Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor

Thilde Kleppe Vårnes

Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 1
Uke 1
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
04.01.2018
12:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.01.2018
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning P.E. Bartnæs
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Onsdag
10.01.2018
08:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Felles seminar P.E. Bartnæs
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Torsdag
11.01.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
15.01.2018
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Tirsdag
16.01.2018
08:15-16:15 BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Onsdag
17.01.2018
08:15-16:15 BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Torsdag
18.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1211-1 Felles undervisning C.H. Moen
T.K. Vårnes
10:15-12:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning T.K. Vårnes
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Fredag
19.01.2018
09:00-13:00 BLU-1211-1 Felles seminar V. Bergan
S.T. Killengreen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.01.2018
09:15-13:00 BLU-1211-1 Felles seminar V. Bergan
T.K. Vårnes
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
29.01.2018
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning V. Bergan
S.T. Killengreen
T. Unstad
T.K. Vårnes
Onsdag
31.01.2018
10:00-14:00 BLU-1211-1 Felles seminar P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
Torsdag
01.02.2018
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1211-1 Felles seminar S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
06.02.2018
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning C.H. Moen
T.K. Vårnes
Onsdag
07.02.2018
08:15-11:15 BLU-1211-1 Felles seminar C.H. Moen
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.02.2018
08:15-09:00 MV.110 E.205
BLU-1211-1 Felles seminar V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
12:15-14:00 MV.110 K.112
BLU-1211-1 Felles seminar P.E. Bartnæs
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
Tirsdag
13.02.2018
09:00-13:00 BLU-1211-1 Felles seminar V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Torsdag
15.02.2018
12:15-14:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
H. Habbestad
J.O. Johansen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.02.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Unstad
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.03.2018
08:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-1140-1 Forelesninger Tromsø
TROMSØ: Barn og unge
T.K. Vårnes
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Fredag
02.03.2018
12:15-14:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.03.2018
10:15-12:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning T.K. Vårnes
Tirsdag
06.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Onsdag
07.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Torsdag
08.03.2018
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Fredag
09.03.2018
09:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-1140-1 Forelesninger Tromsø
TROMSØ: Trening og Sykdom
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.03.2018
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
MV.110 K.114
LRU-1642-2 Undervisning K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Tirsdag
13.03.2018
12:15-14:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar T.K. Vårnes
Onsdag
14.03.2018
08:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-1140-1 Seminar Tromsø
TROMSØ: Skadeforebygging
T.K. Vårnes
Torsdag
15.03.2018
12:15-16:00 IDR-1140-1 Praktisk Tromsø
TROMSØ: Skadeforebygging
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
21.03.2018
10:15-11:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Undervisning K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
Torsdag
22.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
29.03.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.04.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.105-AUD
LRU-2642-2 Forelesning T.K. Vårnes
Onsdag
04.04.2018
08:15-11:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
MV.110 K.112
MV.110 K.113
BLU-1211-1 Felles undervisning P.E. Bartnæs
V. Bergan
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
13:15-16:00 BLU-1211-1 Felles undervisning V. Bergan
S.T. Killengreen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Fredag
06.04.2018
08:15-10:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
08:15-16:00 LRU-2642-2 Tur L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Onsdag
11.04.2018
08:15-10:00 MV.110 E.201
LRU-1642-2 Seminar T.K. Vårnes
Torsdag
12.04.2018
10:15-14:00 LRU-1642-2 Undervisning T.K. Vårnes
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.04.2018
08:15-10:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar K.A. Heitmann
T.K. Vårnes
Torsdag
19.04.2018
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1211-1 Felles seminar P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Fredag
20.04.2018
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Felles seminar P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.04.2018
08:15-12:00 LRU-2200-2 Undervisning
Undervisning -Felles LRU-1642 og LRU-2200
T.M. Hammer
T.K. Vårnes
Torsdag
26.04.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
14:15-15:45 BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
Fredag
04.05.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B.A. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik