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. C M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. D M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning M.L. Sundelin
Tirsdag
30.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.02.2018
08:15-14:00 MV.110 C.104
MV.110 C.214
MV.110 C.311
BLU-1210-1 Ordinær gr. A J.O. Johansen
M.L. Sundelin
M. Wiik
14:15-15:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær gr. A J.O. Johansen
M.L. Sundelin
M. Wiik
Tirsdag
06.02.2018
08:15-14:00 MV.110 C.214
BLU-1210-1 Ordinær gr. B J.O. Johansen
M.L. Sundelin
M. Wiik
14:15-15:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær gr. B J.O. Johansen
M.L. Sundelin
M. Wiik
Onsdag
07.02.2018
08:15-12:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.311
BLU-1210-1 Ordinær forelesning J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Torsdag
08.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
M. Volden
R.M. Walberg
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.02.2018
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning M.L. Sundelin
09:15-12:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
BLU-1002-2 Felles undervisning M. Dardanou
N.H. Dønnem
B. Karlsen
R. Larsen
M. Liset
M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 K.113
BLU-1210-1 Samling gr. D A.M. Pesch
M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 K.112
BLU-1210-1 Samling gr. C A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Tirsdag
13.02.2018
08:15-10:00 MV.110 K.113
BLU-1210-1 Samling gr. C
Samling gruppe C og D
J.O. Johansen
M.L. Sundelin
10:15-11:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning M.L. Sundelin
12:15-13:00 MV.110 K.112
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 M.L. Sundelin
13:15-14:00 MV.110 K.112
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 M.L. Sundelin
14:15-15:00 MV.110 E.201
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 M.L. Sundelin
Torsdag
15.02.2018
08:15-09:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
H. Habbestad
J.O. Johansen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
16.02.2018
09:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.02.2018
08:15-11:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.205
BLU-1002S-2 Undervisning T.H. Blixrud
M. Dardanou
B. Karlsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
A. Unhjem
M. Volden
Tirsdag
20.02.2018
08:15-09:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
15:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1001S-2 Forelesning
Informasjonsmøte om valg forsterkningsemner
V. Bergan
H. Habbestad
M.L. Sundelin
Onsdag
21.02.2018
12:15-13:00 MV.110 E.203
BLU-1003S-2 Seminar gr. 2 M.L. Sundelin
14:15-15:00 MV.110 E.203
BLU-1003S-2 Serminar gr. 1 M.L. Sundelin
Torsdag
22.02.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 A.M. Pesch
M.L. Sundelin
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Fredag
23.02.2018
08:15-10:00 MV.110 K.113
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 A.M. Pesch
M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning M.L. Sundelin
14:15-15:00 MV.110 E.201
BLU-1003S-2 Serminar gr. 1 M.L. Sundelin
15:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-1003S-2 Seminar gr. 2 M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.03.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning M.L. Sundelin
12:15-13:00 MV.110 K.113
BLU-1003-2 Seminar gr. 2 M.L. Sundelin
14:15-15:00 MV.110 K.113
BLU-1003-2 Seminar gr. 3 M.L. Sundelin
Tirsdag
06.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Onsdag
07.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Torsdag
08.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Fredag
09.03.2018
10:15-11:00 MV.110 E.201
BLU-1003-2 Seminar gr. 1 M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
13.03.2018
15:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1003S-2 Seminar gr. 2 M.L. Sundelin
Onsdag
14.03.2018
13:15-14:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning M.L. Sundelin
15:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1003S-2 Serminar gr. 1 M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
29.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.04.2018
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
BLU-1210-1 Samling forelesning J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning J.O. Johansen
M.L. Sundelin
M. Wiik
Onsdag
04.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling forelesning M.L. Sundelin
10:15-11:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
13:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning M.L. Sundelin
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1210-1 Samling forelesning M.L. Sundelin
Torsdag
05.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
10:15-11:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning M.L. Sundelin
Fredag
06.04.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
BLU-1210-1 Ordinær gr. B A.M. Pesch
M.L. Sundelin
10:15-12:00 MV.110 E.103
BLU-1210-1 Ordinær gr. A A.M. Pesch
M.L. Sundelin
14:15-15:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning M.L. Sundelin
15:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
10:15-11:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning M.L. Sundelin
Onsdag
11.04.2018
08:15-12:00 MV.110 J.U07
MV.110 K.113
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Ordinær gr. A J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
13:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær gr. A J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-15:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Torsdag
12.04.2018
08:15-12:00 MV.110 J.U07
MV.110 K.113
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Ordinær gr. B J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
13:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær gr. B J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
13.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.201
BLU-1210-1 Ordinær forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.04.2018
10:15-11:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. C M.L. Sundelin
Tirsdag
17.04.2018
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 K.113
BLU-1210-1 Ordinær forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning A.M. Pesch
M.L. Sundelin
M. Volden
Onsdag
18.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Samling gr. C J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling gr. C J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Torsdag
19.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Samling gr. D J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Samling gr. D J.O. Johansen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
B. Karlsen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Fredag
20.04.2018
08:15-12:00 BLU-1210-1 Samling forelesning M.L. Sundelin
M. Volden
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1210-1 Samling forelesning J.O. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.04.2018
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1210-1 Ordinær forelesning M.L. Sundelin
Tirsdag
24.04.2018
10:15-14:00 BLU-1210-1 Ordinær forelesning M.L. Sundelin
M. Volden
Torsdag
26.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
BLU-1210-1 Ordinær forelesning J.O. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
M. Wiik
Fredag
27.04.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003-2 Forelesning M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1003S-2 Forelesning M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 K.112
MV.110 K.113
BLU-1003S-2 Forelesning M. Dardanou
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
04.05.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik