Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Thilde Kleppe Vårnes - Universitetslektor

Thilde Kleppe Vårnes

Uke 2
Mandag
Tirsdag
08:15-10:00 - 08.01.2019
Felles undervisning
Forelesning
10:15-13:00 - 08.01.2019
Felles undervisning
Tur
Rom:
Onsdag
10:15-12:00 - 09.01.2019
Felles undervisning
Forelesning
Lærer:
T.K. Vårnes
Torsdag
Fredag
Uke 3
Mandag
12:15-14:00 - 14.01.2019
Felles undervisning
Forelesning
Lærer:
T.K. Vårnes
Tirsdag
14:15-16:00 - 15.01.2019
Gruppe 1
Seminar
Lærer:
T.K. Vårnes
Onsdag
10:15-12:00 - 16.01.2019
Felles undervisning
Forelesning
Lærer:
T.K. Vårnes
Torsdag
10:15-12:00 - 17.01.2019
Felles undervisning
Forelesning
Lærer:
T.K. Vårnes
14:15-15:45 - 17.01.2019
Booking SIL034
BLU - Møtetid
Rom:
Fredag
Uke 4
Mandag
10:15-13:00 - 21.01.2019
Felles undervisning
Tur
Rom:
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 23.01.2019
Gruppe 1
Seminar
Lærer:
T.K. Vårnes
Torsdag
14:15-15:45 - 24.01.2019
Booking SIL034
BLU - Møtetid
Rom:
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
09:00-12:00 - 29.01.2019
Felles undervisning
Samiske tradisjoner i Gimle barnehage - samisk avdeling
Tur

Veiledning for barnehager med samiske barn https://www.sametinget.no/content/download/821/file/Veileder%20for%20barnehager%20med%20samiske%20barn.pdf 

Rom:
Onsdag
10:15-12:00 - 30.01.2019
Felles undervisning
Fremlegg
Torsdag
Fredag
08:15-16:00 - 01.02.2019
Forelesning
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-11:00 - 06.02.2019
Gruppe 1
Seminar ute
Lærer:
T.K. Vårnes
Rom:
12:15-14:00 - 06.02.2019
Gruppe 1
Seminar
Lærer:
T.K. Vårnes
Torsdag
12:15-14:00 - 07.02.2019
Felles undervisning
Forelesning
14:15-15:45 - 07.02.2019
Booking SIL034
ILP - Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
12:15-15:00 - 12.02.2019
Felles undervisning
Tur
Rom:
Onsdag
Torsdag
14:15-15:45 - 14.02.2019
Booking SIL034
BLU - Møtetid
Rom:
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
10:15-11:00 - 19.02.2019
Felles undervisning
Felles seminar
11:00-11:30 - 19.02.2019
Felles undervisning
Undervisning
Onsdag
08:15-12:00 - 20.02.2019
Felles undervisning
Tur
Rom:
Torsdag
08:15-10:00 - 21.02.2019
Felles undervisning
Undervisning
Fredag
Uke 9
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 11
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 14
Mandag
09:15-12:00 - 01.04.2019
Felles undervisning
Undervisning
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
12:15-15:00 - 05.04.2019
Felles undervisning
Fremlegg
Uke 15
Mandag
Tirsdag
Onsdag
12:15-15:00 - 10.04.2019
Felles undervisning
Fremlegg for hele klassen ute
Rom:
Torsdag
14:15-15:45 - 11.04.2019
Booking SIL034
ILP - Personalmøte
Lærer:
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G.W. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
12:15-15:00 - 23.04.2019
Felles undervisning
Undervisning
Lærer:
T.K. Vårnes
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 25.04.2019
Felles undervisning
Undervisning
12:15-14:00 - 25.04.2019
Felles undervisning
Undervisning
Fredag
Uke 18
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 20
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 21
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 23
Mandag
08:00-18:00 - 03.06.2019
Felles undervisning
Undervisning
Rom:
Tirsdag
09:00-15:00 - 04.06.2019
Felles undervisning
Undervisning
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 24
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
NB: Semester 2019 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 16, 25