Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Mariann Solberg - Professor

Mariann Solberg

Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
16.01.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Grunnlaget for pedagogikk og pedagogisk filosofi

Litteratur: Løvlie 1992, Kvernbekk 2001, Løvlie & Steinsholt 2004

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
23.01.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Instrumentalisme og praxis

Litteratur: Dewey 2001, Lundberg 1989, Skjervheim 1992, Skjervheim 2002

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
30.01.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Kritisk tenkning

Litteratur: Opdal 2008, kap 3

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
13.02.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Likhet, ulikhet og rettferdighet

Litteratur: Bøyum 2016

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
20.02.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Anerkjennelse

Litteratur: Kristiansen 2014

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
27.02.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Danning, opplysning og utdanning

Litteratur: Løvlie 2008, Solberg 2010

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
13.03.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Kunnskap

Litteratur: Solberg 2013

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
20.03.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Karakterdannelse og etisk utvikling

Litteratur: Gustavsson 2001

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
03.04.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Deliberativ kommunikasjon

Litteratur: Englund 2007

M. Solberg
Timeplan for Mariann Solberg - Professor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
24.04.2019
10:15-12:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning
Oppsummering
M. Solberg
12:15-14:00 SVHUM E0101
PED-1005-1 Forelesning M. Solberg