Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Rune Waaler - Førstelektor

Rune Waaler

Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2018
Tirsdag
09.01.2018
Onsdag
10.01.2018
Torsdag
11.01.2018
Fredag
12.01.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_BT3 A204
IDR-2190-2 Samling uke 2
Presentasjonav skisse til BA-oppgave
R. Waaler
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Forberedelse til seminaruke. Gruppene presenterer foreløpige planer
R. Waaler
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ALTA_BT3 A204
IDR-2190-2 Samling uke 2
Presentasjonav skisse til BA-oppgave
R. Waaler
   
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Gruppene planlegger seminaruke
Ø.K. Bøthun
R. Waaler
 
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 3
Uke
3
Mandag
15.01.2018
Tirsdag
16.01.2018
Onsdag
17.01.2018
Torsdag
18.01.2018
Fredag
19.01.2018
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:00
09:15-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Forelesning
I.L. Fossøy
R. Waaler
   
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2018
Tirsdag
06.02.2018
Onsdag
07.02.2018
Torsdag
08.02.2018
Fredag
09.02.2018
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:00
08:15-15:00 ALTA_BT3 A204
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Forberedelse til seminaruke. Gruppene presenterer ferdige planer.
R. Waaler
09:00        
10:00        
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2190-2 Samling uke 6
Presentasjon og responsgrupper på metodekapittel - kvalitativt
R. Waaler
 
13:00      
14:00      
15:00        
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 7
Uke
7
Mandag
12.02.2018
Tirsdag
13.02.2018
Onsdag
14.02.2018
Torsdag
15.02.2018
Fredag
16.02.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Seminaruke
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Seminaruke
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Seminaruke
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Seminaruke
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Seminaruke
R. Waaler
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 8
Uke
8
Mandag
19.02.2018
Tirsdag
20.02.2018
Onsdag
21.02.2018
Torsdag
22.02.2018
Fredag
23.02.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Forelesning
R. Waaler
     
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 10
Uke
10
Mandag
05.03.2018
Tirsdag
06.03.2018
Onsdag
07.03.2018
Torsdag
08.03.2018
Fredag
09.03.2018
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-23:00
08:15-23:00 ALTA_BT3 A104
FRI-1460-1 Samling 2
Arbeid praksisrapport + Møter FL. Start FL-1200
R. Waaler
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 ALTA_BT3 A204
FRI-1460-1 Samling 2
Sosiologiske perspektiver på hundekjøring
R. Waaler
10:00      
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 ALTA_BT3 A204
FRI-1460-1 Samling 2
Motivasjon og hundekjøring
R. Waaler
12:00      
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ALTA_BT3 A204
FRI-1460-1 Samling 2
Historiske perspektiver på hundekjøring. Hundekjøring og naturkontakt
R. Waaler
 
14:00      
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-23:00
15:15-23:00 ALTA_BT3 A204
FRI-1460-1 Samling 2
Arbeid praksisrapport + møter FL
R. Waaler
16:00      
17:00      
18:00      
19:00      
20:00      
21:00      
22:00      
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 12
Uke
12
Mandag
19.03.2018
Tirsdag
20.03.2018
Onsdag
21.03.2018
Torsdag
22.03.2018
Fredag
23.03.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2190-2 Samling uke 12
Presentasjon og responsgrupper på resultatkapittel - kvalitativt
R. Waaler
 
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ALTA_BT3 A204
IDR-3922-1 Samling 3
Natur som læringsarena
R. Waaler
 
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ALTA_BT3 A204
IDR-3922-1 Samling 3
Natur – filosofi, forståelse, opplevelse
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ALTA_BT2 2094
IDR-2290-2 Seminar 2. sem. Alta
Etterarbeid seminaruke. Presentasjon av erfaringer - responsgrupper
R. Waaler
     
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 16
Uke
16
Mandag
16.04.2018
Tirsdag
17.04.2018
Onsdag
18.04.2018
Torsdag
19.04.2018
Fredag
20.04.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ALTA_BT1 1014
IDR-3922-1 Samling 4
Slow peak and other experience
R. Waaler
     
09:00        
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 17
Uke
17
Mandag
23.04.2018
Tirsdag
24.04.2018
Onsdag
25.04.2018
Torsdag
26.04.2018
Fredag
27.04.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ALTA_SVA S109
IDR-2290-2 Forelesning 2. sem. Alta
Krav til rapport + sjekkliste innlevering
R. Waaler
 
09:00        
10:00        
11:00          
12:00          
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2190-2 Samling uke 17
Formelle krav til BA - sjekkliste + informasjon om innlevering
R. Waaler
   
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 19
Uke
19
Mandag
07.05.2018
Tirsdag
08.05.2018
Onsdag
09.05.2018
Torsdag
10.05.2018
Fredag
11.05.2018
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:00
09:15-15:00
FRI-1441-1 Forelesning
R. Waaler
     
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 21
Uke
21
Mandag
21.05.2018
Tirsdag
22.05.2018
Onsdag
23.05.2018
Torsdag
24.05.2018
Fredag
25.05.2018
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-17:00
09:15-17:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1441-1 Ferd
E. Enoksen
I.L. Fossøy
R. Waaler
     
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00