Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2020 Høst - lærer Anne Myrstad - Førstelektor

Anne Myrstad

Uke 34
Mandag
08:15-09:00 - 17.08.2020
Digital forelesning felles
FOR: Forelesning introduksjon (digital)
Rom:
09:15-10:00 - 17.08.2020
Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
Tirsdag
08:15-10:00 - 18.08.2020
Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.056
10:15-12:00 - 18.08.2020
Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.056
Onsdag
08:15-09:00 - 19.08.2020
Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
09:15-10:00 - 19.08.2020
Gruppe 3
SEM: Seminar gruppe 3
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.056
10:15-11:00 - 19.08.2020
Gruppe 2
SEM: Seminar gruppe 2
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.056
11:15-12:00 - 19.08.2020
Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.056
Torsdag
08:15-09:00 - 20.08.2020
Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning
Rom:
09:15-10:00 - 20.08.2020
Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
10:15-12:00 - 20.08.2020
Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP U1.069
14:15-16:00 - 20.08.2020
Gruppe 1
SEM: Seminar gruppe 1
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP U1.069
Fredag
08:15-10:00 - 21.08.2020
Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3
Lærer:
A. Myrstad
10:15-12:00 - 21.08.2020
Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4
Lærer:
A. Myrstad
12:15-14:00 - 21.08.2020
Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 1.006
Uke 36
Mandag
09:15-10:00 - 31.08.2020
Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-10:00 - 04.09.2020
Gruppe B
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 1.043
10:15-11:00 - 04.09.2020
Gruppe A
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 1.043
Uke 37
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-10:00 - 09.09.2020
Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning: Nordlig mangfold med vekt på samisk kultur
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
12:15-14:00 - 09.09.2020
Gruppe 1
GR: Seminargruppe 1
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 1.043
14:15-16:00 - 09.09.2020
Gruppe 2
GR: Seminargruppe 2
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 1.043
Torsdag
08:15-10:00 - 10.09.2020
Gruppe 3
SEM: Seminargruppe 3
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP U1.069
10:15-12:00 - 10.09.2020
Gruppe 4
SEM: Seminargruppe 4
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP U1.069
Fredag
Uke 38
Mandag
13:15-14:00 - 14.09.2020
Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning: Nordlig mangfold med vekt på samisk kultur
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
Tirsdag
08:15-10:00 - 15.09.2020
Gruppe 4
SEM: Ute
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
10:15-12:00 - 15.09.2020
Gruppe 2
GR: Ute
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
12:15-14:00 - 15.09.2020
Gruppe 1
GR: Ute
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
14:15-16:00 - 15.09.2020
Gruppe 3
SEM: Ute
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
Onsdag
13:15-14:00 - 16.09.2020
Digital forelesning felles
FOR: Forelesning (digital)
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
14:15-15:00 - 16.09.2020
Gruppe A
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 1.006
15:15-16:00 - 16.09.2020
Gruppe B
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 1.006
Torsdag
Fredag
Uke 39
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
08:15-09:00 - 02.11.2020
Felles forelesninger digitalt
FOR: Felles digital forelesning. Tema: Likestilling og likeverd
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
12:15-14:00 - 02.11.2020
Gruppe 4
SEM: Tema: Likestilling og likeverd
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.051
14:15-16:00 - 02.11.2020
Gruppe 3
SEM: Tema: Likestilling og likeverd
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.051
Tirsdag
12:15-14:00 - 03.11.2020
Gruppe 1
GR: Tema: Likestilling og likeverd
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.051
14:15-16:00 - 03.11.2020
Gruppe 2
GR: Tema: Likestilling og likeverd
Lærer:
A. Myrstad
Rom:
ILP 2.051
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 48
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 49
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 50
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag