Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Mariann Solberg - Professor

Mariann Solberg

Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 16.01.2019
Forelesning
Grunnlaget for pedagogikk og pedagogisk filosofi

Litteratur: Løvlie 1992, Kvernbekk 2001, Løvlie & Steinsholt 2004

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 23.01.2019
Forelesning
Instrumentalisme og praxis

Litteratur: Dewey 2001, Lundberg 1989, Skjervheim 1992, Skjervheim 2002

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 30.01.2019
Forelesning
Kritisk tenkning

Litteratur: Opdal 2008, kap 3

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 13.02.2019
Forelesning
Likhet, ulikhet og rettferdighet

Litteratur: Bøyum 2016

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 20.02.2019
Forelesning
Anerkjennelse

Litteratur: Kristiansen 2014

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 27.02.2019
Forelesning
Danning, opplysning og utdanning

Litteratur: Løvlie 2008, Solberg 2010

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 13.03.2019
Forelesning
Kunnskap

Litteratur: Solberg 2013

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 20.03.2019
Forelesning
Karakterdannelse og etisk utvikling

Litteratur: Gustavsson 2001

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 03.04.2019
Forelesning
Deliberativ kommunikasjon

Litteratur: Englund 2007

Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 24.04.2019
Forelesning
Oppsummering
Lærer:
M. Solberg
12:15-14:00 - 24.04.2019
Forelesning
Lærer:
M. Solberg
Torsdag
Fredag