Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Yngve Antonsen - Professor

Yngve Antonsen

Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
10.01.2018
09:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Y. Antonsen
K.E.W. Bjørndal
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.01.2018
10:15-16:00 TEO-H1 1.225
LPU-3020-1 Samling
Y. Antonsen
E.M. Furu
T. Lund
Onsdag
31.01.2018
08:15-16:00 TEO-H1 1.417
LPU-3020-1 Samling
Y. Antonsen
E.M. Furu
T. Lund
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
13.03.2018
08:15-16:00 TEO-H1 1.317
PED-3052-2 Samling
Y. Antonsen
Onsdag
14.03.2018
10:15-16:00 TEO-H1 1.233
LPU-3020-1 Samling
Y. Antonsen
E.M. Furu
T. Lund
Torsdag
15.03.2018
08:15-16:00 SVHUM C1002
LPU-3020-1 Samling
Y. Antonsen
E.M. Furu
T. Lund
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.04.2018
12:15-16:00 TEO-H1 1.313
LPU-3020-1 Samling
Y. Antonsen
E.M. Furu
T. Lund
Onsdag
18.04.2018
08:15-16:00 TEO-H1 1.417
LPU-3020-1 Samling
Y. Antonsen
E.M. Furu
T. Lund
Torsdag
19.04.2018
08:15-16:00 TEO-H1 1.323
LPU-3020-1 Samling
Y. Antonsen
E.M. Furu
T. Lund
Timeplan for Yngve Antonsen - Professor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
25.04.2018
08:15-16:00 TEO-H1 1.225
PED-3052-2 Samling
Y. Antonsen
Torsdag
26.04.2018
08:15-15:00 TEO-H1 1.323
PED-3052-2 Samling
Y. Antonsen