Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Høst - lærer Torkjel Manning Sandanger - Instituttleder

Torkjel Manning Sandanger

Uke 34
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 20.08.2019
Delemne 2.1: Gr. 6: Viten
GR1: Gruppe 6 (2.1): Case 1
Lærer:
T.M. Sandanger
Rom:
MH U7.213
Onsdag
Torsdag
13:15-15:00 - 22.08.2019
Delemne 2.1: Gr. 6: Viten
GR1: Gruppe 6 (2.1): Case 2
Lærer:
T.M. Sandanger
Rom:
MH U7.213
Fredag
Uke 35
Mandag
14:15-16:00 - 26.08.2019
Delemne 2.1: Gr. 6: Viten
GR1: Gruppe 6 (2.1): Case 3
Lærer:
T.M. Sandanger
Rom:
MH U7.213
Tirsdag
14:15-16:00 - 27.08.2019
Delemne 2.1: Gr. 10: Viten
GR1: Gruppe 10 (2.1): Case 3
Lærer:
T.M. Sandanger
Onsdag
11:15-12:00 - 28.08.2019
Forelesninger
Kausalitet
Lærer:
T.M. Sandanger
Torsdag
12:15-14:00 - 29.08.2019
Delemne 2.1: Gr. 6: Viten
GR1: Gruppe 6 (2.1): Case 4
Lærer:
T.M. Sandanger
Rom:
MH U7.213
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 04.09.2019
Delemne 2.1: Gr. 12: Viten
GR1: Gruppe 12 (2.1): Case 6
Lærer:
T.M. Sandanger
10:15-12:00 - 04.09.2019
Forelesninger
Miljøgifter i mat
Lærer:
T.M. Sandanger
13:15-14:00 - 04.09.2019
Forelesninger
Miljøgifter i mat
Lærer:
T.M. Sandanger
Torsdag
09:15-10:00 - 05.09.2019
Forelesninger
Tillatelser og godkjenninger for medisinsk forskning
Lærer:
T.M. Sandanger
Fredag
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-11:00 - 01.11.2019
Forelesninger
Functional genomics in epidemiology / From genomics to metabolomics
Lærer:
T.M. Sandanger
11:15-12:00 - 01.11.2019
Seminar
Practical tasks
Lærer:
T.M. Sandanger
13:15-14:00 - 01.11.2019
Forelesninger
Epigenetics
Lærer:
T.M. Sandanger
14:15-15:00 - 01.11.2019
Seminar
Practical tasks
Lærer:
T.M. Sandanger
NB: Semester 2019 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52