Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Vivian Doris Haugen - Dosent

Vivian Doris Haugen

Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10:15-15:00 - 19.01.2018
Undervisning
Lærer:
V.D. Haugen
Uke 5
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 30.01.2018
Booking SIL034
Personalmøte ILP

 Opptak+live
Lærer:
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
10:15-12:00 - 26.02.2018
Forelesning
Lærer:
V.D. Haugen
Rom:
UB 244
12:15-14:00 - 26.02.2018
Campus-studenter
Lærer:
V.D. Haugen
14:15-16:00 - 26.02.2018
EVU-studenter
Campus og EVU
Lærer:
V.D. Haugen
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 28.02.2018
Forelesning
Lærer:
V.D. Haugen
Rom:
UB 244
12:15-14:00 - 28.02.2018
Campus-studenter
Lærer:
V.D. Haugen
14:15-16:00 - 28.02.2018
EVU-studenter
Campus og EVU
Lærer:
V.D. Haugen
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:00-16:00 - 15.03.2018
Booking SIL034
Personalseminar ILP

 Opptak+live
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S. Boldermo
T.A. Bringeland
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
E. Dahl
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.G. Ekeland
A.B. Eriksen
A. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
A.W. Fyhn
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
W. Gjerde
H. Habbestad
M.N. Hansen
V.D. Haugen
G. Heim
K.A. Heitmann
M.B. Helgesen
S. Helland
O.J. Hembre
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
A.K. Jacobsson
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
I. Jensen
M. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
I.M. Kielland
K. Killie
C. Kleemann
H. Krane
A. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
S. Langseth
A.B. Larsen
R.I. Larsen
T. Leming
M. Liset
E. Lyngedal
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.R. Maxwell
G. Meløe
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
J.I. Nergård
H.K. Nilsen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Nymo
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
E.A. Ravnå
N.M. Rebni
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
A.M. Simensen
R. Skjelmo
J.F. Skogdal
S. Skogdal
S. Skrøvset
T.E.D. Slettebø
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
H. Sollid
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
T. Steingård
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
G. Stølen
H.I.P. Suhr
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
N.H. Teistevoll
O. Tveiterås
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
G.W. Vedeler
R.M. Walberg
M. Wiik
J. Ytreberg
G. Zakariassen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Fredag
Uke 12
Mandag
10:15-12:00 - 19.03.2018
Forelesning
Lærer:
V.D. Haugen
Rom:
UB 244
12:15-14:00 - 19.03.2018
Campus-studenter
Lærer:
V.D. Haugen
14:15-16:00 - 19.03.2018
EVU-studenter
Campus og EVU
Lærer:
V.D. Haugen
Tirsdag
10:15-12:00 - 20.03.2018
Forelesning
Lærer:
V.D. Haugen
Rom:
UB 244
12:15-14:00 - 20.03.2018
EVU-studenter
Campus og EVU
Lærer:
V.D. Haugen
14:15-16:00 - 20.03.2018
Campus-studenter
Lærer:
V.D. Haugen
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 22.03.2018
Forelesning
Lærer:
V.D. Haugen
Rom:
UB 244
12:15-14:00 - 22.03.2018
Campus-studenter
Lærer:
V.D. Haugen
14:15-16:00 - 22.03.2018
EVU-studenter
Campus og EVU
Lærer:
V.D. Haugen
Fredag
Uke 15
Mandag
10:15-12:00 - 09.04.2018
Forelesning
Lærer:
V.D. Haugen
Rom:
UB 244
12:15-14:00 - 09.04.2018
Campus-studenter
Lærer:
V.D. Haugen
14:15-16:00 - 09.04.2018
EVU-studenter
Campus og EVU
Lærer:
V.D. Haugen
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 11.04.2018
Forelesning
Lærer:
V.D. Haugen
Rom:
UB 244
12:15-14:00 - 11.04.2018
Campus-studenter
Lærer:
V.D. Haugen
14:15-16:00 - 11.04.2018
EVU-studenter
Campus og EVU
Lærer:
V.D. Haugen
Torsdag
Fredag