Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Siri Sollied Madsen - Førsteamanuensis

Siri Sollied Madsen

Timeplan for Siri Sollied Madsen - Førsteamanuensis i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.03.2018
08:15-12:00 MV.110 E.103
LRU-3001-1 Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf
Seminargruppe C
S.S. Madsen
12:15-16:00 MV.110 E.202
LRU-3001-1 Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk
Seminargruppe B: 5-10
S.S. Madsen
Fredag
16.03.2018
08:15-12:00 MV.110 K.112
LRU-3001-1 Seminargruppe A 1-7 trinn
S.S. Madsen
Timeplan for Siri Sollied Madsen - Førsteamanuensis i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.03.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
LRU-3001-1 Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf
Seminargruppe C
S.S. Madsen
Fredag
23.03.2018
08:15-12:00 MV.110 E.203
LRU-3001-1 Seminargruppe A 1-7 trinn
S.S. Madsen
12:15-16:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk
S.S. Madsen
Timeplan for Siri Sollied Madsen - Førsteamanuensis i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
04.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.202
LRU-3001-1 Seminargruppe A 1-7 trinn
S.S. Madsen
12:15-16:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk
Seminargruppe B: 5-10
S.S. Madsen
Torsdag
05.04.2018
08:15-12:00 MV.110 E.103
LRU-3001-1 Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf
Seminargruppe C
S.S. Madsen
Timeplan for Siri Sollied Madsen - Førsteamanuensis i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
10.04.2018
12:15-16:00 MV.110 E.205
LRU-3001-1 Seminargruppe A 1-7 trinn
S.S. Madsen
Torsdag
12.04.2018
08:15-12:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf
S.S. Madsen
12:15-16:00 MV.110 E.201
LRU-3001-1 Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk
S.S. Madsen