Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Trude Nergård Nilssen - Professor

Trude Nergård Nilssen

Timeplan for Trude Nergård Nilssen - Professor i uke 3
Uke
3
Mandag
15.01.2018
Tirsdag
16.01.2018
Onsdag
17.01.2018
Torsdag
18.01.2018
Fredag
19.01.2018
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 SVHUM E0105
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 NLYSTH 06
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 TEO-H1 1.417
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 TEO-H4 4.262
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 UB 244
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
11:00  
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 SVHUM E0103
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 UB 244
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
13:00  
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Trude Nergård Nilssen - Professor i uke 5
Uke
5
Mandag
29.01.2018
Tirsdag
30.01.2018
Onsdag
31.01.2018
Torsdag
01.02.2018
Fredag
02.02.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Trude Nergård Nilssen - Professor i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2018
Tirsdag
06.02.2018
Onsdag
07.02.2018
Torsdag
08.02.2018
Fredag
09.02.2018
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 SVHUM E0104
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 TEO-H1 1.233
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00 TEO-H4 4.262
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 TEO-H4 4.262
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
10:00  
11:00  
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 SVHUM C1005
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 TEO-H1 1.221
PED-3036-1 Samling
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
13:00  
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Trude Nergård Nilssen - Professor i uke 11
Uke
11
Mandag
12.03.2018
Tirsdag
13.03.2018
Onsdag
14.03.2018
Torsdag
15.03.2018
Fredag
16.03.2018
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-16:00
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E.K.K. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
 
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Trude Nergård Nilssen - Professor i uke 14
Uke
14
Mandag
02.04.2018
Tirsdag
03.04.2018
Onsdag
04.04.2018
Torsdag
05.04.2018
Fredag
06.04.2018
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.343
PED-3036-1 Samling
Eksamen
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.343
PED-3036-1 Samling
Eksamen
M. Melby-Lervåg
T.N. Nilssen
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00