Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Lisbeth Bergum Johanson - Dosent

Lisbeth Bergum Johanson

Timeplan for Lisbeth Bergum Johanson - Dosent i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
09.01.2019
10:00-11:15 ALTA_BT1 2025
LER-1251F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
12:00-14:15 ALTA_BT1 2025
LER-1251F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
Torsdag
10.01.2019
08:30-12:45 ALTA_BT1 2026
LER-1252F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
Timeplan for Lisbeth Bergum Johanson - Dosent i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
24.01.2019
08:30-12:45 ALTA_BT1 2026
LER-1252F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
Timeplan for Lisbeth Bergum Johanson - Dosent i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.01.2019
09:00-12:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Samfunnsfagdidaktisk FoU-gruppe
T.G. Ekeland
H.R. Folkenborg
T. Isaksen
B-H. Johannessen
L.B. Johanson
I.M. Kielland
R.I. Larsen
T. Leming
H.C. Pedersen
I.M. Seiness
T. Solhaug
Timeplan for Lisbeth Bergum Johanson - Dosent i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
20.02.2019
10:00-11:15 ALTA_BT2 2090
LER-1251F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
12:00-15:00 ALTA_BT2 2090
LER-1251F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
Timeplan for Lisbeth Bergum Johanson - Dosent i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
20.03.2019
10:00-11:15 ALTA_BT1 2025
LER-1251F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
12:00-15:00 ALTA_BT1 2025
LER-1251F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
Timeplan for Lisbeth Bergum Johanson - Dosent i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
28.03.2019
08:30-12:45 ALTA_BT1 2026
LER-1252F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
Timeplan for Lisbeth Bergum Johanson - Dosent i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
24.04.2019
10:00-11:15 ALTA_BT2 2090
UITKIRKENES KIRK408
LER-1251F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
12:00-15:00 ALTA_BT2 2090
UITKIRKENES KIRK408
LER-1251F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen
Torsdag
25.04.2019
08:30-12:45 ALTA_BT1 2026
LER-1252F-2 Samling L.B. Johanson
I.N. Kristiansen
H.C. Pedersen