Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor

Andreas Halvorsen Lødemel

Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 2
Uke
2
Mandag
07.01.2019
Tirsdag
08.01.2019
Onsdag
09.01.2019
Torsdag
10.01.2019
Fredag
11.01.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.112
LER-1101-2 Gruppe A: ENG/NAT
A.H. Lødemel
   
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.103
LER-1101-2 Forelesning
A.H. Lødemel
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 K.112
LER-1101-2 Gruppe B: KRØ/SAMF
A.H. Lødemel
   
11:00      
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-16:00
14:30-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1601-2 Praksis (studenter blir plassert på praksisted)
PRAKSIS: Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER
O.G. Drageset
G. Kalseth
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 3
Uke
3
Mandag
14.01.2019
Tirsdag
15.01.2019
Onsdag
16.01.2019
Torsdag
17.01.2019
Fredag
18.01.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1101-2 Forelesning
A.H. Lødemel
A. Nedberg
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 K.112
LER-1101-2 Gruppe A: ENG/NAT
A.H. Lødemel
V. Øie
     
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 K.112
LER-1101-2 Gruppe B: KRØ/SAMF
A.H. Lødemel
V. Øie
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 4
Uke
4
Mandag
21.01.2019
Tirsdag
22.01.2019
Onsdag
23.01.2019
Torsdag
24.01.2019
Fredag
25.01.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
LER-1101-2 Gruppe A: ENG/NAT
A.H. Lødemel
V. Øie
       
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-3904-1 Seminarundervisning
M. Bartnæs
F. Hiss
L-M. Lauritzen
A.H. Lødemel
H. Sollid
     
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
LER-1101-2 Gruppe B: KRØ/SAMF
A.H. Lødemel
V. Øie
     
15:00      
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 6
Uke
6
Mandag
04.02.2019
Tirsdag
05.02.2019
Onsdag
06.02.2019
Torsdag
07.02.2019
Fredag
08.02.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
15:00        
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 7
Uke
7
Mandag
11.02.2019
Tirsdag
12.02.2019
Onsdag
13.02.2019
Torsdag
14.02.2019
Fredag
15.02.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1100B-2 Felles undervisning
A.H. Lødemel
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
LER-1100B-2 Gruppe A
A.H. Lødemel
   
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
LER-1100B-2 Gruppe B
A.H. Lødemel
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 8
Uke
8
Mandag
18.02.2019
Tirsdag
19.02.2019
Onsdag
20.02.2019
Torsdag
21.02.2019
Fredag
22.02.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 1.år
O.G. Drageset
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
     
15:00        
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 9
Uke
9
Mandag
25.02.2019
Tirsdag
26.02.2019
Onsdag
27.02.2019
Torsdag
28.02.2019
Fredag
01.03.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.205
LRU-3904-1 Seminarundervisning
M. Bartnæs
A.H. Lødemel
H. Sollid
       
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 1.år
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
A.H. Lødemel
H.C. Ryel
H.M. Sollid
J. Ytreberg
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 12
Uke
12
Mandag
18.03.2019
Tirsdag
19.03.2019
Onsdag
20.03.2019
Torsdag
21.03.2019
Fredag
22.03.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.202
LER-1100B-2 Gruppe B
A.H. Lødemel
 
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1100B-2 Felles undervisning
A.H. Lødemel
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
LER-1100B-2 Gruppe A
A.H. Lødemel
 
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1101-2 Forelesning
A.H. Lødemel
V. Øie
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1101-2 Gruppe B: KRØ/SAMF
A.H. Lødemel
V. Øie
 
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.202
LRU-3904-1 Seminarundervisning
M. Bartnæs
A.H. Lødemel
H.M. Sollid
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
LER-1101-2 Gruppe A: ENG/NAT
A.H. Lødemel
V. Øie
15:00      
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 13
Uke
13
Mandag
25.03.2019
Tirsdag
26.03.2019
Onsdag
27.03.2019
Torsdag
28.03.2019
Fredag
29.03.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1102-1 Undervisning
A.H. Lødemel
     
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1100B-2 Felles undervisning
A.H. Lødemel
V. Øie
   
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
LER-1100B-2 Gruppe B
A.H. Lødemel
V. Øie
 
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
LER-1100B-2 Gruppe A
A.H. Lødemel
V. Øie
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 14
Uke
14
Mandag
01.04.2019
Tirsdag
02.04.2019
Onsdag
03.04.2019
Torsdag
04.04.2019
Fredag
05.04.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1102-1 Undervisning
A.H. Lødemel
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1102-1 Undervisning
A.H. Lødemel
   
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1100B-2 Felles undervisning
A.H. Lødemel
V. Øie
   
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1101-2 Forelesning
A.H. Lødemel
V. Øie
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1101-2 Gruppe A: ENG/NAT
A.H. Lødemel
V. Øie
   
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1101-2 Gruppe B: KRØ/SAMF
A.H. Lødemel
V. Øie
     
15:00      
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 15
Uke
15
Mandag
08.04.2019
Tirsdag
09.04.2019
Onsdag
10.04.2019
Torsdag
11.04.2019
Fredag
12.04.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking JOT003
A.H. Lødemel
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1102-1 Undervisning
A.H. Lødemel
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 K.113
LER-1102-1 Undervisning
A.H. Lødemel
 
09:00    
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1100B-2 Gruppe A
A.H. Lødemel
V. Øie
11:00  
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
LER-1100B-2 Gruppe B
A.H. Lødemel
V. Øie
 
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 17
Uke
17
Mandag
22.04.2019
Tirsdag
23.04.2019
Onsdag
24.04.2019
Torsdag
25.04.2019
Fredag
26.04.2019
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1100B-2 Felles undervisning
A.H. Lødemel
V. Øie
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1100B-2 Gruppe B
A.H. Lødemel
V. Øie
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.103
LER-1101-2 Forelesning
A.H. Lødemel
A. Nedberg
V. Øie
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1100B-2 Gruppe A
A.H. Lødemel
V. Øie
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-3904-1 Seminarundervisning
M. Bartnæs
A.H. Lødemel
H. Sollid
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 18
Uke
18
Mandag
29.04.2019
Tirsdag
30.04.2019
Onsdag
01.05.2019
Torsdag
02.05.2019
Fredag
03.05.2019
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1100B-2 Felles undervisning
A.H. Lødemel
A. Nedberg
V. Øie
       
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Andreas Halvorsen Lødemel - Førstelektor i uke 19
Uke
19
Mandag
06.05.2019
Tirsdag
07.05.2019
Onsdag
08.05.2019
Torsdag
09.05.2019
Fredag
10.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
       
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00