Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Ole Martin Kanck - Rådgiver

Ole Martin Kanck

Uke 33
Mandag
Tirsdag
09:00-11:00 - 13.08.2019
Fellesaktiviteter GLU 1.år
0900: Registrering i kantina. 1000: Felles velkomst for nye studenter i gymsalen
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 34
Mandag
Tirsdag
14:15-15:00 - 20.08.2019
Forelesning
FOR: Informasjonsmøte med ledelse og administrasjon
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 22.08.2019
Undervisning
FOR: Praksisforberedende møte
Fredag
Uke 35
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 03.09.2019
Undervisning
Praksisforberedelser
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 37
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 39
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
12:30-13:30 - 03.10.2019
Felles forelesninger
FOR: Informasjonsmøte om fordypningsemner

 Opptak+live
Fredag
Uke 41
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 08.10.2019
Undervisning
Praksisforberende møte
Onsdag
14:15-16:00 - 09.10.2019
Undervisning
Praksisforberedelser
Torsdag
Fredag
Uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 22.10.2019
Undervisning
Praksisforberedelser
14:15-16:00 - 22.10.2019
Undervisning
Praksisforberedelser
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
09:15-16:00 - 28.10.2019
Undervisning felles
FOR: Introduksjon til praksis
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-16:00 - 01.11.2019
Forelesning
PRAKSIS: Praksismøte i praksisbarnehage
Lærer:
O.M. Kanck
Rom:
Uke 45
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 48
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 49
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 50
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag