Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor

Rasmus Tørnes Karstad

Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.01.2019
08:15-10:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1050-2 Undervisning - Kun LER-1050
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
G.O. Pettersen
H. Sollid
M. Volden
V. Øie
10:15-12:00 MV.110 F.103-AUD
LER-1052-2 Undervisning - Kun LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
H. Sollid
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
HMS-arbeid i naturfag
R.T. Karstad
Onsdag
09.01.2019
12:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
Torsdag
10.01.2019
14:30-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1651-2 Praksis
PRAKSIS: Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER!!!
O.G. Drageset
B. Grønvik
K. Isaksen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M-A. Moen
S.I. Nordkild
M. Olufsen
J. Sæleset
Y. Sørensen
Fredag
11.01.2019
08:15-12:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
12:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.01.2019
08:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
12:15-16:00 MV.110 E.307
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
Tirsdag
15.01.2019
12:15-16:00 MV.110 E.307
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
Onsdag
16.01.2019
08:15-10:00 MV.110 E.304
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
10:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
12:30-15:00 MV.110 E.307
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
23.01.2019
08:15-10:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
10:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
Torsdag
24.01.2019
09:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
14:30-16:00 MV.110 E.201
MV.110 E.205
LRU-2270-2 Praksis
Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER!
L. Husjord
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
R.T. Karstad
L.H. Kristiansen
H.E. Moe
M. Son
J. Sæleset
Fredag
25.01.2019
12:15-15:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.01.2019
08:15-10:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
Tirsdag
29.01.2019
08:15-11:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
Onsdag
30.01.2019
11:15-14:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 3.år
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
R.E. Jakhelln
N.B. Johansen
R.T. Karstad
H.E. Moe
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
J. Ytreberg
Torsdag
31.01.2019
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 2.år
H.R. Folkenborg
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
R.T. Karstad
A. Nedberg
H.M. Sollid
A. Unhjem
J. Ytreberg
Fredag
01.02.2019
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Gruppe A: 2.år
R.T. Karstad
12:15-14:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Gruppe B: 3-4.år
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.02.2019
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
Tirsdag
05.02.2019
14:15-16:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
Onsdag
06.02.2019
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 4.år
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
R.T. Karstad
H.E. Moe
H.M. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
J. Ytreberg
Torsdag
07.02.2019
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
08.02.2019
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
13.02.2019
12:15-13:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1050-2 Undervisning - Kun LER-1050
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
G.O. Pettersen
H. Sollid
M. Volden
V. Øie
13:15-14:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1052-2 Undervisning - Kun LER-1052
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
I. Frenning
K. Isaksen
B-H. Johannessen
R.T. Karstad
H. Sollid
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
Torsdag
14.02.2019
08:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
Fredag
15.02.2019
08:15-12:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1050-2 5-10 trinn - Naturfag - KUN FAG 1/2
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
18.02.2019
13:15-16:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
Atomet

“Sciences kapittel 8” side 171-183 (ligger i Canvas) 

“Kjemi for lærere” kapittel 4 (s. 62-81) 

R.T. Karstad
Tirsdag
19.02.2019
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
Atomet

“Sciences kapittel 8” side 171-183 (ligger i Canvas) 

“Kjemi for lærere” kapittel 4 (s. 62-81) 

R.T. Karstad
Onsdag
20.02.2019
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
Oskar J. Wang
Torsdag
21.02.2019
08:15-10:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe Y: 1.år NAT+KRØ og alle MUS/KUH
R.T. Karstad
M. Olufsen
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe Z: alle NAT+KRLE/MH
R.T. Karstad
M. Olufsen
12:15-14:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe X: 2.år NAT+KRØ
R.T. Karstad
M. Olufsen
14:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 1.år
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Grønvik
K. Isaksen
G. Kalseth
R.T. Karstad
K. Killie
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M-A. Moen
S.I. Nordkild
M. Olufsen
J. Sæleset
Y. Sørensen
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 9
Uke 9
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
26.02.2019
10:15-12:00 MV.110 E.304
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
14:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 2.år
O.G. Drageset
I. Frenning
B. Grønvik
K. Isaksen
R. Johansen
G. Kalseth
R.T. Karstad
K. Killie
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M-A. Moen
S.I. Nordkild
M. Olufsen
J. Sæleset
Torsdag
28.02.2019
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 11
Uke 11
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
12.03.2019
14:15-16:00 MV.110 C.104
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 2.år
L. Hjemgård Johansen
K. Isaksen
G. Kalseth
R.T. Karstad
A. Nedberg
J. Sæleset
A. Unhjem
V. Øie
Torsdag
14.03.2019
08:15-10:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
R.T. Karstad
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
R.T. Karstad
14:15-16:00 BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 1-7, 3.år
L. Husjord
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
G. Kalseth
R.T. Karstad
L.H. Kristiansen
H.E. Moe
J. Sæleset
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
M-A. Moen
M. Olufsen
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
21.03.2019
09:15-14:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
Nyskjerrigper
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.03.2019
13:15-16:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
R.T. Karstad
Tirsdag
26.03.2019
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
R.T. Karstad
Torsdag
28.03.2019
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
Fredag
29.03.2019
09:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 14
Uke 14
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
01.04.2019
08:15-10:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
Torsdag
04.04.2019
09:15-12:00 MV.110 E.307
LRU-2504-2 Forelesning
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
09.04.2019
08:15-12:00 MV.110 E.307
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
Onsdag
10.04.2019
12:15-14:00 MV.110 E.304
VID-6051-1 Samlinger
R.T. Karstad
Torsdag
11.04.2019
14:15-15:45 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
12.04.2019
09:15-12:00 MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
23.04.2019
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
R.T. Karstad
Onsdag
24.04.2019
10:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe X: 2.år NAT+KRØ
R.T. Karstad
Torsdag
25.04.2019
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
R.T. Karstad
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
Fredag
26.04.2019
12:15-14:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe Z: alle NAT+KRLE/MH
R.T. Karstad
14:15-16:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe Y: 1.år NAT+KRØ og alle MUS/KUH
R.T. Karstad
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.04.2019
09:15-12:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe A: NAT+KRØ
R.T. Karstad
M. Olufsen
Fredag
03.05.2019
12:15-15:00 MV.110 E.307
LER-1302-1 Gruppe B: NAT+KUH/KRLE/MH/MUS
R.T. Karstad
M. Olufsen
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.05.2019
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
Tirsdag
07.05.2019
10:15-12:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
14:15-16:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1302-1 Felles undervisning
Frivillig ekstraundervisning
R.T. Karstad
Oskar J Wang
Timeplan for Rasmus Tørnes Karstad - Universitetslektor i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.05.2019
09:15-14:00 MV.110 E.307
MV.110 E.308
LER-1301-1 Felles undervisning
R.T. Karstad