Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Rune Waaler - Førstelektor

Rune Waaler

Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 2
Uke
2
Mandag
07.01.2019
Tirsdag
08.01.2019
Onsdag
09.01.2019
Torsdag
10.01.2019
Fredag
11.01.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2190-2 Undervisning 2. semester
Presentasjon av skisse til BA-oppgave
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2190-2 Undervisning 2. semester
Presentasjon av skisse til BA-oppgave
R. Waaler
 
09:00      
10:00      
11:00      
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ALTA_SVA S109
IDR-2190-2 Undervisning 2. semester
Klassens time
R. Waaler
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ALTA_BT3 A204
FRI-1450-1 Seminar
Introduksjn til emnet - innhold, krav og forventninger
R. Waaler
   
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar
Arbeidskrav
R. Waaler
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ALTA_BT3 A204
FRI-1450-1 Forelesning
Friluftslivets utvikling og egenart
R. Waaler
   
15:00      
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 3
Uke
3
Mandag
14.01.2019
Tirsdag
15.01.2019
Onsdag
16.01.2019
Torsdag
17.01.2019
Fredag
18.01.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ALTA_BT3 A103
FRI-1450-1 Forelesning
Natursyn og økosofi
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Forelesning
Natursyn i japansk kultur
R. Waaler
   
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ALTA_BT3 A204
FRI-1460-1 Samling 1
Naturopplevelse. Forskning på hundekjøring
R. Waaler
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Forelesning
Friluftsliv i Finnmark
R. Waaler
 
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Forelesning
Naturopplevelser
R. Waaler
       
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar
Presentasjon av tema og problemstillinger
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15 ALTA_SVA S109
FRI-1460-1 Samling 1
Historikk om hundekjøring
R. Waaler
 
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 6
Uke
6
Mandag
04.02.2019
Tirsdag
05.02.2019
Onsdag
06.02.2019
Torsdag
07.02.2019
Fredag
08.02.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_BT3 A204
IDR-2190-2 Undervisning 2. semester
Presentasjon og responsgrupper på metodekap - kvalitativt
R. Waaler
 
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ALTA_BT2 2108
FRI-1450-1 Forelesning
Friluftsliv og forvaltning- Johannes Skulstad
R. Waaler
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Forelesning
Forvaltning av nasjonalparker
R. Waaler
   
11:00    
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ALTA_BT3 A204
IDR-2190-2 Undervisning 2. semester
Klassens time: informasjon om masterutdanninger, PPU o.l.
R. Waaler
   
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 ALTA_BT2 2107
FRI-1450-1 Forelesning
Allemannsretten i Norge og forvaltning av Altaelva
R. Waaler
 
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 ALTA_BT2 2108
FRI-1450-1 Forelesning
Forvaltning av FL-stien Sørøya på langs
R. Waaler
   
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 10
Uke
10
Mandag
04.03.2019
Tirsdag
05.03.2019
Onsdag
06.03.2019
Torsdag
07.03.2019
Fredag
08.03.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-23:00
08:15-23:00 ALTA_BT3 A204
FRI-1460-1 Samling 2
Praksisrapport og møter (grupper)
R. Waaler
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:15
13:15-15:15 ALTA_BT3 A204
FRI-1460-1 Samling 2
Praksisrapport og møter (grupper)
R. Waaler
14:00      
15:00        
16:00        
17:00        
18:00        
19:00        
20:00        
21:00        
22:00        
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 12
Uke
12
Mandag
18.03.2019
Tirsdag
19.03.2019
Onsdag
20.03.2019
Torsdag
21.03.2019
Fredag
22.03.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_BT3 A103
FRI-1450-1 Seminar
Arbeidskrav: veiledning av utviklingsarbeid
R. Waaler
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar
Arbeidskrav: gruppevis veiledning av utviklingsarbeid
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_BT3 A204
IDR-2190-2 Undervisning 2. semester
Presentasjon og responsgrupper på resultatkap-kvalitativt
R. Waaler
09:00      
10:00      
11:00      
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar
Arbeidskrav: gruppevis veiledning av utviklingsarbeid
R. Waaler
   
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 ALTA_BT3 A204
IDR-2190-2 Undervisning 2. semester
Klassens time
R. Waaler
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 18
Uke
18
Mandag
29.04.2019
Tirsdag
30.04.2019
Onsdag
01.05.2019
Torsdag
02.05.2019
Fredag
03.05.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00
FRI-1450-1 Seminar
Innlevering av gruppevis arbeidskrav
R. Waaler
     
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00 ALTA_SVA S109
FRI-1441-1 Forelesning
R. Waaler
       
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 19
Uke
19
Mandag
06.05.2019
Tirsdag
07.05.2019
Onsdag
08.05.2019
Torsdag
09.05.2019
Fredag
10.05.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 ALTA_BT2 2116
FRI-1450-1 Forelesning
Eksamensforberedelse og evaluering
R. Waaler
   
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 20
Uke
20
Mandag
13.05.2019
Tirsdag
14.05.2019
Onsdag
15.05.2019
Torsdag
16.05.2019
Fredag
17.05.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 ALTA_SVA S109
IDR-2190-2 Undervisning 2. semester
Formelle krav til BA-oppgaven
R. Waaler
   
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 21
Uke
21
Mandag
20.05.2019
Tirsdag
21.05.2019
Onsdag
22.05.2019
Torsdag
23.05.2019
Fredag
24.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-21:00
08:15-21:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1441-1 Ferd
T. Olsen
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-21:00
08:15-21:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1441-1 Ferd
T. Olsen
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-21:00
08:15-21:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1441-1 Ferd
T. Olsen
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-21:00
08:15-21:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1441-1 Ferd
T. Olsen
R. Waaler
 
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
18:00  
19:00  
20:00  
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 23
Uke
23
Mandag
03.06.2019
Tirsdag
04.06.2019
Onsdag
05.06.2019
Torsdag
06.06.2019
Fredag
07.06.2019
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2290-2 Eksamen
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2290-2 Eksamen
R. Waaler
 
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00