Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis

Rasmus Tørnes Karstad

Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 2
Uke
2
Mandag
07.01.2019
Tirsdag
08.01.2019
Onsdag
09.01.2019
Torsdag
10.01.2019
Fredag
11.01.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Undervisning - Kun LER-1050
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
G.O. Pettersen
H. Sollid
M. Volden
V. Øie
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1052-2 Undervisning - Kun LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
H. Sollid
   
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
HMS-arbeid i naturfag
R.T. Karstad
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-16:00
14:30-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1651-2 Praksis
PRAKSIS: Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER!!!
O.G. Drageset
B. Grønvik
K. Isaksen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M-A. Moen
S.I. Nordkild
M. Olufsen
J. Sæleset
Y. Sørensen
15:00  
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 3
Uke
3
Mandag
14.01.2019
Tirsdag
15.01.2019
Onsdag
16.01.2019
Torsdag
17.01.2019
Fredag
18.01.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.304
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
   
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
   
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.307
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.307
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-15:00
12:30-15:00 MV.110 E.307
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
   
13:00    
14:00    
15:00      
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 4
Uke
4
Mandag
21.01.2019
Tirsdag
22.01.2019
Onsdag
23.01.2019
Torsdag
24.01.2019
Fredag
25.01.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
   
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
 
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
 
11:00      
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-16:00
14:30-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.205
LRU-2270-2 Praksis
Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER!
L. Husjord
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
R.T. Karstad
L.H. Kristiansen
H.E. Moe
M. Son
J. Sæleset
15:00        
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 5
Uke
5
Mandag
28.01.2019
Tirsdag
29.01.2019
Onsdag
30.01.2019
Torsdag
31.01.2019
Fredag
01.02.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
     
09:00      
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Gruppe A: 2.år
R.T. Karstad
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
 
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Gruppe B: 3-4.år
R.T. Karstad
13:00      
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 3.år
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
R.T. Karstad
H.E. Moe
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
J. Ytreberg
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 2.år
H.R. Folkenborg
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
R.T. Karstad
A. Nedberg
H.M. Sollid
A. Unhjem
J. Ytreberg
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 6
Uke
6
Mandag
04.02.2019
Tirsdag
05.02.2019
Onsdag
06.02.2019
Torsdag
07.02.2019
Fredag
08.02.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
11:00  
12:00        
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 4.år
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
R.T. Karstad
H.E. Moe
H.M. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
J. Ytreberg
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
15:00    
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 7
Uke
7
Mandag
11.02.2019
Tirsdag
12.02.2019
Onsdag
13.02.2019
Torsdag
14.02.2019
Fredag
15.02.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
09:00      
10:00      
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1050-2 Undervisning - Kun LER-1050
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
G.O. Pettersen
H. Sollid
M. Volden
V. Øie
 
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1052-2 Undervisning - Kun LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
H. Sollid
 
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 8
Uke
8
Mandag
18.02.2019
Tirsdag
19.02.2019
Onsdag
20.02.2019
Torsdag
21.02.2019
Fredag
22.02.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe Y: 1.år NAT+KRØ og alle MUS/KUH
R.T. Karstad
M. Olufsen
 
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
Atomet

“Sciences kapittel 8” side 171-183 (ligger i Canvas) 

“Kjemi for lærere” kapittel 4 (s. 62-81) 

R.T. Karstad
   
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe Z: alle NAT+KRLE/MH
R.T. Karstad
M. Olufsen
 
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe X: 2.år NAT+KRØ
R.T. Karstad
M. Olufsen
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
Atomet

“Sciences kapittel 8” side 171-183 (ligger i Canvas) 

“Kjemi for lærere” kapittel 4 (s. 62-81) 

R.T. Karstad
     
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
Oskar J. Wang
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 1.år
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Grønvik
K. Isaksen
G. Kalseth
R.T. Karstad
K. Killie
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M-A. Moen
S.I. Nordkild
M. Olufsen
J. Sæleset
Y. Sørensen
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 9
Uke
9
Mandag
25.02.2019
Tirsdag
26.02.2019
Onsdag
27.02.2019
Torsdag
28.02.2019
Fredag
01.03.2019
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.304
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
     
11:00        
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 2.år
O.G. Drageset
I. Frenning
B. Grønvik
K. Isaksen
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
K. Killie
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M-A. Moen
S.I. Nordkild
M. Olufsen
J. Sæleset
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 11
Uke
11
Mandag
11.03.2019
Tirsdag
12.03.2019
Onsdag
13.03.2019
Torsdag
14.03.2019
Fredag
15.03.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
R.T. Karstad
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
R.T. Karstad
 
11:00        
12:00          
13:00          
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 2.år
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
G. Kalseth
R.T. Karstad
A. Nedberg
J. Sæleset
A. Unhjem
V. Øie
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 3.år
L. Husjord
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
R.T. Karstad
L.H. Kristiansen
H.E. Moe
J. Sæleset
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
M-A. Moen
M. Olufsen
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 12
Uke
12
Mandag
18.03.2019
Tirsdag
19.03.2019
Onsdag
20.03.2019
Torsdag
21.03.2019
Fredag
22.03.2019
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
Nyskjerrigper
R.T. Karstad
 
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 13
Uke
13
Mandag
25.03.2019
Tirsdag
26.03.2019
Onsdag
27.03.2019
Torsdag
28.03.2019
Fredag
29.03.2019
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
R.T. Karstad
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
10:00      
11:00      
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
R.T. Karstad
       
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 14
Uke
14
Mandag
01.04.2019
Tirsdag
02.04.2019
Onsdag
03.04.2019
Torsdag
04.04.2019
Fredag
05.04.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
       
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
 
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 15
Uke
15
Mandag
08.04.2019
Tirsdag
09.04.2019
Onsdag
10.04.2019
Torsdag
11.04.2019
Fredag
12.04.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.307
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
     
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
10:00      
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.304
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
   
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 17
Uke
17
Mandag
22.04.2019
Tirsdag
23.04.2019
Onsdag
24.04.2019
Torsdag
25.04.2019
Fredag
26.04.2019
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
R.T. Karstad
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
R.T. Karstad
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe X: 2.år NAT+KRØ
R.T. Karstad
 
11:00    
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe Z: alle NAT+KRLE/MH
R.T. Karstad
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe Y: 1.år NAT+KRØ og alle MUS/KUH
R.T. Karstad
15:00      
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 18
Uke
18
Mandag
29.04.2019
Tirsdag
30.04.2019
Onsdag
01.05.2019
Torsdag
02.05.2019
Fredag
03.05.2019
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
R.T. Karstad
M. Olufsen
     
10:00        
11:00        
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
R.T. Karstad
M. Olufsen
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 19
Uke
19
Mandag
06.05.2019
Tirsdag
07.05.2019
Onsdag
08.05.2019
Torsdag
09.05.2019
Fredag
10.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
       
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
     
11:00      
12:00        
13:00        
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
Oskar J Wang
     
15:00      
16:00          
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Førsteamanuensis i uke 22
Uke
22
Mandag
27.05.2019
Tirsdag
28.05.2019
Onsdag
29.05.2019
Torsdag
30.05.2019
Fredag
31.05.2019
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
       
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00