Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Florian Hiss - Førsteamanuensis

Florian Hiss

Timeplan for Florian Hiss - Førsteamanuensis i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.01.2019
11:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Forelesning for ALLE
F. Hiss
M.L. Sundelin
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
B. Haugseth
F. Hiss
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Tirsdag
15.01.2019
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1210-1 Samling gr. C
Seminar om Vygotsky og språklig utvikling
F. Hiss
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Onsdag
16.01.2019
08:15-11:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Samling gr. D F. Hiss
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Timeplan for Florian Hiss - Førsteamanuensis i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
22.01.2019
13:15-16:00 MV.110 E.203
LRU-3904-1 Seminarundervisning M. Bartnæs
F. Hiss
L-M. Lauritzen
A.H. Lødemel
H. Sollid
Timeplan for Florian Hiss - Førsteamanuensis i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.02.2019
08:15-16:00 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Barnehagemøte - Laila Østgård 47453485
M. Dardanou
F. Hiss
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-3001-1 Felles undervisning F. Hiss
H. Sollid
Tirsdag
12.02.2019
14:15-16:00 MV.110 K.113
LRU-3001-1 Gruppe A: 5-10 MAT/NAT som fag 1 F. Hiss
H. Sollid
Onsdag
13.02.2019
08:15-10:00 MV.110 K.113
LRU-3001-1 Gruppe B: 5-10 NOR/ENG/SAMF som fag 1 F. Hiss
H. Sollid
10:15-12:00 MV.110 K.113
LRU-3001-1 Gruppe C: 1-7 trinn F. Hiss
H. Sollid
Timeplan for Florian Hiss - Førsteamanuensis i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
18.02.2019
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LRU-3001-1 Felles undervisning F. Hiss
H. Sollid
Onsdag
20.02.2019
08:15-10:00 MV.110 K.113
LRU-3001-1 Gruppe B: 5-10 NOR/ENG/SAMF som fag 1 F. Hiss
H. Sollid
10:15-12:00 MV.110 K.113
LRU-3001-1 Gruppe C: 1-7 trinn F. Hiss
H. Sollid
14:15-16:00 MV.110 E.201
LRU-3001-1 Gruppe A: 5-10 MAT/NAT som fag 1 F. Hiss
H. Sollid
Torsdag
21.02.2019
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LRU-3001-1 Felles undervisning F. Hiss
H. Sollid
Fredag
22.02.2019
08:15-10:00 MV.110 E.201
LRU-3001-1 Gruppe A: 5-10 MAT/NAT som fag 1 F. Hiss
H. Sollid
10:15-12:00 MV.110 E.201
LRU-3001-1 Gruppe B: 5-10 NOR/ENG/SAMF som fag 1 F. Hiss
H. Sollid
12:15-14:00 MV.110 E.201
LRU-3001-1 Gruppe C: 1-7 trinn F. Hiss
H. Sollid
Timeplan for Florian Hiss - Førsteamanuensis i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
02.04.2019
13:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
F. Hiss
G.O. Pettersen
Torsdag
04.04.2019
08:15-09:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
F. Hiss
G.O. Pettersen
Timeplan for Florian Hiss - Førsteamanuensis i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
26.04.2019
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
F. Hiss
S. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik