Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2019 Vår - lærer Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis

Yvonne Sørensen

Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 2
Uke
2
Mandag
07.01.2019
Tirsdag
08.01.2019
Onsdag
09.01.2019
Torsdag
10.01.2019
Fredag
11.01.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1001-2 Forelesning
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1001-2 Gruppe B KRØ/SAMF
Y. Sørensen
09:00  
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 D.U01-AUD
LER-1000-2 Undervisning
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1001-2 Gruppe A ENG/NAT
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
Y. Sørensen
11:00  
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.202
LER-1000-2 Seminargruppe B
Y. Sørensen
13:00      
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:30-16:00
14:30-16:00 MV.110 E.203
MV.110 E.205
LER-1651-2 Praksis
PRAKSIS: Praksisforberedende møte - IKKE STUDENTER!!!
O.G. Drageset
B. Grønvik
K. Isaksen
B-H. Johannessen
G. Kalseth
R.T. Karstad
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M-A. Moen
S.I. Nordkild
M. Olufsen
J. Sæleset
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
LER-1000-2 Seminargruppe A
Y. Sørensen
15:00      
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 3
Uke
3
Mandag
14.01.2019
Tirsdag
15.01.2019
Onsdag
16.01.2019
Torsdag
17.01.2019
Fredag
18.01.2019
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
BOOKING- Booking MBE076
Masterveiledningsprosjekt ILP
S. Boldermo
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J. Höper
R.E. Jakhelln
K. Killie
T. Leming
A.M. Pesch
H.M. Sollid
H. Sollid
M.L. Sundelin
Y. Sørensen
A. Unhjem
V. Øie
 
11:00        
12:00          
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
Y. Sørensen
       
15:00        
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 4
Uke
4
Mandag
21.01.2019
Tirsdag
22.01.2019
Onsdag
23.01.2019
Torsdag
24.01.2019
Fredag
25.01.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 E.203
LER-1001-2 Gruppe A ENG/NAT
Y. Sørensen
09:00        
10:00        
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1001-2 Gruppe B KRØ/SAMF
Y. Sørensen
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 E.204-AUD
LER-1001-2 Forelesning
Y. Sørensen
 
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 6
Uke
6
Mandag
04.02.2019
Tirsdag
05.02.2019
Onsdag
06.02.2019
Torsdag
07.02.2019
Fredag
08.02.2019
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 1-7, 4.år
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
N.B. Johansen
R.T. Karstad
H.E. Moe
H.M. Sollid
A.R. Steele
Y. Sørensen
J. Ytreberg
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
K.E.W. Bjørndal
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
15:00      
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 7
Uke
7
Mandag
11.02.2019
Tirsdag
12.02.2019
Onsdag
13.02.2019
Torsdag
14.02.2019
Fredag
15.02.2019
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.202
BOOKING- Booking MBE076
Masterveiledningsprosjekt ILP
M. Bartnæs
S. Boldermo
O.G. Drageset
H.R. Folkenborg
J. Höper
R.E. Jakhelln
K. Killie
T. Leming
A.M. Pesch
H.M. Sollid
H. Sollid
M.L. Sundelin
Y. Sørensen
A. Unhjem
V. Øie
   
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BOOKING- Booking SIL034
Teammøte 5-10 trinn, 1.år
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Haugseth
L. Hustad-Hoel
K. Isaksen
N.B. Johansen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M. Olufsen
K.D. Opstad
H.M. Sollid
O.K. Straum
Y. Sørensen
J. Ytreberg
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 8
Uke
8
Mandag
18.02.2019
Tirsdag
19.02.2019
Onsdag
20.02.2019
Torsdag
21.02.2019
Fredag
22.02.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe A
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
Y. Sørensen
 
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe B
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
Y. Sørensen
   
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.205
BOOKING- Booking SIL034
Evaluering/erfaringsdeling praksis 5-10, 1.år
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
B. Grønvik
K. Isaksen
G. Kalseth
R.T. Karstad
K. Killie
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
M-A. Moen
S.I. Nordkild
M. Olufsen
J. Sæleset
Y. Sørensen
 
15:00    
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 9
Uke
9
Mandag
25.02.2019
Tirsdag
26.02.2019
Onsdag
27.02.2019
Torsdag
28.02.2019
Fredag
01.03.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
Y. Sørensen
 
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe A
Y. Sørensen
 
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe B
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe B
Y. Sørensen
 
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe A
Y. Sørensen
       
15:00        
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 11
Uke
11
Mandag
11.03.2019
Tirsdag
12.03.2019
Onsdag
13.03.2019
Torsdag
14.03.2019
Fredag
15.03.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 E.103
MV.110 K.112
LER-1000-2 Seminargruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 C.104
MV.110 E.103
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 E.103
MV.110 K.112
LER-1000-2 Seminargruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 13
Uke
13
Mandag
25.03.2019
Tirsdag
26.03.2019
Onsdag
27.03.2019
Torsdag
28.03.2019
Fredag
29.03.2019
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
     
09:00        
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
     
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MV.110 C.104
LER-1000-2 Seminargruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
     
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 15
Uke
15
Mandag
08.04.2019
Tirsdag
09.04.2019
Onsdag
10.04.2019
Torsdag
11.04.2019
Fredag
12.04.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1000-2 Seminargruppe B
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse A: for masterfagene matematikk og naturfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
09:00    
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1000-2 Seminargruppe A
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MV.110 F.105-AUD
LER-1002-2 Undervisning Klasse B: for masterfagene norsk og samfunnsfag
K.E.W. Bjørndal
Y. Sørensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-16:00
12:00-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
Y. Sørensen
13:00    
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:45
14:15-15:45 MV.110 F.103-AUD
BOOKING- Booking SIL034
ILP - Personalmøte
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
A. Birkeland
A. Bjørn-Bergstad
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
H. Brox
H.V. Busch
E.K.K. Dahl
C. Dale
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
L. Frantzen
I. Frenning
E.M. Furu
A.B. Fyhn
G. Gabrielsen
A. Galåen
S. Gamst
E. Gamst-Nergård
B. Grønvik
H. Habbestad
I.M. Hansen
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
B-C. Hustad
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
B. Isaksen
K. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
M. Jensen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
M. Johnsen
G. Kalseth
O.M. Kanck
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
S.R. Kvande
S. Langseth
F.S. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
M. Liset
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Myrstad
A. Nedberg
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
R. Olsen
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.M. Pesch
G.O. Pettersen
N.M. Rebni
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
S. Sivertsvik
J.F. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
T. Steingård
B. Steinsvik
A. Strandbu
O.K. Straum
M.L. Sundelin
T. Sverdrup
J. Sæleset
Y. Sørensen
N.H. Teistevoll
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
G. Vedeler
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
A.K. Winther
K.S. Worum
J. Ytreberg
V. Øie
R.A. Øien
E.M. Øvrebø
15:00    
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 17
Uke
17
Mandag
22.04.2019
Tirsdag
23.04.2019
Onsdag
24.04.2019
Torsdag
25.04.2019
Fredag
26.04.2019
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 MV.110 C.104
LER-1002-2 Undervisning Klasse C: for masterfagene matematikk og engelsk
Y. Sørensen
 
09:00        
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MV.110 E.203
LER-1001-2 Forelesning
Y. Sørensen
A. Unhjem
11:00      
12:00          
13:00          
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MV.110 E.203
LER-1001-2 Forelesning
Y. Sørensen
A. Unhjem
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Yvonne Sørensen - Førsteamanuensis i uke 19
Uke
19
Mandag
06.05.2019
Tirsdag
07.05.2019
Onsdag
08.05.2019
Torsdag
09.05.2019
Fredag
10.05.2019
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 MV.110 D.U01-AUD
BOOKING- Booking SIL034
GLU - Fagdag
M. Bartnæs
A. Birkeland
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
A.B. Fyhn
S. Gamst
B. Grønvik
M.N. Hansen
B. Haugseth
O.J. Hembre
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
L. Husjord
L. Hustad-Hoel
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
B-H. Johannessen
N.B. Johansen
R. Johansen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
L.H. Kristiansen
F.S. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Leming
A.H. Lødemel
G.E. Mathisen
H.E. Moe
M-A. Moen
A. Nedberg
S.I. Nordkild
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G.O. Pettersen
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
H.M. Sollid
H. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
O.K. Straum
J. Sæleset
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
A. Unhjem
T.K. Vårnes
M. Wiik
J. Ytreberg
V. Øie
E.M. Øvrebø
       
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00