Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Hans Christian Ryel - Universitetslektor

Hans Christian Ryel

Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.01.2019
14:30-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1601-2 Praksis (studenter blir plassert på praksisted)
PRAKSIS: Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER
O.G. Drageset
G. Kalseth
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
17.01.2019
09:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
23.01.2019
10:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
Torsdag
24.01.2019
10:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
25.01.2019
08:15-14:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
07.02.2019
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
08.02.2019
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
19.02.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
14:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 1.år
O.G. Drageset
A.H. Lødemel
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Onsdag
20.02.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
Torsdag
21.02.2019
08:15-10:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
Fredag
22.02.2019
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Spørretime
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
26.02.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
Torsdag
28.02.2019
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 1.år
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
A.H. Lødemel
H.C. Ryel
H.M. Sollid
J. Ytreberg
Fredag
01.03.2019
12:15-13:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Spørretime
M. Johnsen
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
05.03.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
Fredag
08.03.2019
09:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Spørretime
M. Johnsen
H.C. Ryel
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Presentasjon
M. Johnsen
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
13.03.2019
10:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
Torsdag
14.03.2019
10:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
15.03.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
10:15-14:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
03.04.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
10:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Torsdag
04.04.2019
08:15-16:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
05.04.2019
08:15-14:00 MV.110 C.104
VID-6043-1 Samlinger
M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.04.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
12:15-14:00 MV.110 E.205
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
Torsdag
11.04.2019
14:15-15:45 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.04.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
H.C. Ryel
10:15-12:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe A
H.C. Ryel
12:15-14:00 MV.110 E.201
LER-1201-1 Seminargruppe B
H.C. Ryel
Fredag
26.04.2019
12:15-14:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
Presentasjon
M. Johnsen
H.C. Ryel
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
02.05.2019
08:15-10:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
03.05.2019
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1201-1 Undervisning
M. Johnsen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Hans Christian Ryel - Universitetslektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.05.2019
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø