Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Renate Mari Walberg - Studiekonsulent

Renate Mari Walberg

Uke 1
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 12.01.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 3
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 16.01.2018
Felles undervisning
Onsdag
14:30-15:30 - 17.01.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Torsdag
14:15-15:00 - 18.01.2018
Undervisning
Informasjonsmøte om internasjonalt semester

 Opptak
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 26.01.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 5
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 30.01.2018
Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
Lærer:
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Onsdag
14:15-16:00 - 31.01.2018
Booking BLS022
Booking test
Torsdag
14:15-15:45 - 01.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
14:30-15:30 - 02.02.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 08.02.2018
Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
Rom:
Fredag
14:30-15:30 - 09.02.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 15.02.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
14:30-15:30 - 16.02.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 22.02.2018
Forelesning
Kurs studieteknikk
Fredag
14:30-15:30 - 23.02.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 02.03.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 08.03.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
14:30-15:30 - 09.03.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:00-16:00 - 15.03.2018
Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Fredag
14:30-15:30 - 16.03.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 12
Mandag
12:15-14:00 - 19.03.2018
Booking MBE076
Praksisdialog BLU 3. studieår
Lærer:
R.M. Walberg
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 23.03.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 05.04.2018
Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
Rom:
Fredag
14:30-15:30 - 06.04.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 15
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 13.04.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 19.04.2018
Undervisning
Evaluering
Fredag
14:30-15:30 - 20.04.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 26.04.2018
Forelesning
Kurs oppgaveskriving
Fredag
14:30-15:30 - 27.04.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 11.05.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 18.05.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 21
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 25.05.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 01.06.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 23
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 08.06.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg
Uke 24
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30-15:30 - 15.06.2018
Booking SIL034
Fotball for ansatte
Lærer:
R.M. Walberg