Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Geir Olaf Pettersen - Førstelektor

Geir Olaf Pettersen

Uke 2
Mandag
Tirsdag
12:15-13:00 - 08.01.2019
Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
14:30-16:00 - 08.01.2019
Praksis (studenter blir plassert på praksisted)
PRAKSIS: Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER
Onsdag
08:15-12:00 - 09.01.2019
1-7 trinn - Klasse B
12:15-16:00 - 09.01.2019
Undervisning
Undervisning ute
Rom:
14:15-16:00 - 09.01.2019
Undervisning
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 11.01.2019
1-7 trinn - Klasse B
Uke 3
Mandag
08:15-12:00 - 14.01.2019
1-7 trinn - Klasse B
12:15-13:00 - 14.01.2019
Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 16.01.2019
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 16.01.2019
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 29.01.2019
Samling gr. C
Onsdag
10:15-12:00 - 30.01.2019
Samling gr. D
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 01.02.2019
Samling gr. C
Rom:
12:15-16:00 - 01.02.2019
Samling gr. D
Rom:
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 07.02.2019
Booking SIL034
ILP - Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
Uke 7
Mandag
10:15-12:00 - 11.02.2019
Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
12:15-14:00 - 11.02.2019
Samling gr. D
14:15-16:00 - 11.02.2019
Samling gr. C
Tirsdag
08:15-12:00 - 12.02.2019
Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
Rom:
Onsdag
14:15-16:00 - 13.02.2019
1-7 trinn - Klasse B
Torsdag
08:15-16:00 - 14.02.2019
1-7 trinn - Klasse B
Fredag
08:15-12:00 - 15.02.2019
1-7 trinn - Klasse B
Uke 8
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 19.02.2019
Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 1.år
Onsdag
Torsdag
Fredag
11:15-12:00 - 22.02.2019
Ordinær gr. A
12:15-14:00 - 22.02.2019
Undervisning
Presentasjon
14:15-16:00 - 22.02.2019
Ordinær gr. B
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 13.03.2019
Undervisning
Lærer:
G.O. Pettersen
10:15-12:00 - 13.03.2019
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 13.03.2019
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 15.03.2019
Seminargruppe A
12:15-16:00 - 15.03.2019
Seminargruppe B
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 20.03.2019
Undervisning
Lærer:
G.O. Pettersen
10:15-12:00 - 20.03.2019
Seminargruppe A
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 20.03.2019
Seminargruppe B
Lærer:
G.O. Pettersen
Torsdag
Fredag
12:15-13:00 - 22.03.2019
Undervisning
Spørretime
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-12:00 - 29.03.2019
Undervisning
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-14:00 - 29.03.2019
Undervisning
Lærer:
G.O. Pettersen
Uke 14
Mandag
Tirsdag
13:15-14:00 - 02.04.2019
Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
Onsdag
Torsdag
08:15-09:00 - 04.04.2019
Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
Fredag
12:15-13:00 - 05.04.2019
Undervisning
Spørretime
Lærer:
G.O. Pettersen
Uke 15
Mandag
Tirsdag
09:15-13:00 - 09.04.2019
Ordinær gr. A
Onsdag
09:15-13:00 - 10.04.2019
Ordinær gr. B
Torsdag
14:15-15:45 - 11.04.2019
Booking SIL034
ILP - Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
09:15-10:00 - 12.04.2019
Undervisning
Spørretime
12:15-14:00 - 12.04.2019
Undervisning
Presentasjon
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 25.04.2019
Felles undervisning
Forelesning for ALLE
Fredag
14:15-16:00 - 26.04.2019
Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
Uke 18
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 30.04.2019
Undervisning
Lærer:
G.O. Pettersen
12:15-16:00 - 30.04.2019
Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 02.05.2019
Undervisning
Fredag
12:15-16:00 - 03.05.2019
Undervisning
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 21
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 23
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 24
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag