Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:00-14:00 - 15.08.2019
Fellesaktiviterer GLU 1-7, 1.år
Lavvotur gruppe A
Rom:
Fredag
Uke 34
Mandag
09:00-14:00 - 19.08.2019
Fellesaktiviterer GLU 1-7, 1.år
Lavvotur gruppe B
Rom:
09:15-10:00 - 19.08.2019
Forelesning
Introduksjon, presentasjon av pensum
13:15-14:00 - 19.08.2019
Forelesning
Introduksjon STM
Tirsdag
08:15-09:00 - 20.08.2019
Gruppe 1
Barnehagematematikk (Seminar)
09:15-10:00 - 20.08.2019
Gruppe 2
Barnehagematematikk (Seminar)
10:15-11:00 - 20.08.2019
Forelesning
Barnehagematematikk
11:15-14:00 - 20.08.2019
Gruppe 1
Måling (utedag i fjæra)
Rom:
Onsdag
08:15-11:00 - 21.08.2019
Gruppe 1
Måling i fjæra - husk uteklær
SEM: Uteprosjekt. Gruppe 1+2
Rom:
11:15-13:00 - 21.08.2019
Forelesning
13:15-16:00 - 21.08.2019
Gruppe 2
Måling (utedag i fjæra)
Rom:
Torsdag
08:15-10:00 - 22.08.2019
Forelesning
Måling
14:15-15:00 - 22.08.2019
Forelesning
Fredag
Uke 35
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 27.08.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Onsdag
09:15-10:00 - 28.08.2019
Forelesning
Begrepslæring og semantsik utvikling
10:15-12:00 - 28.08.2019
Gruppe 2
Begrepslæring og semantisk utvikling
12:15-16:00 - 28.08.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
10:15-12:00 - 29.08.2019
Gruppe 1
Begrepslæring og semantisk utvikling
12:15-14:00 - 29.08.2019
Forelesning
Former, mønster og symmetri
Fredag
08:15-10:00 - 30.08.2019
Gruppe 2
Mønster og symmetri
10:15-12:00 - 30.08.2019
Gruppe 1
Mønster og symmetri
Uke 36
Mandag
08:15-09:00 - 02.09.2019
Forelesning
09:15-10:00 - 02.09.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 02.09.2019
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
14:15-16:00 - 02.09.2019
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 04.09.2019
Gruppe 2
12:15-14:00 - 04.09.2019
Gruppe 1
14:15-16:00 - 04.09.2019
Forelesning
Torsdag
10:15-12:00 - 05.09.2019
Gruppe 1
12:15-14:00 - 05.09.2019
Gruppe 2
14:15-16:00 - 05.09.2019
Gruppe 2
Fredag
08:15-10:00 - 06.09.2019
Gruppe 1
10:15-12:00 - 06.09.2019
Forelesning
12:15-14:00 - 06.09.2019
Gruppe 1
14:15-16:00 - 06.09.2019
Gruppe 2
Uke 37
Mandag
10:15-12:00 - 09.09.2019
Forelesning
13:15-14:00 - 09.09.2019
Forelesning
Veiledning
Tirsdag
08:15-12:00 - 10.09.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Onsdag
08:00-16:00 - 11.09.2019
Booking SIL034
Realfagskommuner
Rom:
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 13.09.2019
Gruppe 1
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon)
10:15-12:00 - 13.09.2019
Gruppe 2
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon)
13:15-14:00 - 13.09.2019
Forelesning
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-11:00 - 19.09.2019
Gruppe 1
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
11:15-14:00 - 19.09.2019
Gruppe 2
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
Fredag
08:15-09:00 - 20.09.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Uke 39
Mandag
08:15-10:00 - 23.09.2019
Gruppe 2
Geometri. Rom og retning
10:15-12:00 - 23.09.2019
Gruppe 1
Geometri. Rom og retning
Tirsdag
08:15-10:00 - 24.09.2019
Forelesning
Geometri. Rom og retning
12:15-14:00 - 24.09.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
14:15-16:00 - 24.09.2019
Gruppe 1
Geometri. Rom og retning
Onsdag
10:15-12:00 - 25.09.2019
Gruppe 2
Geometri. Rom og retning
14:15-16:00 - 25.09.2019
Forelesning
Tallforståelse, telling og regning
Torsdag
08:15-10:00 - 26.09.2019
Gruppe 1
Tallforståelse, telling og regning
10:15-12:00 - 26.09.2019
Gruppe 2
Tallforståelse, telling og regning
Fredag
10:15-11:00 - 27.09.2019
Forelesning
Uke 40
Mandag
14:15-16:00 - 30.09.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Tirsdag
08:15-10:00 - 01.10.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
10:15-12:00 - 01.10.2019
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 01.10.2019
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
Onsdag
08:15-10:00 - 02.10.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 02.10.2019
Forelesning
FOR: Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
08:15-10:00 - 03.10.2019
Gruppe 1
Lærer:
G.O. Pettersen
Fredag
08:15-10:00 - 04.10.2019
Gruppe 2
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-16:00 - 04.10.2019
Forelesning
Uke 41
Mandag
10:15-12:00 - 07.10.2019
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 07.10.2019
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
Tirsdag
08:15-10:00 - 08.10.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 11.10.2019
Forelesning

Undervisning med elever

Uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-10:00 - 30.10.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
10:15-11:00 - 31.10.2019
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
11:15-12:00 - 31.10.2019
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
Fredag
Uke 45
Mandag
08:15-09:00 - 04.11.2019
Forelesning
FOR: Forelesning
09:15-11:00 - 04.11.2019
Forelesning
Additive strukturer og tellestrategier
11:15-13:00 - 04.11.2019
Gruppe 1
Additive strukturer og tellestrategier
13:15-16:00 - 04.11.2019
Gruppe 2
Tirsdag
08:15-11:00 - 05.11.2019
Gruppe 1
12:15-14:00 - 05.11.2019
Gruppe 2
Additive strukturer og tellestrategier
Onsdag
08:15-12:00 - 06.11.2019
Forelesning
13:15-14:00 - 06.11.2019
Gruppe 1
Torsdag
09:15-10:00 - 07.11.2019
Gruppe 2
10:15-13:00 - 07.11.2019
Gruppe 1
13:15-14:00 - 07.11.2019
Forelesning
FOR: Forelesning
Fredag
08:15-11:00 - 08.11.2019
Gruppe 2
11:15-13:00 - 08.11.2019
Gruppe 1
13:15-15:00 - 08.11.2019
Gruppe 2
15:15-16:00 - 08.11.2019
Forelesning
FOR: Forelesning
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
Tirsdag
08:15-09:00 - 19.11.2019
Gruppe 2
Problemløsning
09:15-10:00 - 19.11.2019
Gruppe 1
Problemløsning
10:15-11:00 - 19.11.2019
Forelesning
Problemløsning
Onsdag
08:15-12:00 - 20.11.2019
Forelesning
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 22.11.2019
Forelesning
Undervisning med elever på Mortensnes
Uke 48
Mandag
10:15-12:00 - 25.11.2019
Gruppe 1
Tallsystem (seminar)
12:15-14:00 - 25.11.2019
Gruppe 2
Talsystem (seminar)
14:15-16:00 - 25.11.2019
Gruppe 2
Tirsdag
08:15-10:00 - 26.11.2019
Gruppe 1
10:15-11:00 - 26.11.2019
Forelesning
FOR: Forelesning
14:15-15:00 - 26.11.2019
Forelesning
Tallsystem (forelesning)
Onsdag
08:15-12:00 - 27.11.2019
Forelesning
12:15-14:00 - 27.11.2019
Gruppe 1
14:15-16:00 - 27.11.2019
Gruppe 2
Torsdag
08:15-12:00 - 28.11.2019
Forelesning
Fredag
13:15-15:00 - 29.11.2019
Forelesning
FOR: Forelesning. Eksamensforberedelser
Uke 49
Mandag
08:15-10:00 - 02.12.2019
Gruppe 1
Statistikk
10:15-12:00 - 02.12.2019
Gruppe 2
Statistikk
13:15-14:00 - 02.12.2019
Forelesning
Statistikk
Tirsdag
08:15-10:00 - 03.12.2019
Gruppe 2
Sannsynlighet
10:15-12:00 - 03.12.2019
Gruppe 1
Sannsynlighet
12:15-16:00 - 03.12.2019
Gruppe 2
Eksamensforberedelser
Onsdag
08:15-12:00 - 04.12.2019
Gruppe 1
Eksamensforberedelser
Torsdag
Fredag
Uke 50
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag