Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Kristin Emilie Willumsen - Professor

Kristin Emilie Willumsen

Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 5
Uke
5
Mandag
28.01.2019
Tirsdag
29.01.2019
Onsdag
30.01.2019
Torsdag
31.01.2019
Fredag
01.02.2019
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Gruppe 1
Seminar
K.E.W. Bjørndal
       
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 6
Uke
6
Mandag
04.02.2019
Tirsdag
05.02.2019
Onsdag
06.02.2019
Torsdag
07.02.2019
Fredag
08.02.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
15:00        
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 7
Uke
7
Mandag
11.02.2019
Tirsdag
12.02.2019
Onsdag
13.02.2019
Torsdag
14.02.2019
Fredag
15.02.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1000-2 Seminargruppe B
Praksiscafé - Klasse B
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
Praksiscafe - Klasse A
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
Praksiscafe - Klasse C
K.E.W. Bjørndal
   
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 J.101
LER-1000-2 Seminargruppe A
Praksiscafé - Klasse A
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 J.101
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
Praksiscafe - Klasse B
K.E.W. Bjørndal
     
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 9
Uke
9
Mandag
25.02.2019
Tirsdag
26.02.2019
Onsdag
27.02.2019
Torsdag
28.02.2019
Fredag
01.03.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 1.år
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
A.H. Lødemel
H.C. Ryel
H.M. Sollid
J. Ytreberg
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 11
Uke
11
Mandag
11.03.2019
Tirsdag
12.03.2019
Onsdag
13.03.2019
Torsdag
14.03.2019
Fredag
15.03.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.103
MV.110 K.112
LER-1000-2 Seminargruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.103
MV.110 K.112
LER-1000-2 Seminargruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 13
Uke
13
Mandag
25.03.2019
Tirsdag
26.03.2019
Onsdag
27.03.2019
Torsdag
28.03.2019
Fredag
29.03.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
     
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
     
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
     
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 15
Uke
15
Mandag
08.04.2019
Tirsdag
09.04.2019
Onsdag
10.04.2019
Torsdag
11.04.2019
Fredag
12.04.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1000-2 Seminargruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1000-2 Seminargruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking MBE076
Boklansering

 Opptak+live
V. Bergan
K.E.W. Bjørndal
 
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 17
Uke
17
Mandag
22.04.2019
Tirsdag
23.04.2019
Onsdag
24.04.2019
Torsdag
25.04.2019
Fredag
26.04.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe A
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
K.E.W. Bjørndal
   
09:00      
10:00      
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe B
K.E.W. Bjørndal
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
K.E.W. Bjørndal
   
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen - Professor i uke 19
Uke
19
Mandag
06.05.2019
Tirsdag
07.05.2019
Onsdag
08.05.2019
Torsdag
09.05.2019
Fredag
10.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
       
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00