Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Magne Olufsen - Professor

Magne Olufsen

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 34
Mandag
Tirsdag
09:15-11:00 - 20.08.2019
Forelesning

Første timen går med til informasjon om kurset. I time 2 starter vi med støkiometri, telling innenfor kjemi.

Dette er krevende fagstoff så jeg håper alle får lest på kapittel 10 i "kjemi for lærere" før forelesninga.

Lærer:
M. Olufsen
Onsdag
09:15-12:00 - 21.08.2019
Seminar B: NAT+(Ikke MAT), inkl. 1-7
Seminar B: NAT+(Ikke MAT)

Jobb med seminaroppgaver til kap 10 før undervisninga.

Lærer:
M. Olufsen
13:15-16:00 - 21.08.2019
Seminar A: NAT+MAT

Jobb med seminaroppgaver til kap 10 før undervisninga.

Lærer:
M. Olufsen
Torsdag
12:15-14:00 - 22.08.2019
1-7 trinn
Lærer:
M. Olufsen
Fredag
Uke 35
Mandag
12:15-15:00 - 26.08.2019
Seminar A: NAT+MAT

Finn ut hvordan man regner ut pH i løsninger av sterke syrer.

Pensum kap 11 i kjemi for lærere og side 126-148 i kjemi fagdidaktikk- kjemi i skolen

Lærer:
M. Olufsen
Tirsdag
Onsdag
09:15-12:00 - 28.08.2019
Seminar B: NAT+(Ikke MAT), inkl. 1-7
Seminar B: NAT+(Ikke MAT)

Finn ut hvordan man regner ut pH i løsninger av sterke syrer.

Pensum kap 11 i kjemi for lærere og side 126-148 i kjemi fagdidaktikk- kjemi i skolen

Lærer:
M. Olufsen
12:15-14:00 - 28.08.2019
Seminar A: NAT+MAT

Finn ut hvordan man regner ut pH i løsninger av svake syrer.

Lærer:
M. Olufsen
Torsdag
12:15-14:00 - 29.08.2019
1-7 trinn
Lærer:
M. Olufsen
14:15-16:00 - 29.08.2019
Seminar B: NAT+(Ikke MAT), inkl. 1-7
Seminar B: NAT+(Ikke MAT)

Finn ut hvordan man regner ut pH i løsninger av svake syrer.

Lærer:
M. Olufsen
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 03.09.2019
Seminar A: NAT+MAT

Arbeidskrav: labøvelse. Obligatorisk oppmøte

Lag deres egen definisjon av reduksjon og oksidasjon.

Øv dere på å regne med oksidasjonstall.

Pensum kap 12 i Kjemi for lærere.

Lærer:
M. Olufsen
12:15-14:00 - 03.09.2019
Seminar B: NAT+(Ikke MAT), inkl. 1-7
Seminar B: NAT+(Ikke MAT)

Seminar A: NAT+MAT

Arbeidskrav: labøvelse. Obligatorisk oppmøte

Lag deres egen definisjon av reduksjon og oksidasjon.

Øv dere på å regne med oksidasjonstall.

Pensum kap 12 i Kjemi for lærere.

Lærer:
M. Olufsen
Onsdag
09:15-12:00 - 04.09.2019
Seminar B: NAT+(Ikke MAT), inkl. 1-7
Seminar B: NAT+(Ikke MAT)

Øv dere på å bestemme om reaksjoner vil skje spontant ut fra spenningsrekka.

Pensum kap 12 i Kjemi for lærere og 152-156 i Kjemi fagdidaktikk – Kjemi i skolen.

Lærer:
M. Olufsen
Torsdag
10:15-12:00 - 05.09.2019
1-7 trinn
Lærer:
M. Olufsen
Fredag
13:15-16:00 - 06.09.2019
Seminar A: NAT+MAT

Øv dere på å bestemme om reaksjoner vil skje spontant ut fra spenningsrekka.

Pensum kap 12 i Kjemi for lærere og 152-156 i Kjemi fagdidaktikk – Kjemi i skolen.

Lærer:
M. Olufsen
Uke 37
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 18.09.2019
Seminar A: NAT+MAT
Lærer:
M. Olufsen
10:15-12:00 - 18.09.2019
Seminar B: NAT+(Ikke MAT), inkl. 1-7
Seminar B: NAT+(Ikke MAT)
Lærer:
M. Olufsen
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10:15-12:00 - 04.10.2019
Forelesning

Vi jobber videre med naturfagkronikken. ta med laptop og se nøye igjennom de hverandrevurderingene du har fått på forhånd.

Lærer:
M. Olufsen
Uke 41
Mandag
10:15-16:00 - 07.10.2019
Samlinger
Tirsdag
08:15-12:00 - 08.10.2019
Samlinger
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
12:15-15:00 - 18.11.2019
Forelesning

Informasjon om eksamen og jobbing med eksamensoppgaver.

Lærer:
M. Olufsen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag