Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor

Ingrid Cathrin Nordli

Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 35
Uke
35
Mandag
26.08.2019
Tirsdag
27.08.2019
Onsdag
28.08.2019
Torsdag
29.08.2019
Fredag
30.08.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
11:00
12:00  
13:00    
14:00        
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
     
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 36
Uke
36
Mandag
02.09.2019
Tirsdag
03.09.2019
Onsdag
04.09.2019
Torsdag
05.09.2019
Fredag
06.09.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 E.103
BLU-2012-1 Undervisning
F. Hiss
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-2011-1 Undervisning
Felles introduksjon til bachelorprosjekt
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
L. Husjord
T. Isaksen
S.R. Kvande
I.C. Nordli
A.M. Pesch
T. Sverdrup
C. Thingelstad
T. Unstad
R.M. Walberg
12:15-15:00 MV.110 K.114
BLU-2012-1 Undervisning
Introduksjon bachelorprosjekt
F. Hiss
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.103
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
F. Hiss
I.C. Nordli
 
11:00  
12:00  
13:00  
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 37
Uke
37
Mandag
09.09.2019
Tirsdag
10.09.2019
Onsdag
11.09.2019
Torsdag
12.09.2019
Fredag
13.09.2019
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 UB 132
PED-0700-1 Forelesning
I.C. Nordli
     
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 UB 132
PED-0700-1 Seminar
I.C. Nordli
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 39
Uke
39
Mandag
23.09.2019
Tirsdag
24.09.2019
Onsdag
25.09.2019
Torsdag
26.09.2019
Fredag
27.09.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
     
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
F. Hiss
I.C. Nordli
     
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 41
Uke
41
Mandag
07.10.2019
Tirsdag
08.10.2019
Onsdag
09.10.2019
Torsdag
10.10.2019
Fredag
11.10.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
AVLYST
I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
09:00        
10:00        
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
 
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.111
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
 
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-2012-1 Undervisning
AVLYST
I.C. Nordli
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 42
Uke
42
Mandag
14.10.2019
Tirsdag
15.10.2019
Onsdag
16.10.2019
Torsdag
17.10.2019
Fredag
18.10.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 SVHUM E0101
PED-0700-1 Forelesning
I.C. Nordli
     
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 SVHUM E0101
PED-0700-1 Seminar
I.C. Nordli
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 47
Uke
47
Mandag
18.11.2019
Tirsdag
19.11.2019
Onsdag
20.11.2019
Torsdag
21.11.2019
Fredag
22.11.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
Språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
I.C. Nordli
 
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
Om eksamen
I.C. Nordli
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
Praksisoppsummering og fortsettelse på språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
     
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
Spørretime, ev. om BA-oppgave
F. Hiss
I.C. Nordli
A.M. Pesch
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
Studentoppgave
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-14:00
12:30-14:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
Oppsummering
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
 
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.111
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
     
15:00        
16:00