Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor

Eirin Gamst-Nergård

Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 33
Uke
33
Mandag
12.08.2019
Tirsdag
13.08.2019
Onsdag
14.08.2019
Torsdag
15.08.2019
Fredag
16.08.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 K.112
BLU-1004-1 Seminargruppe 1
SEM: Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
 
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1004-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
 
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 K.112
BLU-1004-1 Seminargruppe 2
SEM: Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
 
12:00        
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 K.112
BLU-1004-1 Seminargruppe 3
SEM: Gruppe 3
E. Gamst-Nergård
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
19.08.2019
Tirsdag
20.08.2019
Onsdag
21.08.2019
Torsdag
22.08.2019
Fredag
23.08.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Introduksjon, presentasjon av pensum
E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M. Volden
 
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 K.112
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
13:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
Introduksjon STM
E. Gamst-Nergård
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 K.112
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
   
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
 
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00  
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 35
Uke
35
Mandag
26.08.2019
Tirsdag
27.08.2019
Onsdag
28.08.2019
Torsdag
29.08.2019
Fredag
30.08.2019
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1004-1 Seminargruppe 1
SEM: Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1004-1 Seminargruppe 2
SEM: Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
10:00      
11:00      
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1004-1 Seminargruppe 3
SEM: Gruppe 3
E. Gamst-Nergård
     
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1004-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 36
Uke
36
Mandag
02.09.2019
Tirsdag
03.09.2019
Onsdag
04.09.2019
Torsdag
05.09.2019
Fredag
06.09.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-2011-1 Undervisning
Felles introduksjon til bachelorprosjekt
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
L. Husjord
T. Isaksen
S.R. Kvande
I.C. Nordli
A.M. Pesch
T. Sverdrup
C. Thingelstad
T. Unstad
R.M. Walberg
12:15-15:00 MV.110 E.103
BLU-2016-1 Undervisning
Felles introduksjon til bacheloroppgave
T.H. Blixrud
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
09:00      
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
B. Labahå
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
 
13:00  
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
15:00  
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 37
Uke
37
Mandag
09.09.2019
Tirsdag
10.09.2019
Onsdag
11.09.2019
Torsdag
12.09.2019
Fredag
13.09.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
MV.110 K.112
BLU-1213-1 Gruppe 2
Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1014-1 Forelesning
FOR: Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1014-1 Forelesning
FOR: Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
   
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1004-1 Forelesning
FOR: Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1004-1 Forelesning
FOR: Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.103
BLU-1213-1 Gruppe 1
Pedagogisk ledelse i arbeid med barn
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 38
Uke
38
Mandag
16.09.2019
Tirsdag
17.09.2019
Onsdag
18.09.2019
Torsdag
19.09.2019
Fredag
20.09.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1004-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 MV.110 E.202
BLU-1004-1 Seminargruppe 3
SEM: Gruppe 3
E. Gamst-Nergård
     
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MV.110 E.103
BLU-1223-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
12:00      
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1004-1 Seminargruppe 1
SEM: Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.103
BLU-1004-1 Seminargruppe 2
SEM: Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
     
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-16:00
14:30-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
H. Brox
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
F.S. Larsen
R. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 39
Uke
39
Mandag
23.09.2019
Tirsdag
24.09.2019
Onsdag
25.09.2019
Torsdag
26.09.2019
Fredag
27.09.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1004-1 Forelesning
FOR: Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.111
BLU-1004-1 Seminargruppe 1
SEM: Gruppe 1 (Skrivekurs)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1004-1 Seminargruppe 2
SEM: Gruppe 2 (Skrivekurs)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.111
BLU-1004-1 Seminargruppe 2
SEM: Gruppe 2 (Skrivekurs)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 K.113
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-1004-1 Seminargruppe 3
SEM: Gruppe 3 (skrivekurs)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1004-1 Seminargruppe 1
SEM: Gruppe 1 (Skrivekurs)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.111
BLU-1004-1 Seminargruppe 3
SEM: Gruppe 3 (skrivekurs)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
15:00
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 40
Uke
40
Mandag
30.09.2019
Tirsdag
01.10.2019
Onsdag
02.10.2019
Torsdag
03.10.2019
Fredag
04.10.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 41
Uke
41
Mandag
07.10.2019
Tirsdag
08.10.2019
Onsdag
09.10.2019
Torsdag
10.10.2019
Fredag
11.10.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
B. Labahå
T. Sverdrup
10:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1014-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 (Skrivekurs)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1014-1 Gruppe 2
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
 
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1015-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.111
BLU-1014-1 Gruppe 2
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 K.112
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
   
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1014-1 Forelesning
FOR: Skrivekurs
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.111
BLU-1014-1 Gruppe 1
SEM: Gruppe 1 (Skrivekurs)
M. Dardanou
E. Gamst-Nergård
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00  
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 42
Uke
42
Mandag
14.10.2019
Tirsdag
15.10.2019
Onsdag
16.10.2019
Torsdag
17.10.2019
Fredag
18.10.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 43
Uke
43
Mandag
21.10.2019
Tirsdag
22.10.2019
Onsdag
23.10.2019
Torsdag
24.10.2019
Fredag
25.10.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
B. Labahå
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
B. Labahå
T. Sverdrup
 
09:00      
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
B. Labahå
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
B. Labahå
T. Sverdrup
   
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
Praksisforberedelser
T.H. Blixrud
E. Gamst-Nergård
O.M. Kanck
T. Sverdrup
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 44
Uke
44
Mandag
28.10.2019
Tirsdag
29.10.2019
Onsdag
30.10.2019
Torsdag
31.10.2019
Fredag
01.11.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.103
MV.110 E.202
MV.110 E.204-AUD
BLU-1213-1 Gruppe 2
Etterarbeid praksis
E. Gamst-Nergård
F. Hiss
     
09:00        
10:00        
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.202
MV.110 E.203
MV.110 E.205
MV.110 F.103-AUD
Klikk for å vise/skjule alle
BLU-1014-1 Forelesning
FOR: Introduksjon til praksis
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
M. Liset
A.B. Sortland
T. Unstad
R.M. Walberg
14:30-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
H. Brox
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
F.S. Larsen
R. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
 
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 45
Uke
45
Mandag
04.11.2019
Tirsdag
05.11.2019
Onsdag
06.11.2019
Torsdag
07.11.2019
Fredag
08.11.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 1
Språklig bevissthet
E. Gamst-Nergård
F. Hiss
     
09:00        
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 1
syntaks
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 2
syntaks
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
syntaks
FOR: Forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
   
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 46
Uke
46
Mandag
11.11.2019
Tirsdag
12.11.2019
Onsdag
13.11.2019
Torsdag
14.11.2019
Fredag
15.11.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag ILP
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M.B. Apeland
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
G. Gabrielsen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
T. Skinningsrud
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
M. Ødegaard
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
 
09:00        
10:00        
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 1
Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
     
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 2
Årsplanlegging
E. Gamst-Nergård
     
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 47
Uke
47
Mandag
18.11.2019
Tirsdag
19.11.2019
Onsdag
20.11.2019
Torsdag
21.11.2019
Fredag
22.11.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.113
BLU-1213-1 Gruppe 2
Observasjon og kartlegging av språk
E. Gamst-Nergård
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1004-1 Seminargruppe 1
SEM: Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1004-1 Seminargruppe 2
SEM: Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1004-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
   
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 1
Observasjon og kartlegging av språk

Høigård (2019) og Sandvik og Spurkland (2012)

E. Gamst-Nergård
       
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1004-1 Seminargruppe 3
SEM: Gruppe 3
E. Gamst-Nergård
     
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 48
Uke
48
Mandag
25.11.2019
Tirsdag
26.11.2019
Onsdag
27.11.2019
Torsdag
28.11.2019
Fredag
29.11.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
Fremlegg
T.H. Blixrud
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-13:00
08:15-13:00 MV.110 E.202
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Overgang barnehage-skole
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
09:00  
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:30-13:00
10:30-13:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Overgang barnehage-skole
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-2016-1 Undervisning
Fremlegg
T.H. Blixrud
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning. Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
15:00  
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 49
Uke
49
Mandag
02.12.2019
Tirsdag
03.12.2019
Onsdag
04.12.2019
Torsdag
05.12.2019
Fredag
06.12.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 1
Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M. Volden
   
09:00        
10:00        
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 2
Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M. Volden
     
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Eirin Gamst-Nergård - Universitetslektor i uke 50
Uke
50
Mandag
09.12.2019
Tirsdag
10.12.2019
Onsdag
11.12.2019
Torsdag
12.12.2019
Fredag
13.12.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-16:00
08:30-16:00 MV.110 E.201
BLU-2016-1 Eksamen
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-16:00
08:30-16:00 MV.110 E.201
BLU-2016-1 Eksamen
E. Gamst-Nergård
T. Sverdrup
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
 
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00