Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2018 Vår - lærer Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis

Yvonne Sørensen

Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.01.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 1-7 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
H.M. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
Tirsdag
09.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.103
LER-1002-2 Forelesning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag Y. Sørensen
10:15-12:00 MV.110 E.103
LER-1002-2 Forelesning Klasse B: for masterfagene matematikk og engelsk Y. Sørensen
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Onsdag
10.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.103
LER-1002-2 Forelesning Klasse C: for masterfagene norsk og samfunnsfag Y. Sørensen
12:15-15:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
15:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Mastersamling - alle fag
K.E.W. Bjørndal
K. Fjørtoft
Y. Sørensen
Torsdag
11.01.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Undervisning Y. Sørensen
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Forelesning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag Y. Sørensen
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Forelesning Klasse B: for masterfagene matematikk og engelsk Y. Sørensen
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 5-10 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
B. Haugseth
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
K. Killie
F.S. Larsen
H.E. Moe
M-A. Moen
M. Olufsen
H.M. Sollid
O.K. Straum
K-A. Sæther
Y. Sørensen
J. Ytreberg
Fredag
12.01.2018
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-1000-2 Seminargruppe A Y. Sørensen
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1000-2 Seminargruppe B Y. Sørensen
12:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1002-2 Forelesning Klasse C: for masterfagene norsk og samfunnsfag Y. Sørensen
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
16.01.2018
12:15-14:00 MV.110 E.308
LRU-1001-2 Undervisning Y. Sørensen
A. Unhjem
Torsdag
18.01.2018
08:15-16:00 LRU-1001-2 Undervisning Y. Sørensen
A. Unhjem
M. Wiik
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.01.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3001-1 Forelesning Tromsø Y. Sørensen
Tirsdag
23.01.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk Y. Sørensen
10:15-12:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe A 1-7 trinn Y. Sørensen
12:15-14:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf Y. Sørensen
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
29.01.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3001-1 Forelesning Tromsø Y. Sørensen
Torsdag
01.02.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 4.år 5-10 trinn
K.H. Danielsen
G. Heim
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
H.M. Sollid
A.R. Steele
O.K. Straum
Y. Sørensen
J. Ytreberg
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.02.2018
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3001-1 Forelesning Tromsø Y. Sørensen
14:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Tirsdag
06.02.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe B 5-10 trinn: Norsk, Engelsk Y. Sørensen
10:15-12:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe A 1-7 trinn Y. Sørensen
12:15-14:00 MV.110 C.104
LRU-3001-1 Seminargruppe C 5-10 trinn: Matem, Naturf, Samf Y. Sørensen
Torsdag
08.02.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Fredag
09.02.2018
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø - Ikke i Mellomveien
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
26.02.2018
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
Y. Sørensen
A. Unhjem
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
05.03.2018
08:15-10:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1000-2 Undervisning K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
10:15-12:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1002-2 Forelesning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
12:15-14:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1002-2 Forelesning Klasse B: for masterfagene matematikk og engelsk K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
14:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1002-2 Forelesning Klasse C: for masterfagene norsk og samfunnsfag K.E.W. Bjørndal
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
Tirsdag
06.03.2018
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 1-7 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
G. Meløe
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
H.M. Sollid
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
13.03.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Forelesning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag Y. Sørensen
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Forelesning Klasse B: for masterfagene matematikk og engelsk Y. Sørensen
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Undervisning Y. Sørensen
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1.år 5-10 trinn
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
B. Haugseth
L. Hjemgård Johansen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
K. Killie
F.S. Larsen
H.E. Moe
M. Olufsen
H.M. Sollid
O.K. Straum
K-A. Sæther
Y. Sørensen
J. Ytreberg
Onsdag
14.03.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Forelesning Klasse C: for masterfagene norsk og samfunnsfag Y. Sørensen
Torsdag
15.03.2018
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Forelesning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag Y. Sørensen
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Forelesning Klasse B: for masterfagene matematikk og engelsk Y. Sørensen
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Forelesning Klasse C: for masterfagene norsk og samfunnsfag Y. Sørensen
Fredag
16.03.2018
12:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1000-2 Seminargruppe A Y. Sørensen
14:15-16:00 MV.110 E.203
LER-1000-2 Seminargruppe B Y. Sørensen
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.03.2018
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
R.E. Jakhelln
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
05.04.2018
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Forelesning
STIL-workshop
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
L. Hustad-Hoel
K. Isaksen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
F.S. Larsen
T. Leming
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
S. Skrøvset
H.M. Sollid
O.K. Straum
K-A. Sæther
Y. Sørensen
M. Volden
J. Ytreberg
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.04.2018
09:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø Y. Sørensen
12:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 J.U07
MV.110 K.114
LRU-3901-1 Felles undervisning Tromsø
Fagvis undervisning (+F.321 og F.322)
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
I. Frenning
T.E. Holmbukt
P.Ø. Haavold
B-H. Johannessen
I.M. Kielland
K. Killie
T. Leming
Å. Slettbakk
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
03.05.2018
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag LRU Tromsø
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A.B. Eriksen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
K.A. Heitmann
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
J.O. Johansen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
G. Meløe
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 21
Uke 21
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
25.05.2018
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3001-1 Forelesning Tromsø S-E. Andreassen
O.J. Hembre
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.05.2018
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Masterkonferanse GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
K. Killie
T. Leming
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
J. Ytreberg
Torsdag
31.05.2018
08:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
Klikk for å vise/skjule alle
BOOKING- Booking SIL034
Masterkonferanse GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
K. Killie
T. Leming
S.I. Nordkild
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
A. Unhjem
J. Ytreberg