Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Vivian Doris Haugen - Dosent

Vivian Doris Haugen

Timeplan for Vivian Doris Haugen - Dosent i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
19.01.2018
10:15-15:00 TEO-H1 1.325
PED-2012-1 Undervisning V.D. Haugen
Timeplan for Vivian Doris Haugen - Dosent i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.01.2018
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Vivian Doris Haugen - Dosent i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.02.2018
10:15-12:00 UB 244
PED-1016-1 Forelesning V.D. Haugen
12:15-14:00 SVHUM E0103
PED-1016-1 Campus-studenter V.D. Haugen
14:15-16:00 SVHUM E0103
PED-1016-1 EVU-studenter
Campus og EVU
V.D. Haugen
Onsdag
28.02.2018
10:15-12:00 UB 244
PED-1016-1 Forelesning V.D. Haugen
12:15-14:00 SVHUM C1007
PED-1016-1 Campus-studenter V.D. Haugen
14:15-16:00 SVHUM C1007
PED-1016-1 EVU-studenter
Campus og EVU
V.D. Haugen
Timeplan for Vivian Doris Haugen - Dosent i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
15.03.2018
12:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Timeplan for Vivian Doris Haugen - Dosent i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.03.2018
10:15-12:00 UB 244
PED-1016-1 Forelesning V.D. Haugen
12:15-14:00 SVHUM E0103
SVHUM E0104
PED-1016-1 Campus-studenter V.D. Haugen
14:15-16:00 SVHUM E0103
SVHUM E0104
PED-1016-1 EVU-studenter
Campus og EVU
V.D. Haugen
Tirsdag
20.03.2018
10:15-12:00 UB 244
PED-1016-1 Forelesning V.D. Haugen
12:15-14:00 SVHUM E0103
SVHUM E0104
PED-1016-1 EVU-studenter
Campus og EVU
V.D. Haugen
14:15-16:00 SVHUM E0103
SVHUM E0104
PED-1016-1 Campus-studenter V.D. Haugen
Torsdag
22.03.2018
10:15-12:00 UB 244
PED-1016-1 Forelesning V.D. Haugen
12:15-14:00 SVHUM C1007
PED-1016-1 Campus-studenter V.D. Haugen
14:15-16:00 SVHUM C1007
PED-1016-1 EVU-studenter
Campus og EVU
V.D. Haugen
Timeplan for Vivian Doris Haugen - Dosent i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
10:15-12:00 UB 244
PED-1016-1 Forelesning V.D. Haugen
12:15-14:00 SVHUM E0103
PED-1016-1 Campus-studenter V.D. Haugen
14:15-16:00 SVHUM E0103
PED-1016-1 EVU-studenter
Campus og EVU
V.D. Haugen
Onsdag
11.04.2018
10:15-12:00 UB 244
PED-1016-1 Forelesning V.D. Haugen
12:15-14:00 SVHUM C1007
PED-1016-1 Campus-studenter V.D. Haugen
14:15-16:00 SVHUM C1007
PED-1016-1 EVU-studenter
Campus og EVU
V.D. Haugen