Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer

Nina Helene Dønnem

Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.01.2019
11:15-16:00 MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 F.103-AUD
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning
Forelesning/ undervisning
T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Tirsdag
08.01.2019
11:15-16:00 MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
16.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
T. Unstad
Torsdag
17.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
T. Unstad
Fredag
18.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
T. Unstad
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
21.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
M. Liset
T. Unstad
Tirsdag
22.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
M. Liset
T. Unstad
Onsdag
23.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
M. Liset
T. Unstad
Torsdag
24.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
M. Liset
T. Unstad
Fredag
25.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
S.T. Killengreen
M. Liset
T. Unstad
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.01.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Praksismøte i bhg.
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
S.T. Killengreen
M. Liset
T. Unstad
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
07.02.2019
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møte om praksisdialog
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
N.H. Dønnem
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
M. Wiik
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.02.2019
12:15-15:00 MV.110 C.104
BLU-1005-2 Forelesning
Etterarbeid praksis
P.E. Bartnæs
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
E. Gamst-Nergård
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
M. Liset
T. Unstad
Tirsdag
12.02.2019
13:15-16:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning
Forelesning/undervisning
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
18.02.2019
08:15-10:00 MV.110 C.311
BLU-1002-2 Felles undervisning
Musikkgruppe 1a: Spilleprøve
N.H. Dønnem
10:15-12:00 MV.110 C.311
BLU-1002-2 Felles undervisning
Musikkgruppe 1b: Spilleprøve
N.H. Dønnem
12:15-15:00 MV.110 B.111
BOOKING- Booking MBE076
Eventuelle spilleprøver BLU-1002
N.H. Dønnem
Tirsdag
19.02.2019
08:15-11:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Onsdag
20.02.2019
08:15-11:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning
Forelesning/ undervisning
T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
13:15-16:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Torsdag
21.02.2019
08:15-12:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning
Forelesning/ undervisning
T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Fredag
22.02.2019
13:15-16:00 MV.110 E.103
MV.110 E.202
BLU-1002S-2 Undervisning
Etterarbeid praksis
P.E. Bartnæs
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
M. Dardanou
N.H. Dønnem
L. Frantzen
B.A. Karlsen
A.B. Sortland
T. Unstad
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.02.2019
13:15-16:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Onsdag
27.02.2019
12:15-16:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Torsdag
28.02.2019
08:15-14:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
14:15-15:45 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Møte om praksisdialog
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
M. Dardanou
N.H. Dønnem
H. Habbestad
O.M. Kanck
S.R. Kvande
C.H. Moen
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
T.K. Vårnes
M. Wiik
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
06.03.2019
08:15-11:00 MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Torsdag
07.03.2019
08:15-11:00 MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.03.2019
12:15-16:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Tirsdag
12.03.2019
09:15-12:00 MV.110 C.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
12:15-16:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Onsdag
13.03.2019
08:15-14:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning
Arbeidskrav
T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Torsdag
14.03.2019
09:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
BLU-1002-2 Felles undervisning N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
21.03.2019
12:15-14:00 MV.110 C.311
BLU-1002-2 Gruppe 2
Seminar gruppe 2
N.H. Dønnem
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
26.03.2019
08:15-12:00 MV.110 C.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning T.H. Blixrud
M. Dardanou
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Onsdag
27.03.2019
14:15-16:00 MV.110 C.311
BLU-1002-2 Gruppe 1
Seminar gruppe 1
N.H. Dønnem
Fredag
29.03.2019
08:15-12:00 MV.110 C.111
MV.110 C.214
MV.110 D.U01-AUD
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
12:15-14:00 MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 F.103-AUD
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
03.04.2019
14:15-16:00 MV.110 C.311
BLU-1002-2 Gruppe 3
Seminar gruppe 3
N.H. Dønnem
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.04.2019
14:15-16:00 MV.110 C.311
BLU-1002S-2 Gruppe 2
Seminargruppe 2
N.H. Dønnem
Onsdag
10.04.2019
14:15-16:00 MV.110 C.311
BLU-1002S-2 Gruppe 1
Seminar gr. 1
N.H. Dønnem
Torsdag
11.04.2019
11:15-16:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning
Eksamensforberedelser
T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Fredag
12.04.2019
08:15-13:00 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.311
MV.110 I.112
BLU-1002S-2 Undervisning
Eksamensforberedelser
T.H. Blixrud
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
23.04.2019
11:15-23:30 MV.110 B.111
MV.110 C.214
MV.110 C.306
MV.110 C.307
MV.110 C.311
Klikk for å vise/skjule alle
BLU-1002-2 Felles undervisning
Eksamensforberedelser
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
12:15-23:30 MV.110 B.112
BLU-1002-2 Felles undervisning
Eksamensforberedelser
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Onsdag
24.04.2019
08:15-13:00 MV.110 B.111
MV.110 B.112
MV.110 C.214
MV.110 C.306
MV.110 C.307
Klikk for å vise/skjule alle
BLU-1002-2 Felles undervisning
Eksamensforberedelser
N.H. Dønnem
B.A. Karlsen
M. Liset
Timeplan for Nina Helene Dønnem - Høgsk-/øvingslærer i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
02.05.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Fagdag
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Haugseth
B. Isaksen
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
Fredag
03.05.2019
08:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
BLU - Fagdag
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Bjørn-Bergstad
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.H. Danielsen
M. Dardanou
N.H. Dønnem
A. Eriksen
L. Frantzen
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
B. Haugseth
B. Isaksen
T. Isaksen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S.T. Killengreen
S.R. Kvande
R. Larsen
M. Liset
A. Myrstad
K.A. Nyborg
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
A.B. Sortland
B. Steinsvik
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
T. Unstad
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik