Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor

Marit Ludvigsen Sundelin

Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 2
Uke
2
Mandag
07.01.2019
Tirsdag
08.01.2019
Onsdag
09.01.2019
Torsdag
10.01.2019
Fredag
11.01.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
B. Haugseth
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
     
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 3
Uke
3
Mandag
14.01.2019
Tirsdag
15.01.2019
Onsdag
16.01.2019
Torsdag
17.01.2019
Fredag
18.01.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.202
BLU-1210-1 Samling gr. C
Seminar om Vygotsky og språklig utvikling
F. Hiss
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Samling gr. D
F. Hiss
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
   
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
BOOKING- Booking MBE076
Masterveiledningsprosjekt ILP
S. Boldermo
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J. Höper
R.E. Jakhelln
K. Killie
T. Leming
A.M. Pesch
H.M. Sollid
H. Sollid
M.L. Sundelin
Y. Sørensen
A. Unhjem
V. Øie
 
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Forelesning for ALLE
F. Hiss
M.L. Sundelin
     
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
B. Haugseth
F. Hiss
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær gr. A
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
V. Bergan
S. Boldermo
A. Eriksen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 4
Uke
4
Mandag
21.01.2019
Tirsdag
22.01.2019
Onsdag
23.01.2019
Torsdag
24.01.2019
Fredag
25.01.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.201
VID-6203-2 Foreslesning
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
     
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
LER-1101-2 Gruppe A: ENG/NAT
A. Nedberg
M.L. Sundelin
   
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MV.110 E.201
VID-6203-2 Foreslesning
M. Dardanou
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
   
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MV.110 E.201
VID-6203-2 Foreslesning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
LER-1101-2 Gruppe B: KRØ/SAMF
A. Nedberg
M.L. Sundelin
   
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
V. Bergan
S. Boldermo
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
R. Larsen
M.L. Sundelin
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 5
Uke
5
Mandag
28.01.2019
Tirsdag
29.01.2019
Onsdag
30.01.2019
Torsdag
31.01.2019
Fredag
01.02.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. D
AVLYST
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1101-2 Forelesning
M.L. Sundelin
09:00      
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.202
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
AVLYST: Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
M.L. Sundelin
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
AVLYST: Forelesning for ALLE
Forelesning for ALLE
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. C
AVLYST
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 6
Uke
6
Mandag
04.02.2019
Tirsdag
05.02.2019
Onsdag
06.02.2019
Torsdag
07.02.2019
Fredag
08.02.2019
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
M.L. Sundelin
 
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møte om praksisdialog
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
N.H. Dønnem
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
M. Wiik
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 7
Uke
7
Mandag
11.02.2019
Tirsdag
12.02.2019
Onsdag
13.02.2019
Torsdag
14.02.2019
Fredag
15.02.2019
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. C
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
10:00        
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. D
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
12:00        
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking MBE076
Masterveiledningsprosjekt ILP
M. Bartnæs
S. Boldermo
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J. Höper
R.E. Jakhelln
K. Killie
T. Leming
A.M. Pesch
H.M. Sollid
H. Sollid
M.L. Sundelin
Y. Sørensen
A. Unhjem
V. Øie
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
A. Eriksen
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
T.K. Vårnes
 
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
M.L. Sundelin
     
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 8
Uke
8
Mandag
18.02.2019
Tirsdag
19.02.2019
Onsdag
20.02.2019
Torsdag
21.02.2019
Fredag
22.02.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00        
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 MV.110 E.103
BLU-1210-1 Ordinær gr. B
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
12:00        
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MV.110 C.104
BLU-1210-1 Ordinær gr. A
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
V. Bergan
S. Boldermo
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MV.110 E.202
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
M.L. Sundelin
   
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 9
Uke
9
Mandag
25.02.2019
Tirsdag
26.02.2019
Onsdag
27.02.2019
Torsdag
28.02.2019
Fredag
01.03.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.201
VID-6203-2 Foreslesning
M. Dardanou
M.L. Sundelin
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 MV.110 E.201
VID-6203-2 Foreslesning
M.L. Sundelin
     
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.311
VID-6203-2 Foreslesning
B. Haugseth
M.L. Sundelin
     
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MV.110 E.201
VID-6203-2 Foreslesning
M.L. Sundelin
     
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møte om praksisdialog
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
N.H. Dønnem
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
M. Wiik
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 10
Uke
10
Mandag
04.03.2019
Tirsdag
05.03.2019
Onsdag
06.03.2019
Torsdag
07.03.2019
Fredag
08.03.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 11
Uke
11
Mandag
11.03.2019
Tirsdag
12.03.2019
Onsdag
13.03.2019
Torsdag
14.03.2019
Fredag
15.03.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 E.202
MV.110 E.203
BLU-1208-2 Praksis
PRAKSIS: Dialogseminar praksis
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
H. Habbestad
B. Haugseth
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.308
BLU-1208-2 Praksis
PRAKSIS: Dialogseminar praksis
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
H. Habbestad
B. Haugseth
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.203
BLU-1208-2 Praksis
PRAKSIS: Dialogseminar praksis
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
H. Habbestad
B. Haugseth
O.M. Kanck
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
T.K. Vårnes
 
09:00    
10:00    
11:00    
12:00    
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 12
Uke
12
Mandag
18.03.2019
Tirsdag
19.03.2019
Onsdag
20.03.2019
Torsdag
21.03.2019
Fredag
22.03.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 13
Uke
13
Mandag
25.03.2019
Tirsdag
26.03.2019
Onsdag
27.03.2019
Torsdag
28.03.2019
Fredag
29.03.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 14
Uke
14
Mandag
01.04.2019
Tirsdag
02.04.2019
Onsdag
03.04.2019
Torsdag
04.04.2019
Fredag
05.04.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
S. Johansen
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 MV.110 C.109G
MV.110 C.109G_GR1
MV.110 C.109G_GR2
MV.110 C.109G_GR3
MV.110 C.109G_GR4
Klikk for å vise/skjule alle
BLU-1210-1 Samling forelesning
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
   
09:00      
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
S. Johansen
M.L. Sundelin
     
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Forelesning for ALLE
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Forelesning for ALLE
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
T.K. Vårnes
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 15
Uke
15
Mandag
08.04.2019
Tirsdag
09.04.2019
Onsdag
10.04.2019
Torsdag
11.04.2019
Fredag
12.04.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 K.112
VID-6203-2 Foreslesning
B. Haugseth
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-13:00
08:15-13:00 MV.110 K.112
VID-6203-2 Foreslesning
M. Dardanou
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 MV.110 K.112
VID-6203-2 Foreslesning
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
     
11:00      
12:00      
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MV.110 K.112
VID-6203-2 Foreslesning
M. Dardanou
B. Haugseth
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
M. Wiik
     
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 K.112
VID-6203-2 Foreslesning
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.202
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
M. Volden
15:00    
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 17
Uke
17
Mandag
22.04.2019
Tirsdag
23.04.2019
Onsdag
24.04.2019
Torsdag
25.04.2019
Fredag
26.04.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1210-1 Felles undervisning
Forelesning for ALLE
M.L. Sundelin
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
A.M. Pesch
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MV.110 C.104
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
M.L. Sundelin
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. C
M.L. Sundelin
 
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.203
BLU-1210-1 Samling gr. C
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Samling gr. D
M.L. Sundelin
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 J.101
BLU-1210-1 Samling gr. D
M.L. Sundelin
13:00    
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-1210-1 Samling gr. D
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 J.101
BLU-1210-1 Samling gr. D
M.L. Sundelin
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.204-AUD
BLU-1210-1 Samling forelesning
Forelesning samlingsbasert
F. Hiss
S. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
15:00    
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 18
Uke
18
Mandag
29.04.2019
Tirsdag
30.04.2019
Onsdag
01.05.2019
Torsdag
02.05.2019
Fredag
03.05.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Fagdag
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Haugseth
B. Isaksen
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Fagdag
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Haugseth
B. Isaksen
T. Isaksen
O.M. Kanck
B. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
AVLYST
Forelesning ordinær klasse
M.L. Sundelin
M. Volden
 
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.205
BLU-1210-1 Ordinær forelesning
Forelesning ordinær klasse
S. Johansen
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
M. Wiik
 
13:00    
14:00    
15:00    
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 19
Uke
19
Mandag
06.05.2019
Tirsdag
07.05.2019
Onsdag
08.05.2019
Torsdag
09.05.2019
Fredag
10.05.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 20
Uke
20
Mandag
13.05.2019
Tirsdag
14.05.2019
Onsdag
15.05.2019
Torsdag
16.05.2019
Fredag
17.05.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 21
Uke
21
Mandag
20.05.2019
Tirsdag
21.05.2019
Onsdag
22.05.2019
Torsdag
23.05.2019
Fredag
24.05.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 22
Uke
22
Mandag
27.05.2019
Tirsdag
28.05.2019
Onsdag
29.05.2019
Torsdag
30.05.2019
Fredag
31.05.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 23
Uke
23
Mandag
03.06.2019
Tirsdag
04.06.2019
Onsdag
05.06.2019
Torsdag
06.06.2019
Fredag
07.06.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Marit Ludvigsen Sundelin - Universitetslektor i uke 24
Uke
24
Mandag
10.06.2019
Tirsdag
11.06.2019
Onsdag
12.06.2019
Torsdag
13.06.2019
Fredag
14.06.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:30
08:15-16:30 MV.110 E.201
MV.110 E.301
MV.110 E.302
BLU-1210-1 Eksamen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:30
08:15-16:30 MV.110 E.201
MV.110 E.301
MV.110 E.302
BLU-1210-1 Eksamen
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.302
BLU-1210-1 Eksamen
M.L. Sundelin
14:15-15:45
BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møtetid
P.E. Bartnæs
V. Bergan
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
A. Eriksen
I. Frenning
B. Haugseth
S.T. Killengreen
R. Larsen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 E.201
BLU-1210-1 Eksamen
M.L. Sundelin
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00          
NB: Semester 2019 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 16, 25