Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor

Pernille Elisabeth Bartnæs

Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 1
Uke
1
Mandag
01.01.2018
Tirsdag
02.01.2018
Onsdag
03.01.2018
Torsdag
04.01.2018
Fredag
05.01.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:45
12:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
 
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2018
Tirsdag
09.01.2018
Onsdag
10.01.2018
Torsdag
11.01.2018
Fredag
12.01.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
P.E. Bartnæs
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
   
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
P.E. Bartnæs
 
11:00      
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 3
Uke
3
Mandag
15.01.2018
Tirsdag
16.01.2018
Onsdag
17.01.2018
Torsdag
18.01.2018
Fredag
19.01.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 4
Uke
4
Mandag
22.01.2018
Tirsdag
23.01.2018
Onsdag
24.01.2018
Torsdag
25.01.2018
Fredag
26.01.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 5
Uke
5
Mandag
29.01.2018
Tirsdag
30.01.2018
Onsdag
31.01.2018
Torsdag
01.02.2018
Fredag
02.02.2018
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-14:00
10:00-14:00
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
   
11:00        
12:00        
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2018
Tirsdag
06.02.2018
Onsdag
07.02.2018
Torsdag
08.02.2018
Fredag
09.02.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
P.E. Bartnæs
       
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
P.E. Bartnæs
       
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
   
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 7
Uke
7
Mandag
12.02.2018
Tirsdag
13.02.2018
Onsdag
14.02.2018
Torsdag
15.02.2018
Fredag
16.02.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 K.112
BLU-1001-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
     
09:00        
10:00        
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1001-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.112
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
H. Habbestad
J.O. Johansen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1001-2 Gruppe 3
P.E. Bartnæs
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1001-2 Felles forelesninger
Forelesning
P.E. Bartnæs
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
T.K. Vårnes
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 8
Uke
8
Mandag
19.02.2018
Tirsdag
20.02.2018
Onsdag
21.02.2018
Torsdag
22.02.2018
Fredag
23.02.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 C.104
BLU-1001S-2 Seminar gruppe 2
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1001-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1001-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
 
09:00    
10:00    
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1001-2 Gruppe 3
P.E. Bartnæs
   
12:00        
13:00        
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1001-2 Felles forelesninger
Forelesning
P.E. Bartnæs
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1001S-2 Forelesning
Kurs studieteknikk
P.E. Bartnæs
R.M. Walberg
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 9
Uke
9
Mandag
26.02.2018
Tirsdag
27.02.2018
Onsdag
28.02.2018
Torsdag
01.03.2018
Fredag
02.03.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 10
Uke
10
Mandag
05.03.2018
Tirsdag
06.03.2018
Onsdag
07.03.2018
Torsdag
08.03.2018
Fredag
09.03.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1001-2 Felles forelesninger
Forelesning
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 C.111
BLU-1001-2 Gruppe 3
P.E. Bartnæs
09:00
10:00  
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 C.111
BLU-1001-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
12:00  
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 C.111
BLU-1001-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
14:00  
15:00  
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 11
Uke
11
Mandag
12.03.2018
Tirsdag
13.03.2018
Onsdag
14.03.2018
Torsdag
15.03.2018
Fredag
16.03.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-16:00
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
 
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 12
Uke
12
Mandag
19.03.2018
Tirsdag
20.03.2018
Onsdag
21.03.2018
Torsdag
22.03.2018
Fredag
23.03.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 13
Uke
13
Mandag
26.03.2018
Tirsdag
27.03.2018
Onsdag
28.03.2018
Torsdag
29.03.2018
Fredag
30.03.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 14
Uke
14
Mandag
02.04.2018
Tirsdag
03.04.2018
Onsdag
04.04.2018
Torsdag
05.04.2018
Fredag
06.04.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
MV.110 K.112
MV.110 K.113
BLU-1211-1 Felles undervisning
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1001-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.201
BLU-1001-2 Gruppe 3
P.E. Bartnæs
09:00    
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1001-2 Felles forelesninger
Forelesning
P.E. Bartnæs
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1001-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
 
12:00        
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 15
Uke
15
Mandag
09.04.2018
Tirsdag
10.04.2018
Onsdag
11.04.2018
Torsdag
12.04.2018
Fredag
13.04.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:15
08:15-15:15
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S.T. Killengreen
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 16
Uke
16
Mandag
16.04.2018
Tirsdag
17.04.2018
Onsdag
18.04.2018
Torsdag
19.04.2018
Fredag
20.04.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1001-2 Felles forelesninger
Forelesning
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1001-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1001-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.203
BLU-1001-2 Gruppe 3
P.E. Bartnæs
09:00
10:00  
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 17
Uke
17
Mandag
23.04.2018
Tirsdag
24.04.2018
Onsdag
25.04.2018
Torsdag
26.04.2018
Fredag
27.04.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1001-2 Felles forelesninger
Forelesning
P.E. Bartnæs
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 K.112
BLU-1001-2 Gruppe 1
P.E. Bartnæs
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.203
BLU-1001S-2 Seminar gruppe 1
P.E. Bartnæs
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1001S-2 Seminar gruppe 2
P.E. Bartnæs
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1001S-2 Seminar gruppe 1
P.E. Bartnæs
T. Unstad
09:00
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1001S-2 Seminar gruppe 2
P.E. Bartnæs
T. Unstad
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-1001-2 Gruppe 3
P.E. Bartnæs
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 K.112
BLU-1001-2 Gruppe 2
P.E. Bartnæs
T. Unstad
   
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1001S-2 Forelesning
P.E. Bartnæs
T. Unstad
 
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1001S-2 Forelesning
P.E. Bartnæs
T. Unstad
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1001S-2 Forelesning
Kurs oppgaveskriving
P.E. Bartnæs
R.M. Walberg
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 18
Uke
18
Mandag
30.04.2018
Tirsdag
01.05.2018
Onsdag
02.05.2018
Torsdag
03.05.2018
Fredag
04.05.2018
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
15:00        
16:00          
Timeplan for Pernille Elisabeth Bartnæs - Universitetslektor i uke 23
Uke
23
Mandag
04.06.2018
Tirsdag
05.06.2018
Onsdag
06.06.2018
Torsdag
07.06.2018
Fredag
08.06.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-18:00
08:00-18:00
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
I. Frenning
C.H. Moen
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
I. Frenning
C.H. Moen
     
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00        
17:00