Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis

Kristin Emilie Willumsen Bjørndal

Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.01.2019
09:15-12:00 MV.110 E.201
BLU-1211-1 Gruppe 1
Seminar
K.E.W. Bjørndal
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
07.02.2019
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
08.02.2019
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.02.2019
08:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1000-2 Seminargruppe B
Praksiscafé - Klasse B
K.E.W. Bjørndal
12:15-16:00 MV.110 J.101
LER-1000-2 Seminargruppe A
Praksiscafé - Klasse A
K.E.W. Bjørndal
Tirsdag
12.02.2019
08:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
Praksiscafe - Klasse A
K.E.W. Bjørndal
12:15-16:00 MV.110 J.101
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
Praksiscafe - Klasse B
K.E.W. Bjørndal
Onsdag
13.02.2019
08:15-12:00 MV.110 J.101
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
Praksiscafe - Klasse C
K.E.W. Bjørndal
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
28.02.2019
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 1.år
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
A.H. Lødemel
H.C. Ryel
H.M. Sollid
J. Ytreberg
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.03.2019
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
12:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Tirsdag
12.03.2019
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Torsdag
14.03.2019
12:15-16:00 MV.110 E.103
MV.110 K.112
LER-1000-2 Seminargruppe A K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Fredag
15.03.2019
08:15-12:00 MV.110 E.103
MV.110 K.112
LER-1000-2 Seminargruppe B K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.03.2019
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Tirsdag
26.03.2019
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe A K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe B K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.04.2019
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1000-2 Seminargruppe B K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1000-2 Seminargruppe A K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Onsdag
10.04.2019
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Torsdag
11.04.2019
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
12:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking MBE076
Boklansering

 Opptak+live
V. Bergan
K.E.W. Bjørndal
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
23.04.2019
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe A K.E.W. Bjørndal
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe B K.E.W. Bjørndal
Onsdag
24.04.2019
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag K.E.W. Bjørndal
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag K.E.W. Bjørndal
Timeplan for Kristin Emilie Willumsen Bjørndal - Førsteamanuensis i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.05.2019
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø