Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Florian Hiss - Førsteamanuensis

Florian Hiss

Uke 3
Mandag
11:15-12:00 - 14.01.2019
Felles undervisning
Forelesning for ALLE
12:15-13:00 - 14.01.2019
Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
Tirsdag
08:15-11:00 - 15.01.2019
Samling gr. C
Seminar om Vygotsky og språklig utvikling
Onsdag
08:15-11:00 - 16.01.2019
Samling gr. D
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
13:15-16:00 - 22.01.2019
Seminarundervisning
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 7
Mandag
08:15-16:00 - 11.02.2019
Booking SIL034
Barnehagemøte - Laila Østgård 47453485
12:15-14:00 - 11.02.2019
Felles undervisning
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
Tirsdag
14:15-16:00 - 12.02.2019
Gruppe A: 5-10 MAT/NAT som fag 1
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
Onsdag
08:15-10:00 - 13.02.2019
Gruppe B: 5-10 NOR/ENG/SAMF som fag 1
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
10:15-12:00 - 13.02.2019
Gruppe C: 1-7 trinn
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
12:15-14:00 - 18.02.2019
Felles undervisning
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 20.02.2019
Gruppe B: 5-10 NOR/ENG/SAMF som fag 1
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
10:15-12:00 - 20.02.2019
Gruppe C: 1-7 trinn
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
14:15-16:00 - 20.02.2019
Gruppe A: 5-10 MAT/NAT som fag 1
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
Torsdag
10:15-12:00 - 21.02.2019
Felles undervisning
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
Fredag
08:15-10:00 - 22.02.2019
Gruppe A: 5-10 MAT/NAT som fag 1
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
10:15-12:00 - 22.02.2019
Gruppe B: 5-10 NOR/ENG/SAMF som fag 1
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
12:15-14:00 - 22.02.2019
Gruppe C: 1-7 trinn
Lærer:
F. Hiss
H. Sollid
Uke 14
Mandag
Tirsdag
13:15-14:00 - 02.04.2019
Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
Onsdag
Torsdag
08:15-09:00 - 04.04.2019
Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:15-16:00 - 26.04.2019
Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert