Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.08.2019
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
Tirsdag
13.08.2019
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
Torsdag
15.08.2019
09:00-14:00 LER-1000-1 Fellesaktiviterer GLU 1-7, 1.år
Lavvotur gruppe A
K.E.W. Bjørndal
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Y. Sørensen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.08.2019
09:00-14:00 LER-1000-1 Fellesaktiviterer GLU 1-7, 1.år
Lavvotur gruppe B
K.E.W. Bjørndal
A. Nedberg
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Y. Sørensen
M. Volden
09:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Introduksjon, presentasjon av pensum
E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
Introduksjon STM
E. Gamst-Nergård
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Tirsdag
20.08.2019
08:15-09:00 MV.110 E.103
BLU-1213-1 Gruppe 1
Barnehagematematikk (Seminar)
G.O. Pettersen
M. Volden
09:15-10:00 MV.110 E.103
BLU-1213-1 Gruppe 2
Barnehagematematikk (Seminar)
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-11:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Barnehagematematikk
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-14:00 BLU-1213-1 Gruppe 1
Måling (utedag i fjæra)
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
21.08.2019
08:15-11:00 BLU-1223-1 Gruppe 1
Måling i fjæra - husk uteklær
SEM: Uteprosjekt. Gruppe 1+2
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-16:00 BLU-1213-1 Gruppe 2
Måling (utedag i fjæra)
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
22.08.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Måling
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
27.08.2019
08:15-10:00 MV.110 E.201
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
Onsdag
28.08.2019
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Begrepslæring og semantsik utvikling
F. Hiss
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 2
Begrepslæring og semantisk utvikling
F. Hiss
G.O. Pettersen
12:15-16:00 MV.110 E.202
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
Torsdag
29.08.2019
10:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 1
Begrepslæring og semantisk utvikling
F. Hiss
G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Former, mønster og symmetri
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Fredag
30.08.2019
08:15-10:00 MV.110 E.201
BLU-1213-1 Gruppe 2
Mønster og symmetri
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1213-1 Gruppe 1
Mønster og symmetri
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.09.2019
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1203-1 Forelesning
G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 K.113
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
14:15-16:00 MV.110 E.201
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
Onsdag
04.09.2019
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
05.09.2019
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
06.09.2019
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.09.2019
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1203-1 Forelesning
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
13:15-14:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1203-1 Forelesning
Veiledning
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
Tirsdag
10.09.2019
08:15-12:00 MV.110 E.202
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
Onsdag
11.09.2019
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Realfagskommuner
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
12.09.2019
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Fredag
13.09.2019
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 1
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon)
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
10:15-12:00 MV.110 K.112
BLU-1213-1 Gruppe 2
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon)
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
13:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1203-1 Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
19.09.2019
08:15-11:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 1
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
11:15-14:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 2
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
14:30-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
H. Brox
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
F.S. Larsen
R. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
Fredag
20.09.2019
08:15-09:00 MV.110 E.204-AUD
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
10:15-12:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
12:15-14:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.09.2019
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 2
Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1213-1 Gruppe 1
Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
24.09.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 1
Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
25.09.2019
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 2
Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Tallforståelse, telling og regning
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
26.09.2019
08:15-10:00 MV.110 E.103
BLU-1213-1 Gruppe 1
Tallforståelse, telling og regning
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1213-1 Gruppe 2
Tallforståelse, telling og regning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Fredag
27.09.2019
10:15-11:00 MV.110 E.203
LER-2201-1 Forelesning
M. Johnsen
G.O. Pettersen
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.09.2019
14:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1203-1 Forelesning
G.O. Pettersen
Tirsdag
01.10.2019
08:15-10:00 MV.110 E.201
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
Onsdag
02.10.2019
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning
G.O. Pettersen
Torsdag
03.10.2019
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Fredag
04.10.2019
08:15-10:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
12:15-16:00 MV.110 E.201
LER-2201-1 Forelesning
M. Johnsen
G.O. Pettersen
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.10.2019
10:15-12:00 MV.110 E.202
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
Tirsdag
08.10.2019
08:15-10:00 MV.110 E.202
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
Onsdag
09.10.2019
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøya
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
Torsdag
10.10.2019
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag GLU - Sommarøya
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
S.I. Nordkild
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
M. Volden
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
E.M. Øvrebø
Fredag
11.10.2019
08:15-12:00 MV.110 E.201
LER-2201-1 Forelesning

Undervisning med elever

M. Johnsen
G.O. Pettersen
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
17.10.2019
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Fredag
18.10.2019
08:00-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
24.10.2019
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.10.2019
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1203-1 Forelesning
G.O. Pettersen
Torsdag
31.10.2019
10:15-11:00 MV.110 C.104
LER-1203-1 Seminargruppe B
G.O. Pettersen
11:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1203-1 Seminargruppe A
G.O. Pettersen
14:30-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
H. Brox
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
F.S. Larsen
R. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.11.2019
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
09:15-11:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-13:00 MV.110 E.201
BLU-1213-1 Gruppe 1
Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
05.11.2019
08:15-11:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 2
Additive strukturer og tellestrategier
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte GLU 1-7 3.år
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
H.E. Moe
M. Olufsen
G.O. Pettersen
H.M. Sollid
M. Son
A. Unhjem
J. Ytreberg
V. Øie
Onsdag
06.11.2019
08:15-12:00 MV.110 E.103
LER-2201-1 Forelesning
M. Johnsen
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
O.J. Wang
13:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
07.11.2019
09:15-10:00 MV.110 E.103
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-13:00 MV.110 E.103
BLU-1223-1 Gruppe 1
R. Larsen
G.O. Pettersen
13:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Fredag
08.11.2019
08:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 2
R. Larsen
G.O. Pettersen
11:15-13:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-15:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
14.11.2019
08:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag ILP
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M.B. Apeland
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
G. Gabrielsen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
T. Skinningsrud
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
M. Ødegaard
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
19.11.2019
08:15-09:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 2
Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
09:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 1
Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-11:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
20.11.2019
08:15-12:00 MV.110 E.103
LER-2201-1 Forelesning
G.O. Pettersen
Fredag
22.11.2019
08:15-12:00 MV.110 E.103
LER-2201-1 Forelesning
Undervisning med elever på Mortensnes
G.O. Pettersen
O.J. Wang
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.11.2019
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 1
Tallsystem (seminar)
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1213-1 Gruppe 2
Talsystem (seminar)
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
26.11.2019
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-11:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Tallsystem (forelesning)
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
27.11.2019
08:15-12:00 MV.110 E.205
LER-2201-1 Forelesning
M. Johnsen
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 E.103
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
28.11.2019
08:15-12:00 MV.110 E.203
LER-2201-1 Forelesning
M. Johnsen
G.O. Pettersen
O.J. Wang
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Fredag
29.11.2019
13:15-15:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning. Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
02.12.2019
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 1
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 2
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
03.12.2019
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 2
Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
10:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 1
Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 2
Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
04.12.2019
08:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 1
Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
F. Hiss
R. Larsen
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
05.12.2019
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 50
Uke 50
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
12.12.2019
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Møtetid BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
NB: Semester 2019 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52