Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Anja Maria Pesch - Førsteamanuensis

Anja Maria Pesch

Uke 34
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 35
Mandag
10:15-11:00 - 24.08.2020
Undervisning
Introduksjon
Rom:
ILP 1.005
Tirsdag
14:15-15:00 - 25.08.2020
Undervisning
Forberede spørreundersøkelse
Rom:
ILP 1.007
Onsdag
Torsdag
08:15-11:00 - 27.08.2020
Undervisning
Barnehagens betydning for barns læring og utvikling
Lærer:
A.M. Pesch
Rom:
ILP 1.007
Fredag
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 39
Mandag
10:15-12:00 - 21.09.2020
Undervisning
Hva har hendt siden sist?
Rom:
ILP 1.007
12:15-14:00 - 21.09.2020
Undervisning
Språk og lek
Rom:
ILP 1.007
14:15-16:00 - 21.09.2020
Undervisning
Sammensatte tekster, kunst og kultur, del 1
Sammensatte tekster, kunst og kultur, del 2
Rom:
ILP 1.007
Tirsdag
08:15-10:00 - 22.09.2020
Undervisning
Bacheloroppgave
Lærer:
A.M. Pesch
Rom:
ILP 2.005
10:15-12:00 - 22.09.2020
Undervisning
Leseseminar (Third Space Theory)
Rom:
ILP 2.005
12:15-14:00 - 22.09.2020
Undervisning
Seminar: Barnehagens betydning for barns læring og utvikling
Etterarbeid tirsdagspraksis
Lærer:
A.M. Pesch
Rom:
ILP U1.068
14:15-16:00 - 22.09.2020
Undervisning
Etterarbeid tirsdagsoppgave
Seminar: barnehagens betydning for barns læring og utvikling
Rom:
ILP 1.007
Onsdag
12:15-14:00 - 23.09.2020
Undervisning
Sammensatte tekster, kunst og kultur, del 2
Rom:
ILP 1.007
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 41
Mandag
08:15-10:00 - 05.10.2020
Finnsnes gr. 2
Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
Rom:
10:15-12:00 - 05.10.2020
Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
Rom:
12:15-14:00 - 05.10.2020
Finnsnes gr. 2
Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
SEM: Finnsnes gr. 2 Skrivekurs
Rom:
14:15-16:00 - 05.10.2020
Finnsnes gr. 1
UNDERV: Finnsnes gr. 1 Skrivekurs
Rom:
Tirsdag
13:15-16:00 - 06.10.2020
Undervisning
Syn på flerspråklighet
Rom:
ILP 1.007
Onsdag
08:15-10:00 - 07.10.2020
Undervisning
Seminar: leseseminar Øzerk
Rom:
ILP 1.006
12:15-14:00 - 07.10.2020
Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1 Skrivekurs
14:15-16:00 - 07.10.2020
Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2 Skrivekurs
Torsdag
10:15-12:00 - 08.10.2020
Undervisning
Introduksjon barns språkmiljø
Seminar: forberedelse nettdiskusjon
Rom:
ILP 1.007
12:15-14:00 - 08.10.2020
Harstad gr. 1
UNDERV: Harstad gr. 1 Skrivekurs
14:15-16:00 - 08.10.2020
Harstad gr. 2
SEM: Harstad gr. 2 Skrivekurs
Fredag
10:15-12:00 - 09.10.2020
Undervisning
AVLYST
Introduksjon barns språkmiljø
Rom:
Uke 42
Mandag
08:15-10:00 - 12.10.2020
Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 Skrivekurs
10:15-12:00 - 12.10.2020
Narvik gr. 2
SEM: Narvik gr. 2 Skrivekurs
12:15-14:00 - 12.10.2020
Narvik gr. 1
UNDERV: Narvik gr. 1 skrivekurs
Lærer:
A.M. Pesch
Tirsdag
Onsdag
08:15-10:00 - 14.10.2020
Tromsø gr. 1
UNDERV: Tromsø gr. 1 - Skrivekurs
10:15-12:00 - 14.10.2020
Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 16.10.2020
Tromsø gr. 2
SEM: Tromsø gr. 2 Skrivekurs
10:15-12:00 - 16.10.2020
Felles undervisning
FOR: Informasjon om bacheloroppgave
Rom:
ILP 1.005
Uke 43
Mandag
11:15-13:00 - 19.10.2020
Undervisning
Seminar: barns språkmiljø
Rom:
ILP 1.007
13:15-16:00 - 19.10.2020
Undervisning
Schoolscape og forberedelse til tirsdagspraksis
Lærer:
A.M. Pesch
Rom:
ILP 1.007
Tirsdag
12:15-14:00 - 20.10.2020
Undervisning
Seminar: oppfølgning tirsdagspraksis
Rom:
ILP 1.007
14:15-16:00 - 20.10.2020
Undervisning
Samarbeid
Lærer:
A.M. Pesch
Rom:
ILP 1.007
Onsdag
08:15-11:00 - 21.10.2020
Undervisning
Språk som kognitivt redskap
Rom:
ILP 1.007
Torsdag
10:15-12:00 - 22.10.2020
Undervisning
Informasjon om bacheloroppgave
Rom:
ILP 1.042
Fredag
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
Tirsdag
14:15-16:00 - 17.11.2020
Undervisning
Seminar: hva bør en førskoleklubb fokusere på av språklige elementer?
Rom:
ILP 1.006
Onsdag
08:15-12:00 - 18.11.2020
Undervisning
Seminar: drøfting av datamaterialet av spørreundersøkelsen
Rom:
ILP 1.007
12:15-15:00 - 18.11.2020
Undervisning
Seminar: tre teoretiske tilnærminger til samme situasjon
Rom:
ILP U1.069
Torsdag
08:15-12:00 - 19.11.2020
Undervisning
Seminar: om eksamen og BA-oppgaven
Rom:
ILP 2.056
13:15-16:00 - 19.11.2020
Undervisning
Seminar: ønskereprise
Rom:
ILP 2.056
Fredag
Uke 48
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 49
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 50
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag