Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Hans Christian Ryel - Universitetslektor

Hans Christian Ryel

Uke 2
Mandag
Tirsdag
14:30-16:00 - 08.01.2019
Praksis (studenter blir plassert på praksisted)
PRAKSIS: Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-10:00 - 17.01.2019
Undervisning
Lærer:
H.C. Ryel
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-16:00 - 23.01.2019
Samlinger
Torsdag
10:15-16:00 - 24.01.2019
Samlinger
Fredag
08:15-14:00 - 25.01.2019
Samlinger
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 07.02.2019
Booking SIL034
ILP - Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 19.02.2019
Undervisning
Lærer:
H.C. Ryel
10:15-12:00 - 19.02.2019
Seminargruppe B
Lærer:
H.C. Ryel
12:15-14:00 - 19.02.2019
Seminargruppe A
Lærer:
H.C. Ryel
14:15-16:00 - 19.02.2019
Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 1.år
Onsdag
08:15-10:00 - 20.02.2019
Undervisning
Lærer:
H.C. Ryel
Torsdag
08:15-10:00 - 21.02.2019
Seminargruppe A
Lærer:
H.C. Ryel
10:15-12:00 - 21.02.2019
Seminargruppe B
Lærer:
H.C. Ryel
Fredag
09:15-10:00 - 22.02.2019
Undervisning
Spørretime
Uke 9
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 26.02.2019
Undervisning
Lærer:
H.C. Ryel
10:15-12:00 - 26.02.2019
Seminargruppe B
Lærer:
H.C. Ryel
12:15-14:00 - 26.02.2019
Seminargruppe A
Lærer:
H.C. Ryel
Onsdag
Torsdag
14:15-16:00 - 28.02.2019
Booking SIL034
Teammøte 1-7, 1.år
Rom:
Fredag
12:15-13:00 - 01.03.2019
Undervisning
Spørretime
Uke 10
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 05.03.2019
Undervisning
Lærer:
H.C. Ryel
10:15-12:00 - 05.03.2019
Seminargruppe B
Lærer:
H.C. Ryel
12:15-14:00 - 05.03.2019
Seminargruppe A
Lærer:
H.C. Ryel
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-10:00 - 08.03.2019
Undervisning
Spørretime
12:15-14:00 - 08.03.2019
Undervisning
Presentasjon
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-16:00 - 13.03.2019
Samlinger
Torsdag
10:15-16:00 - 14.03.2019
Samlinger
Fredag
08:15-10:00 - 15.03.2019
Samlinger
10:15-14:00 - 15.03.2019
Samlinger
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 03.04.2019
Undervisning
Lærer:
H.C. Ryel
10:15-16:00 - 03.04.2019
Samlinger
Torsdag
08:15-16:00 - 04.04.2019
Samlinger
Fredag
08:15-14:00 - 05.04.2019
Samlinger
Uke 15
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 09.04.2019
Undervisning
Lærer:
H.C. Ryel
10:15-12:00 - 09.04.2019
Seminargruppe B
Lærer:
H.C. Ryel
12:15-14:00 - 09.04.2019
Seminargruppe A
Lærer:
H.C. Ryel
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 11.04.2019
Booking SIL034
ILP - Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 25.04.2019
Undervisning
Lærer:
H.C. Ryel
10:15-12:00 - 25.04.2019
Seminargruppe A
Lærer:
H.C. Ryel
12:15-14:00 - 25.04.2019
Seminargruppe B
Lærer:
H.C. Ryel
Fredag
12:15-14:00 - 26.04.2019
Undervisning
Presentasjon
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-10:00 - 02.05.2019
Undervisning
Fredag
12:15-16:00 - 03.05.2019
Undervisning
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag