Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor

Marit Ludvigsen Sundelin

Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
19.08.2019
Tirsdag
20.08.2019
Onsdag
21.08.2019
Torsdag
22.08.2019
Fredag
23.08.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
M.L. Sundelin
     
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1223-1 Gruppe 1
M.L. Sundelin
     
11:00        
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 1
M.L. Sundelin
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
Introduksjon STM
E. Gamst-Nergård
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
     
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.103
BLU-1223-1 Gruppe 2
M.L. Sundelin
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 2
M.L. Sundelin
15:00      
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 35
Uke
35
Mandag
26.08.2019
Tirsdag
27.08.2019
Onsdag
28.08.2019
Torsdag
29.08.2019
Fredag
30.08.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
11:00
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
M.L. Sundelin
 
14:00      
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
     
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 36
Uke
36
Mandag
02.09.2019
Tirsdag
03.09.2019
Onsdag
04.09.2019
Torsdag
05.09.2019
Fredag
06.09.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
09:00        
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
   
13:00        
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 37
Uke
37
Mandag
09.09.2019
Tirsdag
10.09.2019
Onsdag
11.09.2019
Torsdag
12.09.2019
Fredag
13.09.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.205
VID-6203-1 Samlinger
Arbeidskrav 1 + ulike syn på flerspråklighet
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1101-1 Forelesning
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 1
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon)
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MV.110 E.205
VID-6203-1 Samlinger
Introduksjon
M. Dardanou
B. Haugseth
C. Skjernes
M.L. Sundelin
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 MV.110 E.205
VID-6203-1 Samlinger
Barns språkutvikling og begrepslæring
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.112
BLU-1213-1 Gruppe 2
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon)
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1101-1 Forelesning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1101-1 Gruppe B: KRØ/NAT/KUH
Gruppe B
M.L. Sundelin
   
13:00    
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MV.110 E.205
VID-6203-1 Samlinger
Oppsummering samling
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
LER-1101-1 Gruppe A: ENG/SAMF
SEM: Gruppe A
M.L. Sundelin
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 38
Uke
38
Mandag
16.09.2019
Tirsdag
17.09.2019
Onsdag
18.09.2019
Torsdag
19.09.2019
Fredag
20.09.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 1
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 1
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
   
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
BLU-1223-1 Gruppe 2
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MV.110 E.103
BLU-1223-1 Gruppe 2
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1213-1 Gruppe 2
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
BLU-1223-1 Gruppe 1
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
13:00    
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-16:00
14:30-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
H. Brox
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
F.S. Larsen
R. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 39
Uke
39
Mandag
23.09.2019
Tirsdag
24.09.2019
Onsdag
25.09.2019
Torsdag
26.09.2019
Fredag
27.09.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 K.112
BLU-2012-1 Undervisning
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-2012-1 Undervisning
M.L. Sundelin
   
09:00      
10:00      
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-16:00
11:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
F. Hiss
M.L. Sundelin
   
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
F. Hiss
M.L. Sundelin
12:00      
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1101-1 Forelesning
Flerspråklighet
M.L. Sundelin
   
15:00      
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 40
Uke
40
Mandag
30.09.2019
Tirsdag
01.10.2019
Onsdag
02.10.2019
Torsdag
03.10.2019
Fredag
04.10.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-1101-1 Gruppe B: KRØ/NAT/KUH
Gruppe B
M.L. Sundelin
     
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
BLU-1223-1 Gruppe 1
M.L. Sundelin
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 1
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 2
M.L. Sundelin
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.112
LER-1101-1 Gruppe A: ENG/SAMF
SEM: Gruppe A
M.L. Sundelin
     
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning
M.L. Sundelin
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-1223-1 Gruppe 2
M.L. Sundelin
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 41
Uke
41
Mandag
07.10.2019
Tirsdag
08.10.2019
Onsdag
09.10.2019
Torsdag
10.10.2019
Fredag
11.10.2019
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-2012-1 Undervisning
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
       
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MV.110 E.202
BLU-2012-1 Undervisning
M.L. Sundelin
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MV.110 E.201
BLU-2012-1 Undervisning
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-2012-1 Undervisning
Praksisforberedelser
O.M. Kanck
M.L. Sundelin
   
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-2012-1 Undervisning
M.L. Sundelin
     
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 42
Uke
42
Mandag
14.10.2019
Tirsdag
15.10.2019
Onsdag
16.10.2019
Torsdag
17.10.2019
Fredag
18.10.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.214
VID-6203-1 Samlinger
C. Skjernes
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag BLU
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F. Hiss
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger
M.L. Sundelin
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger
M.L. Sundelin
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger
M.L. Sundelin
 
12:00    
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger
Diskusjon arbeidskrav I
M.L. Sundelin
   
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 44
Uke
44
Mandag
28.10.2019
Tirsdag
29.10.2019
Onsdag
30.10.2019
Torsdag
31.10.2019
Fredag
01.11.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1213-1 Forelesning
Fortellekompetanse, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
M.L. Sundelin
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
MV.110 E.205
BLU-1213-1 Gruppe 2
Fortellekompetanse, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1213-1 Gruppe 1
Fortellekompetanse, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
M.L. Sundelin
11:00      
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-16:00
14:30-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Personalmøte ILP
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
H. Brox
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
F.S. Larsen
R. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
C. Skjernes
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
M. Ødegaard
V. Øie
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 45
Uke
45
Mandag
04.11.2019
Tirsdag
05.11.2019
Onsdag
06.11.2019
Torsdag
07.11.2019
Fredag
08.11.2019
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 2
Fonologi og morfologi
M.L. Sundelin
     
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
BLU-1223-1 Gruppe 1
Fonologi og morfologi
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 1
syntaks
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1223-1 Gruppe 2
syntaks
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
14:00          
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
syntaks
FOR: Forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
     
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 46
Uke
46
Mandag
11.11.2019
Tirsdag
12.11.2019
Onsdag
13.11.2019
Torsdag
14.11.2019
Fredag
15.11.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger
Dialogisme og veiledning i arbeid med språkutvikling
M. Dardanou
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Fagdag ILP
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M.B. Apeland
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
N.H. Dønnem
T.F. Eidissen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
G. Gabrielsen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
O.M. Kanck
B. Karlsen
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
H-G. Køller
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
G.E. Mathisen
H.E. Moe
A. Myrstad
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
I.M. Seiness
T. Skinningsrud
J.F. Skogdal
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
K-A. Sæther
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
M. Volden
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
M. Ødegaard
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
VID-6203-1 Samlinger
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger
Dialogisme og veiledning i arbeid med språkutvikling
M. Dardanou
M.L. Sundelin
   
10:00      
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger
M.L. Sundelin
   
12:00      
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 MV.110 E.201
VID-6203-1 Samlinger
M.L. Sundelin
   
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-15:45
15:15-15:45 MV.110 F.103-AUD
BLU-1005-1 Forelesning
Informasjonsmøte BLU 1. studieår (forsterkningsemner)
V. Bergan
H. Habbestad
S.R. Kvande
M.L. Sundelin
R.M. Walberg
   
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 47
Uke
47
Mandag
18.11.2019
Tirsdag
19.11.2019
Onsdag
20.11.2019
Torsdag
21.11.2019
Fredag
22.11.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.201
BLU-2012-1 Undervisning
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
M.L. Sundelin
   
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
Oppfølging onsdagsoppgaven
M.L. Sundelin
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
Praksisoppsummering og fortsettelse på språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 E.201
BLU-2012-1 Undervisning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
Studentoppgave
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-14:00
12:30-14:00 MV.110 E.203
BLU-2012-1 Undervisning
Oppsummering
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
 
13:00    
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 48
Uke
48
Mandag
25.11.2019
Tirsdag
26.11.2019
Onsdag
27.11.2019
Torsdag
28.11.2019
Fredag
29.11.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Overgang barnehage-skole
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:30-13:00
10:30-13:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Overgang barnehage-skole
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
11:00        
12:00        
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
FOR: Forelesning. Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
R. Larsen
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1223-1 Forelesning
E. Gamst-Nergård
M.L. Sundelin
   
15:00        
16:00