Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Bent Cato Hustad - Førstelektor

Bent Cato Hustad

Uke 34
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 21.08.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
10:15-12:00 - 21.08.2019
Seminar
Rom:
UB 132
Torsdag
Fredag
Uke 35
Mandag
Tirsdag
12:15-16:00 - 27.08.2019
Forkurs
Forkurs for studenter som mangler SVF-1050
Onsdag
08:15-10:00 - 28.08.2019
Forelesning
10:15-12:00 - 28.08.2019
Seminar
12:15-16:00 - 28.08.2019
Forkurs
Forkurs for studenter som mangler SVF-1050
Torsdag
08:15-11:00 - 29.08.2019
Forkurs
Forkurs for studenter som mangler SVF-1050
12:15-16:00 - 29.08.2019
Forkurs
Forkurs for studenter som mangler SVF-1050 - Test
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 04.09.2019
Forelesning
10:15-12:00 - 04.09.2019
Seminar
Torsdag
12:15-14:00 - 05.09.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
14:15-16:00 - 05.09.2019
Gruppe 1
Rom:
UB 244
Fredag
Uke 37
Mandag
Tirsdag
08:15-12:00 - 10.09.2019
Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
Onsdag
08:15-10:00 - 11.09.2019
Forelesning
10:15-12:00 - 11.09.2019
Seminar
Torsdag
08:15-10:00 - 12.09.2019
Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
10:15-12:00 - 12.09.2019
Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
12:15-16:00 - 12.09.2019
Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
Fredag
Uke 38
Mandag
10:15-14:00 - 16.09.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 18.09.2019
Forelesning
10:15-12:00 - 18.09.2019
Seminar
Torsdag
Fredag
Uke 39
Mandag
12:15-14:00 - 23.09.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
14:15-16:00 - 23.09.2019
Seminar
Lærer:
B-C. Hustad
Tirsdag
10:15-12:00 - 24.09.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
12:15-14:00 - 24.09.2019
Seminar
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
Onsdag
10:15-12:00 - 25.09.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
12:15-14:00 - 25.09.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
NLYSTH AUD
12:15-14:00 - 25.09.2019
Seminar
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
14:15-16:00 - 25.09.2019
Seminar
Rom:
UB 132
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
09:15-12:00 - 01.10.2019
Undervisning
Kvantitativ

Kleven kap 4.

Field kap 18.


 Obligatorisk fremmøte
12:15-16:00 - 01.10.2019
Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
Onsdag
Torsdag
10:15-12:00 - 03.10.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
12:15-14:00 - 03.10.2019
Gruppe 1
Rom:
NLYSTH AUD
14:15-15:00 - 03.10.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
NLYSTH AUD
Fredag
Uke 41
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 09.10.2019
Forelesning
10:15-12:00 - 09.10.2019
Seminar
Torsdag
Fredag
Uke 42
Mandag
12:15-14:00 - 14.10.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
14:15-16:00 - 14.10.2019
Seminar
Lærer:
B-C. Hustad
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 17.10.2019
Forelesning
Rom:
UB 132
14:15-16:00 - 17.10.2019
Seminar
Rom:
NLYSTH AUD
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 22.10.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
12:15-14:00 - 22.10.2019
Seminar
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
UB 132
Onsdag
08:15-10:00 - 23.10.2019
Forelesning
10:15-12:00 - 23.10.2019
Seminar
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
10:15-12:00 - 28.10.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
12:15-14:00 - 28.10.2019
Gruppe 2
Lærer:
B-C. Hustad
14:15-15:00 - 28.10.2019
Forelesning
Lærer:
B-C. Hustad
Rom:
NLYSTH AUD
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 30.10.2019
Forelesning
10:15-12:00 - 30.10.2019
Seminar
Torsdag
09:15-12:00 - 31.10.2019
Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
12:15-16:00 - 31.10.2019
Undervisning

 Obligatorisk fremmøte
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag