Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.01.2019
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Undervisning - Kun LER-1050 O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
G.O. Pettersen
H. Sollid
M. Volden
V. Øie
12:15-13:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
B. Haugseth
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
14:30-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1601-2 Praksis (studenter blir plassert på praksisted)
PRAKSIS: Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER
O.G. Drageset
G. Kalseth
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Onsdag
09.01.2019
08:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1050-2 1-7 trinn - Klasse B G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-16:00 LER-1201-1 Undervisning
Undervisning ute
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
10.01.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
11.01.2019
08:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1050-2 1-7 trinn - Klasse B G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.01.2019
08:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1050-2 1-7 trinn - Klasse B G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
B. Haugseth
F. Hiss
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Onsdag
16.01.2019
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
Torsdag
17.01.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
24.01.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
29.01.2019
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. C G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
30.01.2019
10:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. D G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
31.01.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
01.02.2019
08:15-12:00 BLU-1210-1 Samling gr. C G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-16:00 BLU-1210-1 Samling gr. D G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
07.02.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møte om praksisdialog
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
N.H. Dønnem
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
M. Wiik
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
08.02.2019
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.02.2019
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 C.311
BLU-1210-1 Samling gr. D S. Johansen
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 C.311
BLU-1210-1 Samling gr. C S. Johansen
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
12.02.2019
08:15-12:00 BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
13.02.2019
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1050-2 Undervisning - Kun LER-1050 O.G. Drageset
T.F. Eidissen
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
G.O. Pettersen
H. Sollid
M. Volden
V. Øie
14:15-16:00 MV.110 E.203
LER-1050-2 1-7 trinn - Klasse B G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
14.02.2019
08:15-16:00 MV.110 E.203
LER-1050-2 1-7 trinn - Klasse B G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
15.02.2019
08:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1050-2 1-7 trinn - Klasse B G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
19.02.2019
14:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 1.år
O.G. Drageset
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Torsdag
21.02.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
22.02.2019
11:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1210-1 Ordinær gr. A S. Johansen
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Presentasjon
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 MV.110 C.311
BLU-1210-1 Ordinær gr. B S. Johansen
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
28.02.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møte om praksisdialog
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
N.H. Dønnem
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
07.03.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
12.03.2019
08:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1208-2 Praksis
PRAKSIS: Dialogseminar praksis
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
H. Habbestad
B. Haugseth
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Onsdag
13.03.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
08:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.308
BLU-1208-2 Praksis
PRAKSIS: Dialogseminar praksis
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
H. Habbestad
B. Haugseth
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
Torsdag
14.03.2019
08:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
BLU-1208-2 Praksis
PRAKSIS: Dialogseminar praksis
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
H. Habbestad
B. Haugseth
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
15.03.2019
08:15-12:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-16:00 MV.110 E.103
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
20.03.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1201-1 Seminargruppe A G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 E.203
LER-1201-1 Seminargruppe B G.O. Pettersen
Torsdag
21.03.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
22.03.2019
12:15-13:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Spørretime
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
28.03.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
29.03.2019
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
12:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
02.04.2019
13:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
F. Hiss
G.O. Pettersen
Onsdag
03.04.2019
08:15-14:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
Klikk for å vise/skjule alle
BLU-1210-1 Samling forelesning G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
Torsdag
04.04.2019
08:15-09:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
F. Hiss
G.O. Pettersen
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
05.04.2019
12:15-13:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Spørretime
G.O. Pettersen
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.04.2019
09:15-13:00 MV.110 C.104
MV.110 C.311
MV.110 E.203
MV.110 K.114
BLU-1210-1 Ordinær gr. A S. Johansen
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
10.04.2019
09:15-13:00 MV.110 C.104
MV.110 C.311
MV.110 K.112
MV.110 K.113
BLU-1210-1 Ordinær gr. B S. Johansen
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
11.04.2019
14:15-15:45 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
12.04.2019
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Spørretime
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Presentasjon
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.04.2019
09:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Forelesning for ALLE
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
26.04.2019
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
F. Hiss
S. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.04.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
12:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
S. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Torsdag
02.05.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Fagdag
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Haugseth
B. Isaksen
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
03.05.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Fagdag
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Haugseth
B. Isaksen
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning M. Johnsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.05.2019
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
Torsdag
09.05.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 20
Uke 20
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
16.05.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 21
Uke 21
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
23.05.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
30.05.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 23
Uke 23
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
06.06.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
R.M. Walberg
M. Wiik
Timeplan for Geir Olaf Pettersen - Førstelektor i uke 24
Uke 24
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
13.06.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
M. Liset
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
B. Steinsvik
R.M. Walberg
M. Wiik