Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor

Thilde Kleppe Vårnes

Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 1
Uke
1
Mandag
01.01.2018
Tirsdag
02.01.2018
Onsdag
03.01.2018
Torsdag
04.01.2018
Fredag
05.01.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:45
12:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Faglærermøte (alle kull) BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
 
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2018
Tirsdag
09.01.2018
Onsdag
10.01.2018
Torsdag
11.01.2018
Fredag
12.01.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
P.E. Bartnæs
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
   
09:00      
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 3
Uke
3
Mandag
15.01.2018
Tirsdag
16.01.2018
Onsdag
17.01.2018
Torsdag
18.01.2018
Fredag
19.01.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15
BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15
BOOKING- Booking SIL034
Ekstern konferanse
K.H. Danielsen
I. Frenning
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1211-1 Felles undervisning
C.H. Moen
T.K. Vårnes
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-13:00
09:00-13:00
BLU-1211-1 Felles seminar
V. Bergan
S.T. Killengreen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
T.K. Vårnes
11:00
12:00  
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 4
Uke
4
Mandag
22.01.2018
Tirsdag
23.01.2018
Onsdag
24.01.2018
Torsdag
25.01.2018
Fredag
26.01.2018
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00
BLU-1211-1 Felles seminar
V. Bergan
T.K. Vårnes
 
10:00        
11:00        
12:00        
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 5
Uke
5
Mandag
29.01.2018
Tirsdag
30.01.2018
Onsdag
31.01.2018
Torsdag
01.02.2018
Fredag
02.02.2018
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
V. Bergan
S.T. Killengreen
T. Unstad
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:00-14:00
10:00-14:00
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1211-1 Felles seminar
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
 
11:00    
12:00        
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2018
Tirsdag
06.02.2018
Onsdag
07.02.2018
Torsdag
08.02.2018
Fredag
09.02.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1211-1 Felles undervisning
C.H. Moen
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:15
08:15-11:15
BLU-1211-1 Felles seminar
C.H. Moen
T.K. Vårnes
   
09:00      
10:00        
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 7
Uke
7
Mandag
12.02.2018
Tirsdag
13.02.2018
Onsdag
14.02.2018
Torsdag
15.02.2018
Fredag
16.02.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 E.205
BLU-1211-1 Felles seminar
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
       
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-13:00
09:00-13:00
BLU-1211-1 Felles seminar
V. Bergan
C.H. Moen
T.K. Vårnes
     
10:00        
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.112
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking BLS022
ILP Planleggingsmøte praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
H. Habbestad
J.O. Johansen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
 
13:00      
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 8
Uke
8
Mandag
19.02.2018
Tirsdag
20.02.2018
Onsdag
21.02.2018
Torsdag
22.02.2018
Fredag
23.02.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Unstad
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 9
Uke
9
Mandag
26.02.2018
Tirsdag
27.02.2018
Onsdag
28.02.2018
Torsdag
01.03.2018
Fredag
02.03.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-1140-1 Forelesninger Tromsø
TROMSØ: Barn og unge
T.K. Vårnes
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
T.K. Vårnes
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 10
Uke
10
Mandag
05.03.2018
Tirsdag
06.03.2018
Onsdag
07.03.2018
Torsdag
08.03.2018
Fredag
09.03.2018
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:15
08:15-16:15 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BOOKING- Booking BLS022
ILP Praksisdialog 2. studieår BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
M. Dardanou
H. Habbestad
J.O. Johansen
S.T. Killengreen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
T. Unstad
T.K. Vårnes
M. Wiik
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-1140-1 Forelesninger Tromsø
TROMSØ: Trening og Sykdom
T.K. Vårnes
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
T.K. Vårnes
11:00
12:00    
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 11
Uke
11
Mandag
12.03.2018
Tirsdag
13.03.2018
Onsdag
14.03.2018
Torsdag
15.03.2018
Fredag
16.03.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 TEO-H5 5.402
IDR-1140-1 Seminar Tromsø
TROMSØ: Skadeforebygging
T.K. Vårnes
   
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
MV.110 K.114
LRU-1642-2 Undervisning
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
     
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00
IDR-1140-1 Praktisk Tromsø
TROMSØ: Skadeforebygging
T.K. Vårnes
 
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 12
Uke
12
Mandag
19.03.2018
Tirsdag
20.03.2018
Onsdag
21.03.2018
Torsdag
22.03.2018
Fredag
23.03.2018
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Undervisning
K.H. Danielsen
T.K. Vårnes
   
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 13
Uke
13
Mandag
26.03.2018
Tirsdag
27.03.2018
Onsdag
28.03.2018
Torsdag
29.03.2018
Fredag
30.03.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 14
Uke
14
Mandag
02.04.2018
Tirsdag
03.04.2018
Onsdag
04.04.2018
Torsdag
05.04.2018
Fredag
06.04.2018
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
MV.110 K.112
MV.110 K.113
BLU-1211-1 Felles undervisning
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S.T. Killengreen
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 J.101
LRU-1642-2 Undervisning
T.K. Vårnes
09:00      
10:00        
11:00          
12:00          
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
BLU-1211-1 Felles undervisning
V. Bergan
S.T. Killengreen
C.H. Moen
T.K. Vårnes
   
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
MV.110 F.105-AUD
LRU-2642-2 Forelesning
T.K. Vårnes
   
15:00      
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 15
Uke
15
Mandag
09.04.2018
Tirsdag
10.04.2018
Onsdag
11.04.2018
Torsdag
12.04.2018
Fredag
13.04.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
LRU-2642-2 Tur
L. Hjemgård Johansen
T.K. Vårnes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.201
LRU-1642-2 Seminar
T.K. Vårnes
   
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
LRU-1642-2 Undervisning
T.K. Vårnes
 
11:00      
12:00      
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 16
Uke
16
Mandag
16.04.2018
Tirsdag
17.04.2018
Onsdag
18.04.2018
Torsdag
19.04.2018
Fredag
20.04.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.114
LRU-1642-2 Seminar
K.A. Heitmann
T.K. Vårnes
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
 
09:00      
10:00        
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Felles seminar
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.K. Vårnes
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 17
Uke
17
Mandag
23.04.2018
Tirsdag
24.04.2018
Onsdag
25.04.2018
Torsdag
26.04.2018
Fredag
27.04.2018
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
LRU-2200-2 Undervisning
Undervisning -Felles LRU-1642 og LRU-2200
T.M. Hammer
T.K. Vårnes
       
09:00        
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor i uke 18
Uke
18
Mandag
30.04.2018
Tirsdag
01.05.2018
Onsdag
02.05.2018
Torsdag
03.05.2018
Fredag
04.05.2018
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking BLS022
ILP Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
T. Isaksen
B. Karlsen
H. Krane
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking BLS022
ILP Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
T. Isaksen
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
15:00        
16:00          
NB: Semester 2018 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25