Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Siri Sollied Madsen - Førsteamanuensis

Siri Sollied Madsen

Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 15.03.2018
Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf
Seminargruppe C
Lærer:
S.S. Madsen
12:15-16:00 - 15.03.2018
Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk
Seminargruppe B: 5-10
Lærer:
S.S. Madsen
Fredag
08:15-12:00 - 16.03.2018
Seminargruppe A 1-7 trinn
Lærer:
S.S. Madsen
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 22.03.2018
Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf
Seminargruppe C
Lærer:
S.S. Madsen
Fredag
08:15-12:00 - 23.03.2018
Seminargruppe A 1-7 trinn
Lærer:
S.S. Madsen
12:15-16:00 - 23.03.2018
Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk
Lærer:
S.S. Madsen
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 04.04.2018
Seminargruppe A 1-7 trinn
Lærer:
S.S. Madsen
12:15-16:00 - 04.04.2018
Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk
Seminargruppe B: 5-10
Lærer:
S.S. Madsen
Torsdag
08:15-12:00 - 05.04.2018
Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf
Seminargruppe C
Lærer:
S.S. Madsen
Fredag
Uke 15
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 10.04.2018
Seminargruppe A 1-7 trinn
Lærer:
S.S. Madsen
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 12.04.2018
Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf
Lærer:
S.S. Madsen
12:15-16:00 - 12.04.2018
Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk
Lærer:
S.S. Madsen
Fredag